Mgr. Inge Čechová

E-mail

Telefon

596 713 298

Konzultační hodiny

středa 13:30 - 14:30 nebo po telefonické domluvě

Vzdělání

 • 1982-1986 - Gymnázium Hladnov, Ostrava
 • 1986-1991 - Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor matematická analýza
 • 1991-1993 - Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, doplňující studium pro získání pedagogické způsobilosti
 • 2017-2018 - Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů, KVIC, Ostrava

Zaměstnání

 • 1991-1992 - učitelka matematiky, 2. stupeň, Základní škola Volgogradská, Ostrava-Zábřeh
 • 1992-1995 - učitelka matematiky, 2. stupeň, Základní škola Krestova, Ostrava-Hrabůvka
 • 1995-1998 - mateřská a rodičovská dovolená
 • 1998-dosud - učitelka matematiky, 2. stupeň, školní metodik prevence, Základní škola Krestova, Ostrava-Hrabůvka

Další vzdělávání

 • Letní škola s metodou Hejného na 2. stupni ZŠ, zaměření pro pokročilé, 2015, Praha, H-mat, o.p.s.
 • Matematická prostředí v metodě Hejného, 2014 a 2015, KVIC Ostrava, H-mat, o.p.s.
 • Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi, 2018, Ostrava, Etická výchova, o.p.s.
 • Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti prevence sociálně patologických jevů, 2011, Ostrava, Renarkon, o.p.s.
 • Základy koučinku pro pedagogy, 2016, Ostrava, Zřetel, s.r.o.
 • Nadaný žák v ZŠ - identifikace a individualizace jeho vzdělávání, 2019, KVIC Ostrava
 • Efektivní hodnocení a specifika hodnocení žáků se SPU, SPCH, 2019, KVIC Ostrava
 • Klima třídy, pozitivní působení a jeho měření (R. Čapek), 2008, KVIC Ostrava

Koníčky

 • cestování, film, divadlo, rekreační turistika

Poslední články autora:

Svěží jarní inspirace pro všechny tvořivé děti

Stačí pár archů barevného papíru, kousek vaty, kosmetické tyčinky, ruličky od toaletního papíru, dřevěné kolíčky, barvy, papírové plato na vajíčka, pastelky, nůžky a lepidlo.

Když nebyla škola prázdná #3: Třeťáci obchodovali a počítali peníze

Chcete vědět, proč se žáci z 3. B tolik těší na hodiny matematiky? Protože jsou to hodiny pestré a činnostní. Výuka staví na vlastních zážitcích dětí a manipulaci s didaktickými pomůckami. Děti se učí pracovat v týmech, komunikovat, argumentovat. Poznatky se rodí díky diskuzi, na základě spolupráce.

Online meetup s psycholožkou Janou Nováčkovou: Proces učení a komunikace

Společnost Důvěřujeme dětem vás zve na online meetup určený mladým lidem, studentům. ► Přijďte sdílet trable s vnitřní motivací k učení, podpořit se v sebeřízeném vzdělávání a vzájemně se inspirovat.► Mluvit budeme o procesu učení a komunikaci.► Povíme si, co říkají neurovědy a soudobá psychologie o tom, jak se mozek učí a co k tomu potřebuje.► Sebeřízené… číst dále…

Online meetup s psycholožkou Janou Nováčkovou: Proces učení a komunikace

Společnost Důvěřujeme dětem vás zve na online meetup určený mladým lidem, studentům. ► Přijďte sdílet trable s vnitřní motivací k učení, podpořit se v sebeřízeném vzdělávání a vzájemně se inspirovat. ► Mluvit budeme o procesu učení a komunikaci.► Povíme si, co říkají neurovědy a soudobá psychologie o tom, jak se mozek učí a co k… číst dále…

Graffiti, umění nebo vandalismus?

Umění má oslovovat, provokovat, podněcovat dialog, inspirovat, vést k přemýšlení. Je graffiti umění nebo vandalismus? Tato otázka iniciovala diskuzi, které předcházelo seznámení se s historií fenoménu graffiti, jeho filozofií, nahlédnutí do slangu komunity sprejerů. Vyzkoušeli jsme si návrh graffiti svého jména nebo přezdívky a vytvořili barevně velmi intenzivní kaligrafické obrazce.

Když nebyla škola prázdná #2: Malí záchranáři ošetřovali zraněné

Malí záchranáři, budoucí hrdinové, trénovali poskytování první pomoci zraněným. Ošetřovali zlomeniny, popáleniny, odřeniny, poranění hlavy. Každý z malých záchranářů už také ví, jaký je doporučený obsah lékárničky a kde všude jsou lékárničky k dispozici.

Když nebyla škola prázdná #1: Malí objevitelé zkoumali lidské tělo

Prvňáčci se na své objevitelské cestě učili pracovat v týmu. Úkolem každého týmu bylo vytvoření výukového plakátu s tématem Lidské tělo. Kam patří mozek, srdce, plíce, ledviny a střeva? Kdo si vezme který orgán na starost, aby jej vybarvil? Kam nalepíme doplňující informace, aby byl plakát přehledný? Naše společné dílo. Každý pracuje, jak nejlépe dokáže.

Graffiti, umění nebo vandalismus?

Umění má oslovovat, provokovat, podněcovat dialog, inspirovat, vést k přemýšlení. Je graffiti umění nebo vandalismus? Tato otázka iniciovala diskuzi ve výtvarné skupině DevítkA. Diskuzi předcházelo seznámení se s historií fenoménu graffiti, jeho filozofií, nahlédnutí do slangu komunity sprejerů. Deváťáci si vyzkoušeli návrh graffiti svého jména nebo přezdívky. Vytvořili barevně velmi intenzivní kaligrafické obrazce.

Soutěž: Dům mých snů aneb dům 22. století

Staňte se na chvíli architekty budoucnosti s neomezenými možnostmi. Navrhněte si svůj dům, ve kterém by se Vám dobře žilo. Více informací k soutěži najdete uvnitř článku.

Zápis do 1. třídy od 1.4. do 24.4.

Bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápis do 1. třídy

Milí rodiče budoucích prvňáčků, vzhledem k současné epidemiologické situaci a vyhlášenému nouzovému stavu proběhne zápis do prvního ročníku naší základní školy v termínu od 1. dubna do 24. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Pokud je to možné, upřednostňujeme podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole: datovou schránkou, emailem s… číst dále…

Nalož si!

Nalož si porci zábavy a smysluplně tak nalož se svým volným časem.18.-28. března 2020. Hra pro všechny, kteří nechtějí doma zahálet a dávají přednost dobré zábavě a neobvyklým zážitkům. Více o pravidlech a úkolech hry zde.

Nalož si!

Nalož si porci zábavy a smysluplně tak nalož se svým volným časem. 18.-28. března 2020. Hra pro všechny, kteří nechtějí doma zahálet a dávají přednost dobré zábavě a neobvyklým zážitkům. Více o pravidlech a úkolech hry zde.

Karneval: zábava, kterou děti milují

Nezapomenutelné březnové odpoledne ve školní družině? Veselý a hravý karneval! Pestrý program přinesl dětem spoustu legrace, zážitků, překvapení a pohybu. Základem super zábavy byl mix oblíbených aktivit: rej masek, hudba, soutěže a samozřejmě tanec.

Malí výtvarníci v galerii PLATO

Malí výtvarníci z 1.B poznávali v galerii PLATO výtvarné umění jako emoce, prožitek a hru. Program o barvách, zdobení se a dorozumívání beze slov Chameleon před zrcadlem kladl dětem otázky o možnostech komunikace, otevíral nové pohledy na barvu a emoce.

Žádost o ošetřovné

Vážení rodiče, tiskopis žádosti o ošetřovné Vám můžeme zaslat emailem nebo si jej můžete vyzvednout osobně na vrátnici ZŠ (ve všední dny do 11.30 hod). Pokud máte zájem o elektronické zaslání tiskopisu, napište na zskrestova@zskrestova.cz (uveďte jméno, příjmení dítěte a jeho rodné číslo).