SRPŠ

Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole na Krestově ulici v Ostravě-Hrabůvce je dobrovolnou organizací sdružující rodiče jednotlivých tříd a další fyzické, případně i právnické osoby.

Posláním organizace je podpora pozitivních aktivit žáků, jejich motivace k rozvoji svých schopností a k smysluplnému využívání jejich volného času a dále zajištění trvalé spolupráce školy s rodičovskou veřejností a dalšími jednotlivci i organizacemi ovlivňujícími chod školy.

Z rozpočtu SRPŠ je financována řada školních sportovních, kulturních, zábavných a naučně-vzdělávacích aktivit pro děti:

  • soutěže – sportovní (turnaj ve vybíjené, závodivé hry), matematické (Pythagoriáda, Klokan, olympiáda), pěvecké (Zlatá šiška, Písnička, Poptalent), výtvarné (Nejkrásnější vánoční ozdoba), recitační, fotosoutěž pořádaná žákovským parlamentem, dějepisná a zeměpisná olympiáda, Spelling – hláskovací soutěž, sběr starého papíru, celoškolní soutěž
  • školní akce – bruslení žáků 2. stupně, Den otevřených dveří, Májové veselí, výtvarné tvůrčí dílny pro žáky a rodiče z 1. stupně, vítání prvňáčků, Dětská pouť ke Dni dětí, vánoční jarmark, Mikuláš, vánoční kino, činnost žákovského parlamentu, projekt Malí a velcí kamarádi, projekt Knížka pro prvňáčka, odměny ke konci školního roku, školní časopis, Zelený den, Slet čarodějnic, příspěvek na školy v přírodě pro žáky 1. stupně

Je velmi potěšující, že v posledních třech letech se rodiče začínají také sami aktivně podílet na organizaci Vánočního jarmarku (stánek rodičů) a na Dětské pouti ke Dni dětí.

 SRPŠ je organizací otevřenou všem rodičům. Vítáme každou rodičovskou aktivitu. Budeme rádi, když nás budete kontaktovat se svými nápady, připomínkami, inovacemi.

Těšíme se na ochotné rodiče, kteří chtějí SRPŠ pomoci buď sponzorsky či osobně při organizaci některých konkrétních aktivit.


Sběr starého papíru je pozastaven

V důsledku omezeného provozu školy v měsíci květnu a červnu je nyní pozastaven sběr starého papíru. Jarní kolo sběrové soutěže bude prodlouženo a spojeno s kolem podzimním, které bude probíhat od září do prosince 2020. Prosíme rodiče, aby nasbíraný papír nechali doma a do školy jej přinesli až na počátku příštího školního roku.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví.
Y. Lišková, předsedkyně SRPŠ

Zrušení schůze

Vážení rodiče, členové SRPŠ,
dne 24. dubna 2020 se měla konat výroční plenární schůze členů našeho spolku. Této schůzi měla jako každoročně předcházet i schůze třídních důvěrníků SRPŠ.
Vzhledem k současné epidemiologické situaci a vyhlášenému nouzovému stavu v ČR se obě schůze ruší. O náhradním termínu Vás budeme včas informovat.
S přáním pevného zdraví všem
PaedDr. Yvona Lišková, předsedkyně SRPŠ


Příspěvky SRPŠ

Vážení rodiče, pošlete prosím do konce listopadu 2019 členské příspěvky SRPŠ ve výši 250.- Kč na žáka. Příspěvky spolu s vyplněnou návratkou vybírají třídní učitelé, kteří je pak za celou třídu předávají hospodářce SRPŠ, Ing. L. Kořínkové.

Text: Y. Lišková


Výroční zprávy


SRPŠ je příjemce veřejné finanční podpory – účelové dotace v oblasti školství, vzdělávání a kultury. logo