Zápis

Zápis do prvního ročníku se konal v úterý 2. 4. 2024 a ve středu 3. 4. 2024.

Vydání rozhodnutí o přijetí dítěte

Dne 19. 4. 2024 bude na webových stránkách školy a na budově školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí. Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy. V případě žádosti bude bezplatně vydána kopie rozhodnutí.

První třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat 10. 6. 2024 v 16.30 hod. v budově školy.

Kritéria přijetí

Kapacita prvních tříd školního roku 2024/2025 je 78 žáků. Do první třídy se přednostně přijímají děti podle kritérií:

  1. děti s místem trvalého pobytu v městském obvodu Ostrava-Jih
  2. děti mimo náš obvod, které mají na Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace sourozence
  3. děti mimo obvod Ostrava-Jih

V případě, že by přijetím všech zapsaných uchazečů byla překročena kapacita školy, ředitelka školy rozhodne o přijetí žáků mimo školský obvod losem.

Kontaktní údaje

🟦 Název školy: Základní škola a mateřská škola Ostrava – Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace
🟦 Adresa: Krestova 1387/36A, 700 30  Ostrava – Hrabůvka
🟦 E-mail: zskrestova@zskrestova.cz
🟦 ID datové schránky: 2s7vcv4

☎️ Telefonní kontakt na zástupkyni ředitele školy: 702 263 229.