Český jazyk. Dějepis

Sedmáci v rodišti Joy Adamsonové

Učíme se nejen ve škole. Sedmáci se 2. května vydali vlakem na exkurzi do Opavy. V Památníku Petra Bezruče se v rámci edukačního programu seznámili s životním příběhem opavské rodačky Joy Adamsonové, autorky slavné knihy Příběh lvice Elsy. Program měl nejen literární rozměr. Životní příběh Joy Adamsonové a úryvky z knihy Příběh lvice Elsy vedl… číst dále…

Noc s Andersenem

Letos se naše škola zapojila do celosvětové akce na podporu dětského čtení, a to živou Nocí s Andersenem. Na přelomu pátku a soboty nocovali nadšení čtenáři z třetích tříd ve škole. Večer začal poslechem zdravice pana prezidenta Petra Pavla, který v ní vyjádřil podporu dětem, čtení a literatuře obecně. Poté se zvídaví třeťáci ponořili do… číst dále…

Školní kolo recitační soutěže

V pondělí 19. února proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně. V největší místnosti naší školy, v hudebně, se sešli vítězové třídních kol, aby společně změřili své síly v recitačním souboji. Děti se na tuto soutěž pečlivě připravily a svým výrazným přednesem přichystaly ostatním posluchačům a porotě nevšední kulturní zážitek. Odborná porota, která sledovala… číst dále…

Školní kolo Dějepisné olympiády 2023

„Přemýšlej o minulosti a budeš znát budoucnost.“, praví čínské přísloví, a tak jsme i naší škole absolvovali putování do historie prostřednictvím dalšího ročníku Dějepisné olympiády. Žáci 8.–9. tříd se museli vypořádat s úkoly vyžadující schopnost dedukce textu, ale rovněž interpretace historických map či obrázků. Zkoumání každodenního života a kulturních kořenů nás provedlo klíčovými obdobími naší… číst dále…

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Ve čtvrtek 30. listopadu se na naší škole uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Je to soutěž postupová a jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními žáky a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu.  Ve školním kole se nejlépe dařilo Kristýně Nevoralové z 9. A, Kristýně Šafránové… číst dále…

Exkurze deváťáků a osmáků v Osvětimi a Krakově

Dvě místa – dvě tváře lidstva. Nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor Auschwitz–Birkenau (Osvětim–Březinka) a vánoční atmosféra jednoho z nejkrásnějších polských měst, Krakova. V Auschwitz–Birkenau jsme viděli, jaké krutosti dokáže udělat člověk člověku, tolik nenávisti, ponížení, zla, bezpráví, hromadného vraždění. Auschwitz–Birkenau je svědectvím, kam může vést ideologie rasové nadřazenosti. „Nechť toto místo, na kterém hitlerovci zavraždili kolem… číst dále…

Slavnostní předávání slabikářů

V pondělí 20. listopadu se kluci a holčičky z 1. C moc těšili na odpolední besídku s rodiči, spojenou s předáváním slabikářů. Děti nejprve rodičům a prarodičům ukázaly, co vše se už ve škole za téměř tři měsíce naučily, předvedly říkanky k písmenkům a k uvolňovacím cvikům, zazpívaly anglickou Halloweenskou písničku. Poté jim paní učitelka… číst dále…

Školní kolo recitační soutěže

Listopadové hodiny českého jazyka bývají na naší škole tradičně zasvěceny recitaci. Ve všech třídách na 2. stupni se žáci mezi sebou utkali v třídních kolech recitační soutěže a ti nejlepší pak postoupili do celoškolního kola. To letošní se uskutečnilo v pondělí 20. listopadu v hudebně naší školy. Konkurence byla veliká a vyhrát nad spolužáky nebylo vůbec… číst dále…

Naše školní knihovna

Naše školní knihovna není pouze prostorem s policemi plnými knih. Je to místo, kde se rodí vášeň pro čtenářství a kde se otevírají dveře do nekonečného vesmíru příběhů, poučení a zábavy. Ve čtvrtek 16. listopadu si skvělou hodinu v úžasném a inspirujícím světě dobrodružství a fantazie užili malí čtenáři z 2. B. Spolu s paní… číst dále…

Šesťáci na exkurzi v Landek Parku

Jak se žilo a pracovalo v době, kdy moderní technologie neexistovaly? Jaké jsou počátky hornictví na Ostravsku? To všechno se dozvěděli žáci 6. A a 6. B během geologicko-přírodovědné exkurze do dolu Anselm a na vrch Landek, která je přenesla do minulosti a umožnila jim poznat historii této oblasti. Prohlídka zahrnovala i místo objevu Landecké,… číst dále…

Celostátní přehlídka dětských recitátorů: úspěch v městském kole

V pátek 31. března se konalo další kolo recitační soutěže. Porota městského kola to neměla opravdu jednoduché. Všichni účastníci byli výborní. Se svým dramatickým přednesem úryvku z knihy Šikmý kostel se Eva Daňková opět probojovala na stupně vítězů. Nyní zůstala jeden stupínek před branami postupu do kola krajského jako náhradnice. Gratulujeme k nádhernému 3. místu a… číst dále…

Celostátní přehlídka dětských recitátorů: postupujeme do městského kola

Naši vítězové školního kola slavili úspěch také v kole obvodním, které se konalo ve Středisku volného času v Ostravě-Zábřehu ve dnech 16. a 17. března. Ve své kategorii dosáhla Eva Daňková svým dramatickým přednesem prozaického úryvku z knihy Šikmý kostel na 1. místo a postupuje do městského kola. Roman Baroš procítěnou recitací básně Jaroslava Seiferta Dědečkův… číst dále…

Velká recitační soutěž

V pondělí 13. února se v naší škole konala Velká recitační soutěž pro žáky 1. stupně, v níž si poměřili síly nejlepší recitátoři třídních kol. Děti se na tuto soutěž pečlivě připravily a svým přednesem přichystaly ostatním posluchačům krásný zážitek. Odborná porota, která sledovala u přednášejících dětí přirozenost dětského projevu, uměleckou hodnotu textu, interpretační úroveň… číst dále…

Školní kolo dějepisné olympiády

Vypořádat se s mapou Evropy po roce 1945? Postihnout význam dobových karikatur a fotografií? Umět pracovat s historií v souvislostech? To vše obnášelo školní kolo dějepisné olympiády, které se na naší škole uskutečnilo v prosinci. Dějepisné olympiády se zúčastnilo jedenáct soutěžících z 8. a 9. tříd, aby prokázalo orientaci v tématu Rozdělený svět a Československo… číst dále…

Školní kolo recitační soutěže

Listopadové hodiny českého jazyka bývají na naší škole tradičně zasvěceny recitaci. Ve všech třídách na 2. stupni se žáci mezi sebou utkali v třídních kolech recitační soutěže a ti nejlepší pak postoupili do celoškolního kola. To letošní se uskutečnilo v pondělí 5. prosince od 14.15 hod. Konkurence byla veliká a vyhrát nad spolužáky nebylo vůbec jednoduché…. číst dále…

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž, která je určena žákům základních a středních škol. Jejím cílem je umožnit talentovaným dětem porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu.  Olympiáda v českém jazyce je jednotná pro celé území České republiky, pořádá se každým rokem a je soutěží postupovou (skládá… číst dále…