SRPŠ

Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole na Krestově ulici v Ostravě-Hrabůvce je dobrovolnou organizací sdružující rodiče jednotlivých tříd a další fyzické, případně i právnické osoby.

Posláním organizace je podpora pozitivních aktivit žáků, jejich motivace k rozvoji svých schopností a k smysluplnému využívání jejich volného času a dále zajištění trvalé spolupráce školy s rodičovskou veřejností a dalšími jednotlivci i organizacemi ovlivňujícími chod školy.

Z rozpočtu SRPŠ je financována řada školních sportovních, kulturních, zábavných a naučně-vzdělávacích aktivit pro děti:

  • soutěže – sportovní (turnaj ve vybíjené, závodivé hry), matematické (Pythagoriáda, Klokan, olympiáda), pěvecké (Zlatá šiška, Písnička, Poptalent), výtvarné (Nejkrásnější vánoční ozdoba), recitační, fotosoutěž pořádaná žákovským parlamentem, dějepisná a zeměpisná olympiáda, Spelling – hláskovací soutěž, sběr starého papíru, celoškolní soutěž
  • školní akce – bruslení žáků 2. stupně, Den otevřených dveří, Májové veselí, výtvarné tvůrčí dílny pro žáky a rodiče z 1. stupně, vítání prvňáčků, Dětská pouť ke Dni dětí, vánoční jarmark, Mikuláš, vánoční kino, činnost žákovského parlamentu, projekt Malí a velcí kamarádi, projekt Knížka pro prvňáčka, odměny ke konci školního roku, školní časopis, Zelený den, Slet čarodějnic, příspěvek na školy v přírodě pro žáky 1. stupně

Je velmi potěšující, že v posledních třech letech se rodiče začínají také sami aktivně podílet na organizaci Vánočního jarmarku (stánek rodičů) a na Dětské pouti ke Dni dětí.

 SRPŠ je organizací otevřenou všem rodičům. Vítáme každou rodičovskou aktivitu. Budeme rádi, když nás budete kontaktovat se svými nápady, připomínkami, inovacemi.

Těšíme se na ochotné rodiče, kteří chtějí SRPŠ pomoci buď sponzorsky či osobně při organizaci některých konkrétních aktivit.


Příspěvky SRPŠ na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, pošlete prosím do konce měsíce října členský příspěvek SRPŠ ve výši 200.- Kč na žáka (částka je nižší než v loňském roce z důvodu nedočerpání finančních prostředků na konci minulého školního roku). Příspěvky spolu s vyplněnou návratkou vybírají třídní učitelé, kteří je pak za celou třídu předávají hospodářce SRPŠ, Ing. L. Kořínkové. 
Děkujeme za spolupráci.
Y. Lišková, předsedkyně SRPŠ


Výroční zprávy


SRPŠ je příjemce veřejné finanční podpory – účelové dotace v oblasti školství, vzdělávání a kultury. logo