Český jazyk. Dějepis

Šesťáci na exkurzi v Landek Parku

Jak se žilo a pracovalo v době, kdy moderní technologie neexistovaly? Jaké jsou počátky hornictví na Ostravsku? To všechno se dozvěděli žáci 6. A a 6. B během geologicko-přírodovědné exkurze do dolu Anselm a na vrch Landek, která je přenesla do minulosti a umožnila jim poznat historii této oblasti. Prohlídka zahrnovala i místo objevu Landecké,… číst dále…

Celostátní přehlídka dětských recitátorů: úspěch v městském kole

V pátek 31. března se konalo další kolo recitační soutěže. Porota městského kola to neměla opravdu jednoduché. Všichni účastníci byli výborní. Se svým dramatickým přednesem úryvku z knihy Šikmý kostel se Eva Daňková opět probojovala na stupně vítězů. Nyní zůstala jeden stupínek před branami postupu do kola krajského jako náhradnice. Gratulujeme k nádhernému 3. místu a… číst dále…

Celostátní přehlídka dětských recitátorů: postupujeme do městského kola

Naši vítězové školního kola slavili úspěch také v kole obvodním, které se konalo ve Středisku volného času v Ostravě-Zábřehu ve dnech 16. a 17. března. Ve své kategorii dosáhla Eva Daňková svým dramatickým přednesem prozaického úryvku z knihy Šikmý kostel na 1. místo a postupuje do městského kola. Roman Baroš procítěnou recitací básně Jaroslava Seiferta Dědečkův… číst dále…

Velká recitační soutěž

V pondělí 13. února se v naší škole konala Velká recitační soutěž pro žáky 1. stupně, v níž si poměřili síly nejlepší recitátoři třídních kol. Děti se na tuto soutěž pečlivě připravily a svým přednesem přichystaly ostatním posluchačům krásný zážitek. Odborná porota, která sledovala u přednášejících dětí přirozenost dětského projevu, uměleckou hodnotu textu, interpretační úroveň… číst dále…

Školní kolo dějepisné olympiády

Vypořádat se s mapou Evropy po roce 1945? Postihnout význam dobových karikatur a fotografií? Umět pracovat s historií v souvislostech? To vše obnášelo školní kolo dějepisné olympiády, které se na naší škole uskutečnilo v prosinci. Dějepisné olympiády se zúčastnilo jedenáct soutěžících z 8. a 9. tříd, aby prokázalo orientaci v tématu Rozdělený svět a Československo… číst dále…

Školní kolo recitační soutěže

Listopadové hodiny českého jazyka bývají na naší škole tradičně zasvěceny recitaci. Ve všech třídách na 2. stupni se žáci mezi sebou utkali v třídních kolech recitační soutěže a ti nejlepší pak postoupili do celoškolního kola. To letošní se uskutečnilo v pondělí 5. prosince od 14.15 hod. Konkurence byla veliká a vyhrát nad spolužáky nebylo vůbec jednoduché…. číst dále…

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž, která je určena žákům základních a středních škol. Jejím cílem je umožnit talentovaným dětem porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu.  Olympiáda v českém jazyce je jednotná pro celé území České republiky, pořádá se každým rokem a je soutěží postupovou (skládá… číst dále…

Školní knihovna

Milé čtenářky a milí čtenáři, od 3. října je pro vás otevřena školní knihovna! Přijďte se začíst do dobrodružných příběhů nebo načerpat informace z encyklopedií. 🚩 Kde? Na pavilonu B v 1. patře. ⏰ Kdy? Každý školní den v čase 7:40 – 7:55 a 9:40 – 9:55. Dne 3. 10. je knihovna otevřena od 9:40… číst dále…

Mladý Démosthenés

V pondělí 26. září se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže v řečnickém umění Mladý Démosthenés. Soutěž je nazvána podle slavného athénského řečníka Démosthena a jejím smyslem je rozvoj komunikačních dovedností žáků 2. stupně.  V časovém prostoru jedné jediné minuty měli žáci za úkol vyjádřit se k tématu, které si sami vybrali a které považují za… číst dále…

Šesťáci se vydali po stopách Petra Bezruče

Po stopách Petra Bezruče se žáci 6. A a 6. B vydali 22. dne měsíce září. Cesta je zavedla do Ostravice, kde Bezruč trávil svá seniorská léta. Mnoho zajímavostí o životě a díle tohoto našeho regionálního básníka se naši žáci dozvěděli od průvodkyně ze Slezského muzea v Opavě, která osobnost Petra Bezruče dobře znala a… číst dále…

Deváťáci četli dětem v našich mateřských školách

Napsat a ilustrovat knihu pro malé školáky? To je opravdu velká výzva. V naší škole má tvorba pohádkových knih několikaletou tradici. Celý rok pracovali deváťáci na knihách pro své malé kamarády, vložili do nich nekonečno trpělivosti, času, zaujetí a tvořivosti. Kluci a holčičky v Mateřské škole I. Herrmanna a v Mateřské škole Mjr. Nováka si pohádkové knížky… číst dále…

Z prvňáčků jsou čtenáři

Pestrý program v Knihovně města Ostravy na ulici Dr. Martínka naše prvňáčky nadchnul. Malí čtenáři se seznámili s prostředím dětského oddělení knihovny, naučili piráta Černovouse, jak se chovat ke knihám, plnili úkoly námořníka Velryby a společně s pavouky objevili truhlici s pokladem. Velkým zážitkem bylo slavnostní pasování na čtenáře mečem piráta Černovouse. Prvňáčkům se v kouzelném světě… číst dále…

Beseda Martina Vopěnky ke knize Spící město

Poslední květnový den měli žáci 4. A a 5. A jedinečnou příležitost osobního setkání se spisovatelem Martinem Vopěnkou, který jim předčítal pasáže ze své knihy Spící město. Kniha se stala také předlohou pro stejnojmenný film. Čtyři sourozenci Kryštof, Kristýna a Ema a nejmladší Samuel prožívají spokojené dětství ve šťastné rodině. Jednoho rána se ale všechno… číst dále…

Projektový den ve Světě techniky: Kde se vzala kniha?

V dílně Alfréd nás čekala ponurá atmosféra středověkých skriptorií – šero, plamínky svíček a gregoriánské chorály. Seznámili jsme se s největší rukopisnou knihou na světě Codex gigas, která byla pravděpodobně napsána počátkem 13. století v klášteře v Podlažicích u Chrudimi. Podle nezvyklého vyobrazení ďábla se jí také někdy říká Ďáblova bible. Ve světle svíček jsme luštili středověké písmo a iluminace… číst dále…

Příběhy našich sousedů

Zapojili jsme se do vzdělávacího projektu organizace Post Bellum Příběhy našich sousedů. Úkolem dokumentaristických týmů bylo nahrát vyprávění pamětníka na diktafon, příběh dále zpracovat a představit svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie budou zveřejněny na webu Příběhy našich sousedů. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi se stanou součástí archivu Paměť národa a budou… číst dále…

Úspěch v okresním kole olympiády v českém jazyce

Velká gratulace! Kateřina Bystroňová z 9. B postupuje do krajského kola olympiády v českém jazyce. V okresním kole dne 28. března se umístila na skvělém třetím místě. Děkujeme za reprezentaci školy a přejeme úspěch v kole krajském.