Jak se stát žákem naší školy

Naše škola Vašim dětem nabízí

🟦 kvalitní tým pedagogů, jehož cílem je co nejefektivněji naučit žáky vědomostem a dovednostem ve škole
🟦 vstřícný a ochotný přístup
🟦 třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka: rozšířenou výuku anglického jazyka v malých skupinách hravě od 1. třídy, výukovou metodu CLIL v předmětu svět práce(vyrábění a tvoření) a výtvarná výchova, kvalifikované pedagogy s dlouholetými zahraničními zkušenostmi, individuální přístup, podporu talentu a přípravu k mezinárodním zkouškám Cambridge English YLE
🟦 třídu s všestranným zaměřením: výuku anglického jazyka v malých skupinách hravě od 1. třídy, individuální přístup, podporu talentu, badatelské aktivity
🟦 rozmanitou nabídku kroužků: pěvecké sbory, hru na flétnu, keramiku, jógu, florbal, sportovní hry, tenis, anglický jazyk, kroužek španělštiny, badatelský klub, multimediální klub, vědecký kroužek a kroužek matematiky, přímo v naší škole vyučuje hru na hudební nástroje a zpěv ZUŠ Dr. Leoše Janáčka
🟦 nadstandardně vybavené učebny fyziky, chemie, přírodopisu a matematiky, moderní tělocvičnu s odpruženou podlahou, velkou školní zahradu (multifunkční hřiště, relaxační a meditační zahradu, venkovní učebny)
🟦 připravujeme moderní jazykové laboratoře pro 1. a 2. stupeň, dvě nové PC učebny s nejmodernější technikou ICT, učebnu matematiky a robotiky, badatelskou učebnu pro 1. stupeň
🟦 netradiční trávení přestávek – ping-pong, stolní fotbal, vzdušný hokej, knihovna, pobyt venku nebo v tělocvičně, hraní si se stavebnicemi
🟦 možnost navštěvovat školní družinu od 6:00 do 16:30 hod
🟦 úspěšnost žáků při vstupu na střední školy a víceletá gymnázia
🟦 kvalifikovanou pomoc dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
🟦 péči o talentované děti – poskytování individuálního přístupu a inspirativních výukových materiálů
🟦 účast žáků v soutěžích na různých úrovních
🟦 služby poradenského centra – školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog, asistenti pedagoga
🟦 stravování ve školní jídelně – možnost výběru ze dvou hlavních jídel, oběd č. 2 Vitalis – vaříme zdravě, široký výběr zeleniny v salátovém baru
🟦 zapojení do mnoha projektů od městských až po evropské: projektu pro systematickou podporu rozvoje technického, přírodovědného talentu a čtenářské gramotnosti, projektu Šablony II, IROP, Přírodní zahrada, Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol, Erasmus plus
🟦 spolupráci s Ostravskou univerzitou – praxe studentů z ČR i ze zahraničí
🟦 spolupracujeme s MŠ, VŠB, Světem vědy a techniky, Pedagogicko-psychologickou poradnou a se sportovními kluby (basketbal, miniházená,…)
🟦 v rámci dlouholeté tradice pěvecké sbory, reprezentaci školy na hudebních soutěžích, festivalech a koncertech v republice i v zahraničí
🟦 v rámci rozvoje výtvarného talentu tvůrčí dílny, výstavy, výtvarné soutěže; keramickou dílnu s keramickou pecí
🟦 projekt Malí a velcí kamarádi – spolupráce žáků 1. a 9. ročníku – celoroční patronát starších kamarádů nad prvňáčky, pořádání společných akcí
🟦 preventivní programy pro žáky – Etický kompas, Škola osobního života
🟦 žákovský parlament – aktivní účast žáků na dění ve škole, školní časopis
🟦 elektronickou žákovskou knížku Bakaláři
🟦 pořádání akcí pro žáky –  Den Země, Den dětí, Májové veselí, sportovní turnaje ve vybíjené, basketbalu, florbalu a ping pongu, bruslení, projektové dny
🟦 pořádání akcí pro rodiče a děti ve spolupráci se SRPŠ – vánoční jarmark, tvůrčí dílny, spaní ve škole
🟦 Klub předškoláčků – příprava na školu pro budoucí prvňáčky
🟦 pořádání turistických a ozdravných pobytů hrazených z dotace MMO
🟦 pořádání výjezdových lyžařských kurzů a poznávacích zájezdů

Učební plán 1. stupně

Kontaktní údaje

🟦 Název školy: Základní škola a mateřská škola Ostrava – Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace

🟦 Adresa: Krestova 1387/36A, 700 30  Ostrava – Hrabůvka

🟦 E-mail: zskrestova@zskrestova.cz

🟦 ID datové schránky: 2s7vcv4

Přijetí dítěte do jiného než prvního ročníku (přestup z jiné školy)

Před uvažovaným podáním žádosti o přestup dítěte do kteréhokoliv ročníku naší školy doporučujeme se s námi spojit telefonicky, zda je přestup možný. Rozhodují kapacitní možnosti školy.

Na základě předběžného jednání v případě kladného stanoviska o možnostech přijetí ze strany školy podají rodiče písemnou žádost o přestup. Formulář žádosti je k vyzvednutí u zástupkyně ředitele školy nebo je ke stažení zde.

🟦 Telefonní kontakt na zástupkyni ředitele školy: 702 263 229.