Klub předškoláčků

Klub předškoláčků je určen dětem, které budou prvňáčky ve školním roce 2020/21. Klubová setkání jsou naplánována na úterý od 15:30 do 16:30, vždy co dva týdny. Pro děti je připravena pestrá nabídka aktivit a témat. Předškoláčci si zacvičí v tělocvičně, budou tvořit ve výtvarné učebně, vyzkouší si interaktivní tabuli. Velký úspěch mívají lekce v hudebně, počítačové učebně a v učebně fyziky.


Devátá lekce Klubu předškoláčků

Předškoláčci se v učebně fyziky proměnili ve vědce a zkoumali zákonitosti přírodních jevů. Experimentovali se statickou elektřinou, vyrobili si telefon a objevili beruščino těžiště.

Den otevřených dveří

V úterý 4. února měli budoucí prvňáčci dveře naší školy otevřené. Pro předškoláčky byla připravena pestrá nabídka aktivit a pro rodiče informační schůzka o novinkách příštího školního roku.

Osmá lekce Klubu předškoláčků

Puzzle, pexeso, kreslení, omalovánky, poznávání barev a tvarů. Předškoláčci se společně se svými průvodci z 6. a 7. třídy podívali v počítačové učebně do online světa. V Průkazu předškoláčka jim přibyla další samolepka za absolvovanou lekci.
V příští lekci 3. března se děti mohou těšit na fyziku hrou

Sedmá lekce Klubu předškoláčků

V úterý 21. ledna zněla v Klubu předškoláčků angličtina.
Co nás čeká příště? Těšíme se na Vás 4. února na DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ!

Den otevřených dveří

Hledáte školu pro svého budoucího prvňáčka? Přijďte se podívat k nám! V úterý 4. února od 15:30 do 17:30 máme dveře naší školy otevřené. Naši žáci vás provedou školou, pro děti je připravena pestrá nabídka aktivit. V 16:45 se můžete setkat s paní ředitelkou na informační schůzce. Těšíme se na Vás!

Šestá lekce Klubu předškoláčků

V šesté lekci Klubu předškoláčků zněla angličtina: Square, Circle, Rectangle, … Malí předškoláčci se naučili anglicky pojmenovat základní geometrické tvary. Skládáním obrazců rozvinuli svou geometrickou představivost. A co bude příště? Funny English!

Pátá lekce Klubu předškoláčků

Pátá lekce Klubu předškoláčků se nesla v duchu Vánoc.

Čtvrtá lekce Klubu předškoláčků

Dne 3. 12. proběhlo další setkání předškoláčků. Naši malí kamarádi si tentokrát zasportovali v tělocvičně.

Druhá lekce Klubu předškoláčků

Ve druhé lekci předškoláčci cvičili, kreslili veliké kruhy na podlaze, učili se správně sedět a správně držet tužku.

První lekce Klubu předškoláčků

První lekce Klubu předškoláčků voněla podzimem, byla plná barev a kreativního tvoření.