Mgr. Inge Čechová

E-mail

Telefon

596 713 298

Konzultační hodiny

středa 13:30 - 14:30 nebo po telefonické domluvě

Vzdělání

 • 1982-1986 - Gymnázium Hladnov, Ostrava
 • 1986-1991 - Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor matematická analýza
 • 1991-1993 - Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, doplňující studium pro získání pedagogické způsobilosti
 • 2017-2018 - Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů, KVIC, Ostrava

Zaměstnání

 • 1991-1992 - učitelka matematiky, 2. stupeň, Základní škola Volgogradská, Ostrava-Zábřeh
 • 1992-1995 - učitelka matematiky, 2. stupeň, Základní škola Krestova, Ostrava-Hrabůvka
 • 1995-1998 - mateřská a rodičovská dovolená
 • 1998-dosud - učitelka matematiky, 2. stupeň, školní metodik prevence, Základní škola Krestova, Ostrava-Hrabůvka

Další vzdělávání

 • Letní škola s metodou Hejného na 2. stupni ZŠ, zaměření pro pokročilé, 2015, Praha, H-mat, o.p.s.
 • Matematická prostředí v metodě Hejného, 2014 a 2015, KVIC Ostrava, H-mat, o.p.s.
 • Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi, 2018, Ostrava, Etická výchova, o.p.s.
 • Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti prevence sociálně patologických jevů, 2011, Ostrava, Renarkon, o.p.s.
 • Základy koučinku pro pedagogy, 2016, Ostrava, Zřetel, s.r.o.
 • Nadaný žák v ZŠ - identifikace a individualizace jeho vzdělávání, 2019, KVIC Ostrava
 • Efektivní hodnocení a specifika hodnocení žáků se SPU, SPCH, 2019, KVIC Ostrava
 • Klima třídy, pozitivní působení a jeho měření (R. Čapek), 2008, KVIC Ostrava

Koníčky

 • cestování, film, divadlo, rekreační turistika

Poslední články autora:

Nárok na ošetřovné prodloužen až do 30. června. Co nyní čeká rodiče a pečující?

Od 21. května platí, že nárok na ošetřovné je ponechán až do letošního 30. června rodičům, resp. pečujícím osobám z důvodu uzavření škol, školek a dalších zařízení. Co se změní, co nadále platí a jak mají rodiče postupovat?

Hopík – míček z gumiček

Pokud už z gumiček nepletete, ale máte jich ještě velkou zásobu, vyrobte si skákací kuličku. Můžete tak báječně zrecyklovat například náramky, které už nenosíte.

Distanční výuka #5: Prvňáčci pomáhají

Děti jsou doma. Jak vypadá výuka na dálku? Podobně jako dobrá výuka ve škole. Podstatnou součástí vzdělávacího procesu je osobnostně sociální rozvoj dětí.
Prvňáčci paní učitelky Š. Ďáskové vyrobili přáníčka a dárečky klientům ostravských domovů pro seniory. Prvňáčci tak těmto starým lidem zpříjemnili těžké období odloučení od jejich rodin a zjistili, že pomáhání je krásné.

Sběrová soutěž: vyhodnocení

Sběr pomerančové a citrónové kůry, žaludů, kaštanů, hliníku a uzávěrů PET lahví je pro tento školní rok ukončen. Výsledky najdete v příloze článku.

Konzultace 9. A český jazyk

10:00 – 11:30 (12:00), učebna 6. A, přihlášení žáci, příprava na jednotnou přijímací zkoušku, M. Sekelová

Konzultace 9. B český jazyk

9:30 – 11:00 (11:30), učebna 6. B, přihlášení žáci, příprava na jednotnou přijímací zkoušku, B. Sikorová

Konzultace 9. B matematika

9:30 – 11:00, učebna matematiky, přihlášení žáci, příprava na jednotnou přijímací zkoušku, I. Čechová

Konzultace 9A matematika

9:30 – 11:00, učebna matematiky, přihlášení žáci, příprava na jednotnou přijímací zkoušku, I. Čechová

Zábavné učení

Hry pro rozvoj paměti, soustředění, pozornosti. Hry na procvičení slovní zásoby a psaní. Vyberte si a učte se hrou! Je to zábava!

Školní jídelna opět vaří

více najdete na https://zskrestova.cz/pro-rodice-a-zaky/jidelnicek/

Konzultace 9. B matematika

9:30 – 11:00 , učebna matematiky, přihlášení žáci, příprava na jednotnou přijímací zkoušku, I. Čechová

Konzultace 9. A český jazyk

10:00 – 11:30 (12:00), učebna 6. A, přihlášení žáci, příprava na jednotnou přijímací zkoušku, M. Sekelová

Konzultace 9. B český jazyk

9:30 – 11:00 (11:30), učebna 6. B, přihlášení žáci, příprava na jednotnou přijímací zkoušku, B. Sikorová

Konzultace 9. A matematika

9:30 – 11:00, učebna matematiky, přihlášení žáci, příprava na jednotnou přijímací zkoušku, I. Čechová

Otevření školy pro 1. stupeň

skupiny přihlášených žáků

Konzultace 9. B matematika

9:30 – 11:00 , učebna matematiky, přihlášení žáci, příprava na jednotnou přijímací zkoušku, I. Čechová