Školní kolo dějepisné olympiády

Vypořádat se s mapou Evropy po roce 1945? Postihnout význam dobových karikatur a fotografií? Umět pracovat s historií v souvislostech? To vše obnášelo školní kolo dějepisné olympiády, které se na naší škole uskutečnilo v prosinci.

Dějepisné olympiády se zúčastnilo jedenáct soutěžících z 8. a 9. tříd, aby prokázalo orientaci v tématu Rozdělený svět a Československo v něm  – 1945-1992, jehož zadavatelem byla Katedra pomocných věd historických a archivnictví FF UHK.

I přes náročnost daného tématu, vyžadující samostudium, se našim žákům podařilo dosáhnout pěkných výsledků a první příčky obsadili Eva Daňková z 8. A (1. místo), Kristýna Trávníčková z 9. A (2. místo) a Jan Teda z 9. B (3. místo). Další kolo dějepisné olympiády je již okresní a v něm bude naši školu reprezentovat vítězka kola školního Eva Daňková.

Odměny pro vítěze byly hrazeny z fondu SRPŠ.

Text, foto a organizace aktivity: M. Sekelová