Mezigenerační spolupráce

Otevřeli jsme Meditační zahradu na Krestovce

Pergola pro piknik a mezigenerační učení, dřevěná posezení, lehátka a polštáře, meditační zóna, javorárium z japonských javorů, okrasné stromy, keře, nášlapný mech a květiny. Oáza klidu a pohody v atriu naší školy. Hudebním vystoupením a přestřihnutím pásky se 7. května slavnostně otevřela Meditační zahrada na Krestovce. Sloužit bude žákům naší školy a také veřejnosti. Slavnostního… číst dále…

Třeťáci v Domově seniorů Sluníčko

Podporujeme mezigenerační vztahy dětí a seniorů, spolupracujeme s Domovem Sluníčko. Tématem únorového setkání byly masopustní zvyky. Při společném tvoření pestrobarevných masek, povídání o masopustní tradici a zpívání lidových písní se třeťáci a senioři dokonale doplňovali. Společně strávený čas byl pro obě generace přínosný. Děti vnesly do života seniorů radost, lehkost, tvořivost a rozptýlení. Senioři věnovali dětem… číst dále…

Mezigenerační spolupráce: sedmáci a senioři spojili tvůrčí energii

Ve čtvrtek 8. února se naše školní dílna stala místem vzájemně obohacujícího setkání žáků 7. B a seniorů ze Senior klubu při DK Akord. Synergie zkušeností seniorů a invence mladé generace se promítla do každého kroku procesu výroby ptačích budek pro dutinově hnízdící pěvce. Od broušení dřeva, přes stloukání jednotlivých částí až po závěrečné natírání,… číst dále…

Přáníčka pro seniory

„Bez předků by byl člověk v oceánu času jako ztroskotanec na nepatrném a neobydleném ostrůvku. Skrze své předky jsme spřízněni se staletou minulostí. A jednoho dne se sami staneme předky lidí, kteří se ještě nenarodili, a přesto už jsou s námi spřízněni.“  Erich Kästner. Naši šikovní výtvarníci z 2. B, 3. B, 4. A, 4. B a 5. A vytvořili… číst dále…

Televize Polar: Mezigenerační spolupráce na ZŠ Krestova

Televize Polar natáčela v naší škole reportáž o našich aktivitách, které realizujeme společně se Senior klubem Akord. 📺Podívejte se zde.

Slavnostní otevření Relax zóny na Krestovce

Prosluněné dopoledne 10. května bylo ideálním časem pro slavnostní otevření další zrekonstruované části naší školní zahrady. Slavnostní přestřižení pásky, kterého se ujali místostarosta Radim Ivan a místostarostka Martina Jarošková společně s paní ředitelkou naší školy, symbolicky zahájilo provoz Relax zóny na Krestovce pro všechny. Pro děti i seniory byl připraven bohatý program – vystoupení flétnového… číst dále…

Mezigenerační spolupráce seniorů a našich žáků

Ač to nemusí být na první pohled patrné, starší generace se od té současné ve svých názorech na konkrétní témata zase tolik neliší. O tom se přesvědčili i žáci naší školy, a to v rámci  jejich nedávného setkání se členy Senior klubu působícího při DK Akord v Ostravě-Zábřehu. Příjemné posezení dětí se seniory proběhlo v nově zřízeném školním čtenářském… číst dále…

A kdo zpívá, hraje nebo tvoří, ten se nenudí…

V pátek dopoledne 11. listopadu se v naší škole sešlo 11 členů Klubu seniorů Ostrava-Jih společně s paní Zubkovou, aby se zúčastnili hudební dílny a vánočního tvoření. V první části hudební dílny jsme si všichni zazpívali lidové písničky, které jsme doprovázeli hrou na tělo a na rytmické nástroje. Vyzkoušeli jsme také hru na tělo jako rytmickou ozvěnu…. číst dále…

Reminiscenční setkání druháčků a seniorů

Podporujeme mezigenerační vztahy dětí a seniorů, spolupracujeme s Domovem Sluníčko. Kluci a holčičky z 2. B navštívili na konci září seniory, kteří mají ztíženou komunikaci s okolím. Děti svou bezprostředností a vřelostí vykouzlily na tvářích seniorů úsměv, probudily v nich zájem o to, co kreslí, zpívají, o čem si povídají. Společně strávený čas byl pro obě… číst dále…

Slavnostní otevření Mezigeneračního hřiště

Dne 31. května 2022 bylo slavnostně otevřeno Mezigenerační hřiště, které bylo financováno z participativního rozpočtu Městského obvodu Ostrava-Jih a zároveň Přírodní zahrada, na kterou poskytlo dotaci Ministerstvo životního prostředí. Nový projekt Mezigenerační hřiště bude pracovat se sociální interakcí dětí a dříve narozených. Jeho velkým přínosem bude mezigenerační učení a vytváření vzájemného vztahu a respektu mezi generacemi…. číst dále…

Reminiscenční setkání v Domově Sluníčko

Podporujeme mezigenerační vztahy dětí a seniorů, spolupracujeme s Domovem Sluníčko. Reminiscenční terapie cíleně pracuje se vzpomínkami, které dokáží člověka povzbudit, poukázat na jeho hodnotu a upevňují dobré vztahy. Při práci se seniory představují vzpomínky klíč k individualizované péči. Umožňují zapojit starší lidi do života společenství, probouzejí jejich aktivitu a přispívají k rozvoji pozitivních vztahů mezi generacemi. Děti… číst dále…

Senioři a děti společně

Podporujeme mezigenerační vztahy dětí a seniorů, spolupracujeme s Domovem Sluníčko. V polovině června pořádal Domov Sluníčko v rámci projektu Společně vzpomínkami zážitkovou akci Sportovní dopoledne. Děti z 1. A se pustily do soutěžení s nadšením, svou bezprostředností si seniory okamžitě získaly. Skládání puzzle, chytání rybiček, házení balónků na šaška, shazování plechovek a házení kroužků na… číst dále…