Mgr. Inge Čechová

E-mail

Telefon

596 713 298

Konzultační hodiny

dle dohody

Vzdělání

 • 1982-1986 - Gymnázium Hladnov, Ostrava
 • 1986-1991 - Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor matematická analýza
 • 1991-1993 - Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, doplňující studium pro získání pedagogické způsobilosti
 • 2017-2018 - Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů, KVIC, Ostrava

Zaměstnání

 • 1991-1992 - učitelka matematiky, 2. stupeň, Základní škola Volgogradská, Ostrava-Zábřeh
 • 1992-1995 - učitelka matematiky, 2. stupeň, Základní škola Krestova, Ostrava-Hrabůvka
 • 1995-1998 - mateřská a rodičovská dovolená
 • 1998-dosud - učitelka matematiky, 2. stupeň, školní metodik prevence, Základní škola Krestova, Ostrava-Hrabůvka

Další vzdělávání

 • Letní škola s metodou Hejného na 2. stupni ZŠ, zaměření pro pokročilé, 2015, Praha, H-mat, o.p.s.
 • Matematická prostředí v metodě Hejného, 2014 a 2015, KVIC Ostrava, H-mat, o.p.s.
 • Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi, 2018, Ostrava, Etická výchova, o.p.s.
 • Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti prevence sociálně patologických jevů, 2011, Ostrava, Renarkon, o.p.s.
 • Základy koučinku pro pedagogy, 2016, Ostrava, Zřetel, s.r.o.
 • Nadaný žák v ZŠ - identifikace a individualizace jeho vzdělávání, 2019, KVIC Ostrava
 • Efektivní hodnocení a specifika hodnocení žáků se SPU, SPCH, 2019, KVIC Ostrava
 • Klima třídy, pozitivní působení a jeho měření (R. Čapek), 2008, KVIC Ostrava
 • Kooperativní a párové metody učení, 2020, KVIC Ostrava
 • Kurz rizikového chování na internetu, 2020, NÚKIB

Koníčky

 • cestování, film, divadlo, rekreační turistika

Poslední články autora:

Provoz školní družiny od 12. dubna

Ranní družina od 6:00 do 7:30, odpolední do 16:30. Lichý týden: 🐭 1.A, 🦋 2. A, 🐢 3. A, 🦉 4. A. Sudý týden: 🦉 1.B, 🦋 2. B, 🐢 3. B, 🐭 4. B. Každé pondělí a čtvrtek bude v době ranní družiny probíhat ve vestibulu družiny samotestování dětí neinvazivními antigenními testy. Rodiče, ani… číst dále…

Distanční výuka třídy 1A, 2A, 3A, 4A, 5A

v týdnu od 19. do 23. 4. (sudý týden)

Prezenční výuka třídy 1B, 2B, 3B, 4B, 5B

v týdnu od 19. do 23. 4. (sudý týden)

Školní jídelna od 12. 4. opět vaří

Máte-li o oběd zájem, musíte se ke stravování přihlásit na www.strava.cz (od 7. 4. od 14 hod.)

Prezenční výuka třídy 1A, 2A, 3A, 4A, 5A

v týdnu od 12. do 16. 4. (lichý týden)

Rotační výuka na prvním stupni od 12. dubna

Od 12. dubna se k prezenční výuce vrátí žáci prvního stupně. Půjde o rotační výuku, děti se budou jeden týden učit prezenčně ve škole, další týden se budou učit distančně doma. V liché týdny (tedy od 12. 4.) nastoupí k prezenční výuce třídy 1. A, 2. A, 3. A, 4. A a 5. A, v sudých týdnech (tedy od 19…. číst dále…

Školní jídelna od 12. dubna opět vaří

Školní jídelna od 12. dubna opět vaří. Všichni žáci, kteří mají o oběd zájem, se musí sami ke stravování přihlásit na www.strava.cz (od 7. 4. od 14 hod). Žáci na prezenční výuce se mohou stravovat přímo ve školní jídelně od 11.45 do 13 hod. Ostatní žáci si vyzvednou oběd do jídlonosičů. Výdejní okénko bude vně budovy školní jídelny, ze… číst dále…

Krásné a spokojené Velikonoce

Milí současní i budoucí žáci, milí rodiče a příznivci naší školy, přejeme Vám krásné, zdravé, usměvavé a spokojené velikonoční dny.

Třídní schůzky

16:30-18:00, distanční forma, podrobné informace Vám poskytne třídní učitel

Další úspěch v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce

Stejná soutěž, stejné podmínky, stejné datum, jiná kategorie. V kategorii žáků do 7. ročníků základních škol okresu Ostrava obsadila Ivana Žabenská z 5. A výborné 5. místo. Stejně jako Kevin si vylosovala téma a bez přípravy hovořila před porotou. Hovor probíhal v prostředí komunikační platformy ZOOM. Porotci hodnotili jazykovou pohotovost, kreativitu, bohatost slovní zásoby, výslovnost… číst dále…

Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce

Podobně jako jiné soutěže se také okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce konalo v tomto roce distanční formou. Přes platformu ZOOM se realizovala konverzační část. Soutěžící si vylosovali téma a bez přípravy hovořili před porotou na kameru. Porotci hodnotili jazykovou pohotovost, kreativitu, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatickou správnost. Podle podmínek soutěže může v okresním… číst dále…

ŠestkA vystavuje: Všední věci?

Škola je zavřená, jsme doma. Nuda? Málo podnětů? Kdepak! Stačí se pozorně dívat kolem sebe, nechat proudit fantazii a obyčejný svět kolem nás se může proměnit v úžasné dobrodružství. Inspirovali jsme se kresbami brazilského umělce Victora Nunese, který běžné předměty spojuje jednoduchou linkou. Třeba takový všední kolíček na prádlo se v jeho zhmotněné fantazii stává… číst dále…

Matematický klokan 2021: kategorie Benjamín a Kadet

Matematický klokan je matematická soutěž původem z Austrálie, která se v současnosti organizuje ve více než třiceti zemích světa včetně České republiky. Soutěž se nedělí na kola, žáci základních a středních škol ji absolvují v jeden den. Tímto dnem je pátek v třetím březnovém týdnu. Řešení úloh se stupňující se obtížností vyžaduje logické uvažování, prostorovou představivost, strukturované, analyticko-syntetické a kombinační myšlení. Letošní distanční… číst dále…

Velikonoční pondělí