Slavnostní otevření Mezigeneračního hřiště

Dne 31. května 2022 bylo slavnostně otevřeno Mezigenerační hřiště, které bylo financováno z participativního rozpočtu Městského obvodu Ostrava-Jih a zároveň Přírodní zahrada, na kterou poskytlo dotaci Ministerstvo životního prostředí.

Nový projekt Mezigenerační hřiště bude pracovat se sociální interakcí dětí a dříve narozených. Jeho velkým přínosem bude mezigenerační učení a vytváření vzájemného vztahu a respektu mezi generacemi.

Čeká nás společné sportování, zahradničení, čtení, badatelské aktivity a další společenské akce.

Věříme v to, že příznivé klima mezigeneračního projektu povede k pospolitosti, spokojenosti a harmonickému soužití občanů Ostravy-Jih.

Na to, jak se nám vydařil první den na hřišti, se můžete podívat na fotografiích a na videu.

Návrh a realizace projektů: V. Rymiecová

Organizace aktivit v mezigenerační spolupráci: K. Bartková, Š. Zubková, Z. Jírů Šimůnková, V. Kapičáková, J. Salavová, M. Šípová

Text: V. Rymiecová. Fotografie: R. Čech. Video: Č. Rymiec