Erasmus+: Na návštěvě ve finských školách

Díky grantu z finančních prostředků rozpočtu Evropské unie na projekt s názvem „Škola pro život v rámci programu Erasmus+, KA 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců se mohlo vedení naší školy zúčastnit kurzu Structured Educational Visits to Schools and Training Seminars in Finland.

Během tohoto kurzu jsme mohly nejen navštívit finské školy, ale také mluvit s odborníky na finské školství. Finsko mělo v minulých letech velké úspěchy v mezinárodních PISA testech, a proto jsme se zde rozhodly načerpat zahraniční zkušenosti, porovnat je s naším školstvím a zvážit, které aspekty jsou využitelné i pro naši školu. Kurzu se zúčastnilo 98 ředitelů a učitelů z 11 zemí Evropské unie, získaly jsme tak spoustu poznatků nejen o finském vzdělávání, ale i o dalších evropských vzdělávacích systémech.

Zajímavosti z finského školství:

 • bezplatné vzdělávání
 • nově: povinná školní docházka od 7 do 18 let (+ povinný poslední rok předškolní docházky)
 • vzdělávání je naprostá priorita (žáci jsou budoucností Finska)
 • učitelé jsou vysoce respektováni (jako lékaři a právníci)
 • efektivní vyučování
 • spolupráce mezi školami, týmy odborníků
 • důraz je kladen na aktivitu žáka, využití jeho potenciálu
 • na škole působí některé dny v týdnu i školní zdravotní sestra a psycholog
 • škola zajišťuje pouze vzdělávání, žádné odpolední doplňkové aktivity jako jsou školní družina či kroužky
 • odpolední družinu organizuje soukromá organizace (za nemalé finance)  – je určená převážně pro žáky 1. tříd
 • kroužky zajišťují také soukromé organizace mimo školu
 • na středních školách je vše digitalizováno
 • na středních školách trvá 1 vyučovací hodina 75 minut, na základní škole 45 minut
 • všechny přestávky tráví děti základní školy venku (až do -15°C)
 • oblečení (boty, bundy) mají děti pověšené na chodbách na věšácích, aby se mohly rychle obléct a strávit přestávku venku
 • žáci se stravují ve školní jídelně, obědy žákům platí stát (žáci mají tedy obědy zdarma)
 • součástí jídla ve školní jídelně není polévka,  žáci si veškeré jídlo nabírají na talíře sami
 • po škole chodí žáci v ponožkách, v tělesné výchově cvičí boso

Zajímavosti, které jsme se dozvěděly od Finů:

 • vlajka Finska – bílá barva znamená sníh a modrá barva vyjadřuje moře
 • oficiálními jazyky jsou finština a švédština
 • Finsko je více než čtyřikrát větší než ČR, má však jen poloviční počet obyvatel
 • lídry vládnoucích stran jsou v současnosti pouze ženy
 • ve Finsku se vypije nejvíc kávy na 1 obyvatele
 • Finové milují zmrzlinu, jedí jí celý rok společně s lesními plody, které si v létě nasbírali
 • Finové zprvu působí uzavřeně, ale jsou velmi milí
 • V celosvětovém průzkumu bylo Finsko vyhodnoceno jako nešťastnější národ na světě. Samotní Finové se takto nevnímají. Jsou ale určitě jako národ velmi spokojení, možná by tedy přistoupili na označení nejspokojenější národ. Mezi tamními lidmi panuje všeobecná důvěra.

I my jsme se na návštěvě u našich severských kolegů cítili velmi dobře a na přívětivost tamních lidí budeme dlouho vzpomínat, Věra Rymiecová a Lucie Fialová.

Text a foto: V. Rymiecová, L. Fialová.