Mgr. Inge Čechová

E-mail

Telefon

596 713 298

Konzultační hodiny

dle dohody

Vzdělání

 • 1982-1986 - Gymnázium Hladnov, Ostrava
 • 1986-1991 - Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor matematická analýza
 • 1991-1993 - Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, doplňující studium pro získání pedagogické způsobilosti
 • 2017-2018 - Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů, KVIC, Ostrava

Zaměstnání

 • 1991-1992 - učitelka matematiky, 2. stupeň, Základní škola Volgogradská, Ostrava-Zábřeh
 • 1992-1995 - učitelka matematiky, 2. stupeň, Základní škola Krestova, Ostrava-Hrabůvka
 • 1995-1998 - mateřská a rodičovská dovolená
 • 1998-dosud - učitelka matematiky, 2. stupeň, školní metodik prevence, Základní škola Krestova, Ostrava-Hrabůvka

Další vzdělávání

 • Letní škola s metodou Hejného na 2. stupni ZŠ, zaměření pro pokročilé, 2015, Praha, H-mat, o.p.s.
 • Matematická prostředí v metodě Hejného, 2014 a 2015, KVIC Ostrava, H-mat, o.p.s.
 • Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi, 2018, Ostrava, Etická výchova, o.p.s.
 • Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti prevence sociálně patologických jevů, 2011, Ostrava, Renarkon, o.p.s.
 • Základy koučinku pro pedagogy, 2016, Ostrava, Zřetel, s.r.o.
 • Nadaný žák v ZŠ - identifikace a individualizace jeho vzdělávání, 2019, KVIC Ostrava
 • Efektivní hodnocení a specifika hodnocení žáků se SPU, SPCH, 2019, KVIC Ostrava
 • Klima třídy, pozitivní působení a jeho měření (R. Čapek), 2008, KVIC Ostrava
 • Kooperativní a párové metody učení, 2020, KVIC Ostrava
 • Kurz rizikového chování na internetu, 2020, NÚKIB

Koníčky

 • cestování, film, divadlo, rekreační turistika

Poslední články autora:

Od pondělí 2. listopadu pokračujeme v distanční výuce

Od pondělí 2. 11. 2020 pokračujeme v distanční výuce na 1. i 2. stupni.Výuka bude probíhat kombinovanou formou (asynchronní a synchronní). Rozvrh synchronní online výuky dostanou žáci a rodiče od svých třídních učitelů. Podle § 184a školského zákona je distanční výuka povinná. V případě, že se dítě nemůže výuky zúčastnit, je potřeba dítě omluvit třídnímu učiteli. Žáci na… číst dále…

Obědy pro žáky v době distanční výuky od 2. listopadu

Žáci na distanční výuce si mohou oběd odnést v jídlonosiči či předem objednané krabičce domů. 1. stupeň si vyzvedává obědy v době od 11.15 hod. do 11.45 hod., 2. stupeň od 12.15 hod. do 13 hod. (sourozenci si mohou vyzvednout oběd spolu). Žák, který o obědy zájem nemá, si musí obědy sám odhlásit na www.strava.cz/.

Domy a pokoje snů

Přijměte pozvání a navštivte domy a pokoje snů našich žáků. Prostorové objekty tvořili žáci 2. stupně v období jarní distanční výuky. Přínos prostorového vyjadřování je nedocenitelný. Pomáhá kultivovat vztah dětí k povrchu, objemu, prostoru a materiálu.

Pohodové prázdniny

Milí žáci, užijte si prodloužené podzimní prázdniny, buďte trpěliví, ohleduplní a mějte veselou mysl.

Hlasujte s námi: Mezigenerační hřiště – projekt H7

Milí rodiče, podpořte naši školu v projektu Společně tvoříme Jih. Mezigenerační hřiště na pozemku naší školní zahrady může být relaxační zónou pro Vás, Vaše děti a Vaše rodiče. V čistém, udržovaném a hlídaném prostředí se vzrostlými stromy, lavičkami, lanovým centrem, pískovištěm, houpačkami, prostorem pro piknik, pétanque a stolní tenis můžete strávit příjemné odpoledne s rodinou… číst dále…

Aktuální informace ze školní jídelny

V období od 26. do 30. 10. jsou všechny obědy automaticky odhlášeny. Od 2. 11. mají všechny děti oběd objednaný. V případě distanční výuky je možné oběd vyzvednout do jídlonosiče. Pokud o oběd děti zájem nemají, je nutné jej odhlásit na www.strava.cz, ve výjimečných případech přes email hana.minarova@zskrestova.cz.

Informace pro deváťáky

Kdy podat přihlášku na střední školu? Kde hledat informace o středních školách? Jak probíhá přijímací řízení? Kdo mi vystaví přihlášku na střední školu? Jak je to s obory s talentovou zkouškou?

Aktuálně platné podmínky nároku na ošetřovné

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče o dítě mladší 10 let, nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku, osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení, děti,… číst dále…

Základní školy, které nabízí péči o děti zaměstnanců z první linie

Péči o děti zaměstnanců kritické infrastruktury nabízí od středy 14. října vybrané základní školy: ZŠ Březinova, ZŠ Ostrčilova, ZŠ Ukrajinská. Podrobnosti najdete zde.

Uzavření škol od 14. října

Milí žáci a milí rodiče, od středy 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 jsou školy uzavřeny. Výuka bude probíhat distančně. Podle § 184a školského zákona je distanční výuka povinná. Výuka od 2. 11. 2020 bude probíhat dle nařízení vlády. Aktuální informace budou zveřejněny na webu a facebooku školy.

Volné dny

26. a 27. října, opatření MŠMT

Volné dny

26. a 27. října, opatření MŠMT

Září u prvňáčků

Prvňáčci mají za sebou první měsíc školy. Jaký byl? Pestrý, hravý, zábavný, zvídavý, objevný. Malí školáci se učili ve třídě i v zeleni školní zahrady. Stavěli z LEGA®, nacvičovali správné držení pastelky, vyráběli papírové větrníky, sportovali na čerstvém vzduchu, tvořili číslice z plastových víček, počítali s Matýskem, kreslili.

Třídní pravidla

Jak se máme k sobě chovat, abychom se spolu ve třídě cítili bezpečně a spokojeně? Vycházeli jsme z našich zkušeností a zážitků třídního života v minulých letech. Metodou Sněhová koule jsme dospěli k třem pravidlům, na kterých byla závěrečná shoda. Podstatná pro naše společné soužití jsou momentálně tato pravidla: Nasloucháme si. Když si chceme něco… číst dále…