Přírodovědné vzdělávání

CLIL in Geography: Planning my holiday

Žáci 9. ročníku v rámci výuky CLIL v zeměpisu měli za úkol naplánovat dovolenou svých snů. Cílem tohoto projektu bylo nejen procvičit si jazykové dovednosti v angličtině, ale také rozvíjet kreativní myšlení, schopnost plánování a finanční gramotnost. Mezi oblíbené destinace patřily exotické lokality jako Thajsko nebo Spojené arabské emiráty a evropské metropole, např. Florencie a… číst dále…

Sedmáci v rodišti Joy Adamsonové

Učíme se nejen ve škole. Sedmáci se 2. května vydali vlakem na exkurzi do Opavy. V Památníku Petra Bezruče se v rámci edukačního programu seznámili s životním příběhem opavské rodačky Joy Adamsonové, autorky slavné knihy Příběh lvice Elsy. Program měl nejen literární rozměr. Životní příběh Joy Adamsonové a úryvky z knihy Příběh lvice Elsy vedl… číst dále…

Jiný domov nemáme

Znečišťování ovzduší, nešetrné hospodaření s vodou, velké skládky odpadu, nadměrná spotřeba přírodních zdrojů – to vše má vážné následky, jako je například vymírání živočišných druhů a oteplování planety. Co s tím, když jiný domov pro život nemáme? V dubnových hodinách prvouky přemýšleli objevitelé z 2. C, jak každý z nás může přispět k ochraně naší… číst dále…

CLIL in Geography: Czech Regions

Projekt Czech Regions, vytvořený žáky 8. ročníku v hodinách zeměpisu, je ztělesněním jejich kreativity a učení se. S pečlivým vyhledáváním zajímavých informací, doplněných o tematické obrázky, přenesli své poznatky na tvrdý papír a zúročili je v grafické podobě.   V závěru prezentovali svou práci v angličtině před celou třídou, což nejen posiluje jejich jazykové schopnosti,… číst dále…

Krása letu dravých ptáků

Nevšední vizuální zážitek a zároveň hlubší vhled do světa dravých ptáků nám v úterý 16. dubna poskytla sokolnická skupina Zayferus, Na školním hřišti A. Kučery nám sokolníci předvedli krásu, sílu a úchvatné lovecké a letové schopnosti různých druhů dravců – orlů, supů, sokolů a sov. Poutavou a vtipnou formou nám přiblížili klíčovou roli dravých ptáků… číst dále…

CLIL in Geography: Beautiful Asia

V posledním projektu v zeměpisu se žáci 7. ročníku vypravili na cestu po asijských státech. Ve svých projektech se ve skupinách věnovali tématům jako jsou historická místa, exotická příroda, moderní metropole a tradiční kultura. Země jako Japonsko, Thajsko, Čína, Indie, Singapur, Vietnam a Indonésie se staly hlavními taháky. Jedním z významných aspektů byla prezentace v… číst dále…

Okresní kolo zeměpisné olympiády

Ve středu 21. února proběhlo ve Středisku volného času Ostrava-Moravská Ostrava okresní kolo zeměpisné olympiády. Na soutěžící čekala práce s atlasem, test geografických znalostí a praktická zkouška. Naši školu reprezentovali: Amálie Šafránová (kategorie 6. ročníků ZŠ a prim víceletých gymnázií), Nikola Radová (kategorie 7. ročníků ZŠ a sekund víceletých gymnázií) a Marek Strakoš (kategorie 8…. číst dále…

CLIL in Geography: European Countries

Téma Evropské státy zpracovali žáci třídy 8. B formou výukových plakátů. Při vyhledávání informací pro tvorbu posteru se žáci stávají aktivními účastníky svého vzdělávání a získávají dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí moderního informačního prostředí. Podstatnou částí je samotná prezentace výukového plakátu v angličtině. Tato praxe přináší přirozené využití jazyka v reálných situacích, což je klíčový… číst dále…

Školní kolo zeměpisné olympiády

V pondělí 22. ledna a ve středu 24. ledna se konala školní kola 26. ročníku zeměpisné olympiády, kterých se zúčastnilo 19 žáků 2. stupně. Soutěžilo se ve třech kategoriích: A (6. ročník), B (7. ročník) a C (8. a 9. ročník). Ve všech kategoriích prokázali soutěžící úroveň svých zeměpisných znalostí a dovedností v písemném testu geografických… číst dále…

CLIL in Geography: Political Geography

Nový rok žáci 9. ročníku započali přípravou prezentací v angličtině souvisejících s politickým zeměpisem. Předmětem byla témata jako např. Státy a jejich uskupení, Rozdělení států podle suverenity, státního zřízení, způsobu vlády nebo ekonomické vyspělosti, Mezinárodní organizace, Obyvatelstvo a Náboženství. Žáci opět pracovali ve skupinách a používali materiály jak z google učebny poskytnuté vyučujícími, ale také z internetu. Kreativitou nešetřili…. číst dále…

CLIL in Geography: European countries

Žáci třídy  8. A v prosinci vypracovali prezentace na téma evropské země, např. The United Kingdom, Norway, Germany, Iceland, France, Spain, Switzerland. Studenti zúročili získané informace v hodinách zeměpisu jak v češtině, tak v angličtině. V počítačové  učebně vyhledávali zajímavé, aktuální  informace v angličtině na internetu, které jsou typické pro danou zemi. Tím se naplňuje cíl výukové metody CLIL… číst dále…

Expedice objevitelů: Flora a Vlastivědné muzeum Olomouc

V sobotu 2. prosince se uskutečnila objevitelská expedice do Olomouce. V mrazivém a zasněženém sobotním dni se objevitelé ohřáli v tropických a subtropických sklenících Flory Olomouc. V prvním skleníku se seznámili se vzhledem několika užitkových rostlin tropů – rýží, podzemnicí olejnou a bavlníkem. V kaktusovém skleníku vyslechli krátkou přednášku o ekosystémech kaktusů a obdivovali víc jak stoleté exempláře Echinocactusu grusonii. V tropickém a… číst dále…

CLIL in Geography: American continent

V rámci výuky CLIL v zeměpisu žáci 7. ročníku připravili prezentace v angličtině na téma Americký kontinent. Jejich práce slouží jako výstup získaných vědomostí z probraného učiva pomocí digitální kompetence. Tentokrát měli za úkol vytvořit prezentaci v elektronické podobě prostřednictvím Google učebny. Za podpory vyučujících, žáci ve skupinách vyhledávali zajímavé, faktické informace a obrázky, které vkládali do prezentace. Žáci… číst dále…

Paleotologická výprava Klubu objevitelů

V sobotu 14. října se objevitelé v nádherném podzimním počasí vydali na odvaly posledního činného černouhelného dolu ČSM do zaniklé obce Louky nad Olší. Při úvodním posezení se objevitelé seznámili se vznikem života na Zemi a geologickým obdobím prvohor. V důlní hlušině našli nádherné zkameněliny prvohorních plavuní, přesliček a kapradin. Objevy z prvohor a nádherné… číst dále…

Exkurze na biofarmu Bezdínek

Ve středu 20. 9. se žáci ze sedmých ročníků společně vydali na přírodovědně orientovanou exkurzi na biofarmu Bezdínek. Ta se nachází v Dolní Lutyni, kam jsem se přepravili vlakem, ale na samotnou farmu jsme ještě museli absolvovat tři kilometry pěšky. Na Bezdínku nám nejprve vysvětlili, že na jejich farmě v největší míře pěstují rajčata a okurky, k jejich… číst dále…

CLIL in Geography: Planning my holiday

Blíží se prázdniny a čas cestování. Součástí výukového programu metodou CLIL v zeměpisu v 9. ročníku je také cestovní angličtina, které jsme se věnovali několik hodin. Žáci měli za úkol v prezentaci sestavit plán své vysněné dovolené. Nejdříve si zvolili zemi, kam by se rádi podívali. Po té roční období, délku a místo pobytu –… číst dále…