Malí velcí umělci

Ve výtvarné výchově klademe velký důraz na rozvíjení dětské tvořivosti a představivosti. Každý z žáků se stává umělcem a uplatní svou fantazii. Učí se tak nejenom rozvíjet tvořivé myšlení, ale i přejímat zodpovědnost za svá rozhodnutí a nebát se riskovat.

Jak se to žákům daří, se můžeme přesvědčit na nedávném projektu, který absolvovali žáci 4. A ze třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka. Inspirací pro ně byla mozaiková okna.

Kromě radosti z tvoření si díky metodě CLIL žáci osvojili i spoustu anglických slovíček (stained glass, colour wheel, geometric shapes, curved shapes/lines, background, chalk/ soft pastels, blend, smear, closed space, …)

Možnost realizovat výuku metodou CLIL máme díky projektu Škola pro život IV z Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro rok 2023/2024. Částkou 315 tisíc Kč můžeme podpořit denní výuku anglického jazyka v mateřské škole a výuku metodou CLIL ve výtvarné výchově a ve světě práce na 1. stupni základní školy, v informatice a zeměpisu na 2. stupni základní školy. 

Text: L. Fialová. Foto a vedení aktivity: V. RymiecováL. Fialová.