Mgr. Inge Čechová

E-mail

Telefon

596 713 298

Konzultační hodiny

pondělí 14.00-15.00

Vzdělání

 • 1982-1986 - Gymnázium Hladnov, Ostrava
 • 1986-1991 - Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor matematická analýza
 • 1991-1993 - Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, doplňující studium pro získání pedagogické způsobilosti
 • 2017-2018 - Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů, KVIC, Ostrava

Zaměstnání

 • 1991-1992 - učitelka matematiky, 2. stupeň, Základní škola Volgogradská, Ostrava-Zábřeh
 • 1992-1995 - učitelka matematiky, 2. stupeň, Základní škola Krestova, Ostrava-Hrabůvka
 • 1995-1998 - mateřská a rodičovská dovolená
 • 1998-dosud - učitelka matematiky, 2. stupeň, školní metodik prevence, Základní škola Krestova, Ostrava-Hrabůvka

Další vzdělávání

 • Letní škola s metodou Hejného na 2. stupni ZŠ, zaměření pro pokročilé, 2015, Praha, H-mat, o.p.s.
 • Matematická prostředí v metodě Hejného, 2014 a 2015, KVIC Ostrava, H-mat, o.p.s.
 • Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi, 2018, Ostrava, Etická výchova, o.p.s.
 • Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti prevence sociálně patologických jevů, 2011, Ostrava, Renarkon, o.p.s.
 • Základy koučinku pro pedagogy, 2016, Ostrava, Zřetel, s.r.o.
 • Nadaný žák v ZŠ - identifikace a individualizace jeho vzdělávání, 2019, KVIC Ostrava
 • Efektivní hodnocení a specifika hodnocení žáků se SPU, SPCH, 2019, KVIC Ostrava
 • Klima třídy, pozitivní působení a jeho měření (R. Čapek), 2008, KVIC Ostrava
 • Kooperativní a párové metody učení, 2020, KVIC Ostrava
 • Kurz rizikového chování na internetu, 2020, NÚKIB

Koníčky

 • cestování, film, divadlo, rekreační turistika

Poslední články autora:

Třídní pravidla

V září jsme na třídních hodinách diskutovali smysl pravidel, jejich dodržování. Revidovali jsme pravidla z 6. ročníku a zjistili jsme, že jsou pro nás stále důležitá pravidla: 1. Nasloucháme si. 2. Chováme se k sobě ohleduplně. 3. Na cizí věci saháme jen, když nám to jejich majitel dovolí. Průběžně budeme nejen na třídních hodinách reflektovat… číst dále…

Podzimní prázdniny

27. – 29. říjen

Domov seniorů Sluníčko, třída 2A

projekt Společně vzpomínkami, 7:30 – 12:00

Dopravní výchova, třída 4A

dopravní hřiště A. Kučery

Dopravní výchova, třída 4B

dopravní hřiště A. Kučery

CLIL in Geography

Při použití metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) propojujeme výuku anglického jazyka a zeměpisu. Cílem takové hodiny je získat nové znalosti především v zeměpisu, nabízené prostřednictvím angličtiny. Jako učitelé využíváme znalostí žáků z nejazykového předmětu k výuce slovní zásoby, gramatických a lexikálních jevů cizího jazyka. V měsíci září se v 6. ročníku učí žáci… číst dále…

Státní svátek

Den české státnosti

Klub předškoláčků, 1. lekce

15:30-16:30, Podzimní výtvarné tvoření

Klub předškoláčků ZŠ Krestova

Všechny děti, které budou ve školním roce 2022/23 prvňáčky, zveme do našeho Klubu předškoláčků. Klubová setkání jsou naplánována na pondělí od 15:30 do 16:30. Začínáme 25. října 2021. Pro děti je připravena pestrá nabídka aktivit a témat. Předškoláčci si zacvičí v tělocvičně, budou tvořit ve výtvarné učebně, vyzkouší si interaktivní tabuli, v učebně fyziky se promění ve… číst dále…

Měřím. Bádám. Umím

Jaké byly prezenční hodiny chemie a přírodopisu našich loňských osmáků? Badatelské, plné experimentů realizovaných edukačním systémem PASCO. Závisí rychlost srdečního pulsu na tělesné zátěži? Určitě ano. Žáci zkoušeli nahmatat vlastní puls v klidu a poté i po zátěži. Svá měření ověřovali pomocí čidla měření pulsu sady PASCO.  Souvisí vodivost s rozsvícenou žárovkou? Závisí pH na koncentraci… číst dále…

Matematický klub 2021/22

Matematický klub pro děti z 2. a 3. ročníku. Klub pro zvídavé děti, které baví matematika, rády objevují a jsou hlavičky otevřené. Klubová setkání jsou vždy v úterý od 13.30 do 14.30 v učebně matematiky. Začínáme v říjnu. Měsíční členský příspěvek je 110 Kč. Platba je za dané pololetí (říjen-leden) 440 Kč. Děti potřebují přezůvky… číst dále…

Odpolední matematika 2021/22

V hodinách pracuješ, jak nejlépe dokážeš, a přesto ještě některá témata potřebuješ lépe pochopit. Přijď na odpolední matematiku! Každé pondělí od 13.30 do 15.00 jsem v učebně matematiky a ráda Ti pomůžu. Musíš se předem objednat na konkrétní termín. Můžeš osobně v hodině matematiky nebo emailem inge.cechova@zskrestova.cz. Odpolední matematika není pravidelné doučování, je to nabídka… číst dále…

Hrajeme si na Arcimbolda

Dne 15. 9. 2021 jsme si zahráli na italského malíře Arcimbolda, který tvořil podobizny z rozličných předmětů, plodů, květin i zvířat. Metodou CLIL jsme se seznámili v anglickém jazyce s názvy ovoce a zeleniny. Na procvičování nové slovní zásoby a konverzace v anglickém jazyce jsme si zahráli různé hry jako Who am I? You are small. You are red…. číst dále…

Malí a velcí kamarádi 1A, 8A

11:50 – 12:35

Exkurze Po stopách Petra Bezruče

třídy 9A, 9B

OZO, třída 6B

7:30 – 11:30