Mgr. Inge Čechová

E-mail

Telefon

596 713 298

Konzultační hodiny

středa 13:30 - 14:30 nebo po telefonické domluvě

Vzdělání

 • 1982-1986 - Gymnázium Hladnov, Ostrava
 • 1986-1991 - Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor matematická analýza
 • 1991-1993 - Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, doplňující studium pro získání pedagogické způsobilosti
 • 2017-2018 - Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů, KVIC, Ostrava

Zaměstnání

 • 1991-1992 - učitelka matematiky, 2. stupeň, Základní škola Volgogradská, Ostrava-Zábřeh
 • 1992-1995 - učitelka matematiky, 2. stupeň, Základní škola Krestova, Ostrava-Hrabůvka
 • 1995-1998 - mateřská a rodičovská dovolená
 • 1998-dosud - učitelka matematiky, 2. stupeň, školní metodik prevence, Základní škola Krestova, Ostrava-Hrabůvka

Další vzdělávání

 • Letní škola s metodou Hejného na 2. stupni ZŠ, zaměření pro pokročilé, 2015, Praha, H-mat, o.p.s.
 • Matematická prostředí v metodě Hejného, 2014 a 2015, KVIC Ostrava, H-mat, o.p.s.
 • Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi, 2018, Ostrava, Etická výchova, o.p.s.
 • Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti prevence sociálně patologických jevů, 2011, Ostrava, Renarkon, o.p.s.
 • Základy koučinku pro pedagogy, 2016, Ostrava, Zřetel, s.r.o.
 • Nadaný žák v ZŠ - identifikace a individualizace jeho vzdělávání, 2019, KVIC Ostrava
 • Efektivní hodnocení a specifika hodnocení žáků se SPU, SPCH, 2019, KVIC Ostrava
 • Klima třídy, pozitivní působení a jeho měření (R. Čapek), 2008, KVIC Ostrava
 • Kooperativní a párové metody učení, 2020, KVIC Ostrava
 • Kurz rizikového chování na internetu, 2020, NÚKIB

Koníčky

 • cestování, film, divadlo, rekreační turistika

Poslední články autora:

Dotace pro výuku anglického jazyka metodou CLIL

Z rozpočtu statutárního města Ostravy se nám podařilo získat dotaci 187 000 Kč na realizaci projektu „Škola pro život“, který je v souladu s Programem na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro rok 2020/2021. V rámci tohoto projektu můžeme podpořit denní výuku anglického jazyka v mateřské škole a výuku metodou CLIL ve výtvarné výchově a ve světe práce na základní škole.

Dar kolekce vzácných brazilských kaktusů od Ing. Miroslava Halfara

Milí žáci a rodiče, v sobotu 11.7. 2020 jsme navštívili Ing. Miroslava Halfara ve Frýdku-Místku, předního světového odborníka na rod Discocactus. Pan Halfar předal naší škole k opatrování krásnou kolekci kaktusů rodu Discocactus a mnoho roubovaných mexických rarit. Při prohlídce sbírky nám poutavě vyprávěl o putování za kaktusy po Jižní i Severní Americe a postupně nás zasvěcoval… číst dále…

Školní projekt Malí a velcí kamarádi

Celoroční projekt Malí a velcí kamarádi je platformou pro rozvoj spolupráce mezi žáky nejnižšího a nejvyššího ročníku naší základní školy. Při společných aktivitách se tyto různé věkové skupiny navzájem obohacují, inspirují, pomáhají si. Hry, sportovní, hudební a výtvarná setkání jsou přirozeným prostředím, v nichž se žáci učí partnerské komunikaci, naslouchání, vzájemnému respektu, uznání a empatii. Projekt je jedním z kamenů cílené a efektivní nespecifické primární prevence rizikových projevů chování na naší škole.

Romance scam (dating scam)

Romance scam je druhem podvodu, který využívá osamělosti žen a mužů. Internetoví podvodníci se prostřednictvím sofistikovaných příběhů snaží přimět důvěřivé uživatele (často v seniorském věku) k uhrazení nejrůznějších poplatků apod. Více ve videu projektu e-bezpečí.

Kyberšikana

Jak ji poznat. Jak reagovat. Kde hledat pomoc. Více ve videu projektu e-bezpečí.

Začátek školního roku 2020/2021

Těšíme se na Vás 1. září.

Poděkování od Lukáška

Moc děkujeme, že se vaše základní škola zapojila do sbírání víček pro našeho syna Lukáška. Moc si vaší pomoci vážíme. Děkujeme žákům za víčka, která pro Lukáška nasbírali! Děkujeme také všem zaměstnancům, kteří sbírku umožnili. Lukášek, Marcela a Petr Jendrulkovi

Knížky pro malé výtvarníky: 9.B a 1.B

Naši milí deváťáci se s prvňáčky rozloučili darováním knížky, kterou sami napsali a ilustrovali. Prvňáčci měli obrovskou radost a všem velkým kamarádům posílají poděkování!!! Předávání knížek zdokumentovala Česká televize. Reportáž se vysílala ve Studiu 6 v pátek 26. 6. 2020.

Krásné a osvěžující letní prázdniny

Naši milí žáci a milí rodiče, mějte hezké, prosluněné a usměvavé letní dny, plné dobrodružství, poznávání a nových zážitků. Těšíme se na Vás v září.

Vytvořeno s láskou: Knihy pro malé objevitele

Celý rok pracovali deváťáci na knihách pro své malé kamarády. Spisovatelé a ilustrátoři z 9.A vložili do svých knih spoustu trpělivosti, času, zaujetí a tvořivosti. Nejkrásnější část projektu, autorské čtení a osobní předání knih prvňáčkům, bohužel znemožnil COVID-19. Knihy od velkých kamarádů předala malým objevitelům jejich paní učitelka společně s vysvědčením. Snad udělaly prvňáčkům radost… číst dále…

Naše loučení

Moji milí deváťáci, děkuji, že jsem mohla být čtyři roky součástí Vašich životů. Byli jste pro mě obohacením, inspirací, motivací a pohlazením. Vaše trochu trhlá třídní.

Vytvořeno s láskou: knihy pro malé objevitele

Moji milí deváťáci, celý rok jste pracovali na knihách pro své malé kamarády. Vložili jste do svých knih spoustu trpělivosti, času, zaujetí a tvořivosti. Byl to opravdu náročný projekt a navíc v náročných podmínkách. Velmi si cením, že téměř všichni jste jej dokončili. Nejkrásnější část projektu, autorské čtení a osobní předání knih prvňáčkům, nám bohužel… číst dále…

Poslední týdny školního roku ve školní družině

Milé děti, přejeme vám krásné a slunečné prázdniny a těšíme se na vás v novém školním roce. Vaše paní vychovatelky

Naše škola v České televizi: Studio 6, Události v regionech, Události

Závěr školního roku natáčela v naší škole Česká televize. Jsme ve Studiu 6, v Událostech v regionech a hlavní večerní zpravodajské relaci Události. Podívejte se.

Loučení s deváťáky: Jste naše hvězdy

Milí deváťáci, jste úžasní právě takoví, jací jste. Děkujeme.