Jazykové vzdělávání

CLIL in Geography: Czech Regions

Projekt Czech Regions, vytvořený žáky 8. ročníku v hodinách zeměpisu, je ztělesněním jejich kreativity a učení se. S pečlivým vyhledáváním zajímavých informací, doplněných o tematické obrázky, přenesli své poznatky na tvrdý papír a zúročili je v grafické podobě.   V závěru prezentovali svou práci v angličtině před celou třídou, což nejen posiluje jejich jazykové schopnosti,… číst dále…

CLIL in Geography: Beautiful Asia

V posledním projektu v zeměpisu se žáci 7. ročníku vypravili na cestu po asijských státech. Ve svých projektech se ve skupinách věnovali tématům jako jsou historická místa, exotická příroda, moderní metropole a tradiční kultura. Země jako Japonsko, Thajsko, Čína, Indie, Singapur, Vietnam a Indonésie se staly hlavními taháky. Jedním z významných aspektů byla prezentace v… číst dále…

St. Patrick’s Day

Každý rok 17. března oslavujeme St. Patrick’s Day jako připomínku irské kultury a tradic. Děti nižších ročníků se zapojily do soutěží o nejpěkněji tematicky vyzdobenou třídu, což vytvořilo skvělou atmosféru plnou kreativity a spolupráce. Někteří žáci se co nejvíce oblékli do zelené barvy. Učitelé vytvořili vzdělávací materiály v angličtině, které zahrnovaly příběhy o životě svatého… číst dále…

Healthy Lifestyle

Co znamená žít zdravě? Jíš zdravou stravu? Víš co znamená wellbeing?  Na tyto a jiné otázky si žáci 9. B odpověděli v projektech o zdravém životní stylu v rámci výuky metodou CLIL v předmětu výchova ke zdraví. Studenti v anglickém jazyku zpracovali rozsáhlá témata popisující např.: dopad užívání alkoholu, cigaret a drog na naše zdraví;… číst dále…

Uspěli jsme na Studentské vědecké konferenci

S nadcházejícím jarem se Wichterlovo gymnázium již tradičně stává prostorem pro přehlídku skvělých jazykových a prezentačních schopností žáků základních škol a Wichterlova gymnázia. Úkolem soutěžících je předvedení desetiminutové prezentace v anglickém jazyce s následnou pětiminutovou diskuzí, samozřejmě v angličtině. Téma je libovolné dle vlastního výběru soutěžícího. Více než 30 soutěžících v letošním ročníku Studentské vědecké konference nabídlo pestrou… číst dále…

Besedy Amerického centra Knihovny města Ostravy

8. února jsme pro žáky 4. a 8. ročníku uspořádali besedy Amerického centra Knihovny města Ostravy. Žáci 8. A během přednášky o USA odpovídali anglicky na otázky typu: Jaký je státní systém v USA? Co znamená počet hvězd a pruhů na vlajce? Kdy byla vyhlášena nezávislost v USA? Kdo byl první americký prezident? Jaká je měna v USA?… číst dále…

CLIL in Geography: European Countries

Téma Evropské státy zpracovali žáci třídy 8. B formou výukových plakátů. Při vyhledávání informací pro tvorbu posteru se žáci stávají aktivními účastníky svého vzdělávání a získávají dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí moderního informačního prostředí. Podstatnou částí je samotná prezentace výukového plakátu v angličtině. Tato praxe přináší přirozené využití jazyka v reálných situacích, což je klíčový… číst dále…

Conversational contest – Let’s speak

I letos jsme uspořádali konverzační soutěž v anglickém jazyku. Cílem soutěže je rozvíjet zájem žáků o studium angličtiny, zvýšit úroveň komunikativních dovedností, odstranit trému a posilovat jejich motivaci ke studiu angličtiny. Soutěž zhodnotí schopnost žáků použít cizí jazyk k navázání nových kontaktů s rodilými mluvčími a využít cizí jazyk jako prostředek k získání informací. Určená… číst dále…

Malí velcí umělci

Ve výtvarné výchově klademe velký důraz na rozvíjení dětské tvořivosti a představivosti. Každý z žáků se stává umělcem a uplatní svou fantazii. Učí se tak nejenom rozvíjet tvořivé myšlení, ale i přejímat zodpovědnost za svá rozhodnutí a nebát se riskovat. Jak se to žákům daří, se můžeme přesvědčit na nedávném projektu, který absolvovali žáci 4. A ze… číst dále…

Čtvrťáci si rozšiřují obzory

Ve výtvarné výchově se naši čtvrťáci zlepšují nejen ve výtvarných dovednostech, ale zároveň rozšiřují své znalosti z okolního světa. Nedávno se pustili do objevování polární záře. Zjistili nejen, kde se s takovouto úchvatnou podívanou mohou setkat, ale také se seznámili s tím, jak polární záře vzniká. Vzhledem k tomu, že výtvarná výchova u žáků s rozšířenou výukou anglického jazyka probíhá… číst dále…

CLIL in Geography: Political Geography

Nový rok žáci 9. ročníku započali přípravou prezentací v angličtině souvisejících s politickým zeměpisem. Předmětem byla témata jako např. Státy a jejich uskupení, Rozdělení států podle suverenity, státního zřízení, způsobu vlády nebo ekonomické vyspělosti, Mezinárodní organizace, Obyvatelstvo a Náboženství. Žáci opět pracovali ve skupinách a používali materiály jak z google učebny poskytnuté vyučujícími, ale také z internetu. Kreativitou nešetřili…. číst dále…

Winter Songs

Zpěv s pohybem je pro naše prvňáčky a druháčky nejen zábavnou aktivitou, ale také výborným prostředkem k učení angličtiny. Kombinace hudby a pohybu podporuje lepší artikulaci anglických slov a frází, posiluje paměť a motorické dovednosti dětí. Pro zimní období nacvičili prvňáčci píseň I´m a little snowman, druháčci se představují s písní We wish you a… číst dále…

Muzikál Snow White

Naše škola stále pluje na muzikálové vlně. Na jaře žáci třetích a čtvrtých tříd s rozšířenou výukou angličtiny a metodou CLIL připravili ekologický muzikál, kdy tučňák Eddie zachraňoval svět před následky globálního oteplování. Tentokrát si pro školní předvánoční koncert žáci vybrali zimní téma. V centru jejich zájmu se objevila Sněhurka. Na pódiu v kulturním domě… číst dále…

CLIL in Geography: European countries

Žáci třídy  8. A v prosinci vypracovali prezentace na téma evropské země, např. The United Kingdom, Norway, Germany, Iceland, France, Spain, Switzerland. Studenti zúročili získané informace v hodinách zeměpisu jak v češtině, tak v angličtině. V počítačové  učebně vyhledávali zajímavé, aktuální  informace v angličtině na internetu, které jsou typické pro danou zemi. Tím se naplňuje cíl výukové metody CLIL… číst dále…

Kroužek Funny English

V kroužku angličtiny Funny English čeká malé angličtináře každý týden nespočet zábavných aktivit, které nejen rozvíjejí jejich jazykové dovednosti, ale také jim přinášejí radost z učení. Kluci a holčičky mají moc rádi angličtinu v rytmu – melodie, rýmy a zábavné texty. Písničky jsou skvělým prostředkem, jak si zapamatovat slovní zásobu a snadno se naučit nové… číst dále…

The Cooking Show and The Mad Professor

V předvánočním čase naši školu navštívil australský rodilý mluvčí s vysoce interaktivními, vizuálními a humornými představeními Kuchařská show a Šílený profesor. Celá představení byla vedena v angličtině tak, aby všichni žáci byli schopni porozumět a měli možnost se do představení zapojit. V kuchařské show si mladší děti procvičily slovíčka, čísla, krátké věty týkající se jídla a vaření, výslovnost i novou… číst dále…