Přírodovědné vzdělávání

Klub objevitelů v chemické laboratoři

V sobotu 26. listopadu objevitelé pracovali v chemické laboratoři. V teoretickém úvodu se naučili rozeznávat pojmy atom, molekula, sloučenina a seznámili se s důležitými plyny zemské atmosféry.  V následné praktické části připravili pomocí jednoduchých chemikálií kyslík a oxid uhličitý. Seznámili se také s pojmy zásada a kyselina a jak tyto chemické sloučeniny rozpoznáme pomocí různých indikátorů. Klub objevitelů podporuje projekt Triangl III.,… číst dále…

Klub objevitelů na návštěvě Hranického krasu

V sobotu 15. října objevitelé navštívili Zbrašovské aragonitové jeskyně a Hranickou propast v Teplicích nad Bečvou. Při návštěvě jeskyně se seznámili se vznikem jedinečné hydrotermální jeskyně. Nahlédli do míst, kde se nacházejí plynová jezera oxidu uhličitého a přesvědčili se na pokusu s plamenem, jak mohou být tato místa pro člověka nebezpečná. Na výzdobě obdivovali jedinečné útvary aragonitu a sintrové povlaky připomínající koblihy. Po prohlídce jeskyně zamířili objevitelé na… číst dále…

Soutěž Bádám, bádáš, bádáme

Po celé září se tři žákyně 7. A intenzivně zabývaly fotosyntetickým dějem. Zjišťovaly, který typ světla je pro rostliny nejvýhodnější. Objekty jejich pozorování a měření byly rostliny rýmovník (Plectranthus amboinicus), africká fialka (Saintpaulia), tchýnin jazyk (Sansevieria trifasciata) a tlustice (Crassula ovata). Průběh a výsledky svého výzkumu žákyně prezentovaly v úterý 12. října před odbornou porotou… číst dále…

Zkrášlujeme okolí naší školy

Okolí naší školy nám není lhostejné, proto jsme se rozhodli do trávníku před školou vysadit několik stovek jarních cibulovin. První etapa tohoto oživení proběhla na podzim loňského roku, kdy cibulky sázeli žáci letošní 7. A. Dílo se povedlo, na jaře již byla část trávníku posetá květy červených tulipánů a bílých narcisů. Veřejnosti a i našim… číst dále…

Třetí paleontolgická výprava objevitelů

Dne 28. září na svatého Václava objevitelé učinili již třetí paleontologickou výpravu na odvaly černouhelných dolů u Louky nad Olší. Po příjezdu se seznámili s historií vzniku karbonských tropických lesů, jejich florou a faunou. Při průchodu dnes již zaniklou obcí Louky pozorovali zplanělé rostliny z bývalých zahrádek a před kostelem svaté Barbory potkali bývalé obyvatele – manžele, kteří… číst dále…

Pla(s)teosaurus – jsme součástí celorepublikového projektu

Během prázdnin se naše škola zapojila do unikátního projektu, který má za cíl upozornit na výrazné změny klimatu, které ovlivňují vymírání druhů na planetě Zemi. Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Plastenco a PETMAT zorganizovala vytvoření téměř šestimetrové sochy dinosaura Pla(s)teosaura. K jejímu vytvoření byla využita technologie 3D tisku s využitím recyklovaného plastu. Socha je vytvořená ze 416… číst dále…

Závěrečné projekty CLIL in Geography

V rámci výuky CLIL v zeměpisu žáci v červnu připravili závěrečné práce v angličtině. Mají sloužit jako výstup získaných vědomostí z probraných témat pomocí digitální gramotnosti. Tentokrát měli za úkol vytvořit prezentaci v elektronické podobě prostřednictvím programu v Google učebně. V počítačové učebně za podpory vyučujících žáci ve skupinách vyhledávali faktické informace a obrázky, které pak spolu sdíleli a vkládali do prezentace…. číst dále…

Travňáci

Školní zahradu využívají prvňáčci jako přírodní učebnu. Ve Světě práce se rozhodli vypěstovat Travňáky. Do punčochy vložili piliny, přidali semínka (pažitku, trávu, řeřichu), poté naplněné punčochy máčeli v kádi s vodou. Dva týdny malí objevitelé z 1. A pozorovali, jak Travňáci pěkně rostou. Největší úspěch měla zasazená tráva a také pažitka, Travňákům z nich vyrašily… číst dále…

Až ke hvězdám aneb vesmírné plyny

Věděli jste, že při letu do vesmíru motory raket vypouští plyny? Jedním z plynů je právě oxid uhličitý, a jelikož velcí kamarádi z 8. A už mají v malíčku základy fyziky a chemie, připravili si pro své malé kamarády z 1. A vesmírný pokus.  Vše se odehrávalo v učebně chemie, která se proměnila v raketovou… číst dále…

Vesmírná mise prvňáčků

Ve středu 4. května se naši prvňáčci vydali na dobrodružnou výpravu do vesmíru. Průvodce vesmírem a hvězdárnou jim dělala zvířátka – ježek, zajíc, krtek, sova a chytrý myšák. V projekčním sále planetária pozorovali malí objevitelé hvězdnou oblohu, zblízka se podívali na hvězdy, souhvězdí a mlhovinu. Interaktivní expozice Experimentária zvídavé prvňáčky nadchla. Co všechno pečlivě prozkoumali… číst dále…

World Geography Projects 2

V měsíci březnu žáci 6., 7. a 8. tříd opět zúročili své znalosti v zeměpisu, který je vyučován metodou CLIL v anglickém jazyku. 🌏 Žáci 6. ročníku zpracovali témata: Atmosphere, Hydrosphere, Biosphere, Litosphere a Pedoshere. 🌏 Žáci 7. ročníku pracovali na tématech North and South America (Severní a Jižní Amerika), the USA, Caribbean countries, Lapland countries (laplatské státy),… číst dále…

Okresní kolo zeměpisné olympiády

V únoru proběhlo okresní kolo zeměpisné olympiády online. Školu reprezentovali v kategorii A – Sofie Hurtová, Mikuláš Macháček, Veronika Štefanská, v kategorii B – Marek Strakoš, Marie Janeková, Alice Poledníková, v kategorii C – Václav Boháček. Zeměpisná olympiáda online byla velmi náročná, žáci museli zvládnout práci s atlasem, písemný test geografických znalostí a praktickou část. Nejlepšího výkonu dosáhla Sofie… číst dále…

Objevitelé a velké téma Energie

V sobotu 12. 2. se sešel ve fyzikální učebně Klub objevitelů. Na objevitele čekalo velké téma „Energie“. V úvodní prezentaci se žáci seznámili s teorií Velkého třesku a základní strukturou atomu. Vysvětlili jsme si chování  a vlastnosti elektronu a vznik fotonu. Ukázali jsme si také, jak se energie šíří prostorem pomocí vlnění a jak tyto jevy doprovází silová pole. Při pokusech jsme  vyrobili elektřinu třením, magnetickou… číst dále…

Zeměpisná olympiáda: školní kolo

V lednu proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády. Šestnáct žáků z 6. – 9. ročníku soutěžilo ve třech kategoriích A, B a C. Ve všech soutěžních kategoriích se testovaly tři typy znalostí a dovedností: práce s atlasem, písemný test geografických znalostí, praktická část. V kategorii A (6. ročník) získala nejlepší hodnocení Sofie Hurtová z 6. B,… číst dále…

World Geography Projects – videa

V rámci výukového programu CLIL v hodinách zeměpisu tvořili žáci v týmech výukové plakáty v anglickém jazyce, které následně prezentovali, samozřejmě anglicky. Podívejte se na videa z prezentací na YouTube kanálu naší školy. 🌎Témata výukových plakátů tříd 6.A, 6.B: Universe, Planets, Parallels and Meridians (Vesmír, Planety, Rovnoběžky a Poledníky). 🌎Témata výukových plakátů tříd 7.A, 7.B,: America and its position, Landscape, Water,… číst dále…

World Geography Projects

V rámci výukového programu CLIL v hodinách zeměpisu jsme s žáky vytvářeli projekty v anglickém jazyce související s učivem. Cílem projektů je posílit zainteresovanost žáků do probraného učiva v angličtině, porozumět nové slovní zásobě a umět pracovat v týmu. Na základě zaslaných prezentací od vyučujících, jak v češtině, tak v angličtině se žáci ve skupinách aktivně podíleli na výběru informací, slovní zásoby, překladů… číst dále…