Environmentální vzdělávání

Mezigenerační spolupráce: sedmáci a senioři spojili tvůrčí energii

Ve čtvrtek 8. února se naše školní dílna stala místem vzájemně obohacujícího setkání žáků 7. B a seniorů ze Senior klubu při DK Akord. Synergie zkušeností seniorů a invence mladé generace se promítla do každého kroku procesu výroby ptačích budek pro dutinově hnízdící pěvce. Od broušení dřeva, přes stloukání jednotlivých částí až po závěrečné natírání,… číst dále…

Soutěž ve sběru starého papíru

Tentokrát půlroční soutěž ve sběru starého papíru je pro tento školní rok vyhlášena na období od 1. prosince 2023 do 17. června 2024. Soutěží třídní kolektivy od 1. do 9. ročníku. Sběr váží a zapisuje služba na vrátnici. Papír odevzdávejte svázaný, neznečištěný. Nosit můžete staré noviny, časopisy, knihy bez tvrdých obalů, kancelářský papír… Karton nepřijímáme…. číst dále…

Exkurze na biofarmu Bezdínek

Ve středu 20. 9. se žáci ze sedmých ročníků společně vydali na přírodovědně orientovanou exkurzi na biofarmu Bezdínek. Ta se nachází v Dolní Lutyni, kam jsem se přepravili vlakem, ale na samotnou farmu jsme ještě museli absolvovat tři kilometry pěšky. Na Bezdínku nám nejprve vysvětlili, že na jejich farmě v největší míře pěstují rajčata a okurky, k jejich… číst dále…

Vyhodnocení soutěže ve sběru starého papíru

Děkujeme všem žákům a jejich rodičům za účast v letošním kole sběrové soutěže. Gratulujeme vítězným třídním kolektivům. Na 1. stupni obsadila 1. místo třída 1. C, která odevzdala 1 001 kg starého papíru, průměr na žáka 47,67 kg. 2. místo patří třídě 2. B, jejíž žáci odevzdali 381 kg starého papíru (na 1 žáka je průměr… číst dále…

Výprava za orchidejemi naší přírody

V sobotu 17. června se uskutečnila objevitelská výprava za orchidejemi naší přírody v podhůří Beskyd. Expedice začala náročným výstupem na vrch Červený kámen. Při výstupu na vrchol objevitelé spatřili hojné zástupce prstnatce plamatého fuchsova a vemeníku zelenavého. V polovině výstupu si vyslechli krátkou přednášku o ekologii a zvláštnostech vstavačovitých rostlin. Při sestupu do Janíkova sedla se seznámili s několika rostlinami v podrostu smíšeného lesa: kopytníkem… číst dále…

Den Země

Oslava Dne Země nemusí být jen nudnou přednáškou o ochraně planety, ale může být i zábavnou a edukativní akcí, kde si děti uvědomí, jak mohou samy přispět k ochraně naší planety. Všechny aktivity ve výukovém areálu Bělský les byly zaměřeny na zlepšení vztahu k přírodě a podpoření ekologického myšlení. Pro žáky byly připraveny environmentální soutěže,… číst dále…

Botanicko-ornitologická vycházka z Polanky do Jistebníku

Sobotní ráno 25. 2. 2023 přivítalo objevitele silným mrazivým větrem a zataženou oblohou. Přesto se objevitelé statečně vydali na botanicko-ornitologickou vycházku z Polanky do Jistebníku. Během cesty se děti naučily rozpoznávat významné keře a stromy v období klidu. Seznámily se s hospodářským, léčebným, ekologickým i zapomenutým významem těchto rostlin. Po krátké svačince u meandrů řeky Odry s kvetoucími sněženkami… číst dále…

Zkrášlujeme okolí naší školy

Okolí naší školy nám není lhostejné, proto jsme se rozhodli do trávníku před školou vysadit několik stovek jarních cibulovin. První etapa tohoto oživení proběhla na podzim loňského roku, kdy cibulky sázeli žáci letošní 7. A. Dílo se povedlo, na jaře již byla část trávníku posetá květy červených tulipánů a bílých narcisů. Veřejnosti a i našim… číst dále…

Velká celoroční soutěž ve sběru starého papíru

Celoroční soutěž ve sběru starého papíru je pro letošní rok vyhlášena na období od 3. října 2022 do 16. června 2023. Soutěží třídní kolektivy od 1. do 9. ročníku. Sběr váží a zapisuje služba na vrátnici. Papír odevzdávejte svázaný, neznečištěný, kartony zvlášť. Odměny pro vítěze zajišťuje fond Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Krestova.

Dopravní školička

Děti z naší družiny navštívily v září knihovnu v kulturním domě K-Trio, kde nás uvítala paní knihovnice s panem nadporučíkem Policie ČR. V rámci Evropského týdne mobility pro nás připravili program Dopravní školička zaměřený na bezpečnost chodce, cyklisty a ostatních účastníků silničního provozu. Děti si společně s panem nadporučíkem zopakovaly dopravní značky, zásady správného pohybu… číst dále…

Pla(s)teosaurus – jsme součástí celorepublikového projektu

Během prázdnin se naše škola zapojila do unikátního projektu, který má za cíl upozornit na výrazné změny klimatu, které ovlivňují vymírání druhů na planetě Zemi. Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Plastenco a PETMAT zorganizovala vytvoření téměř šestimetrové sochy dinosaura Pla(s)teosaura. K jejímu vytvoření byla využita technologie 3D tisku s využitím recyklovaného plastu. Socha je vytvořená ze 416… číst dále…

Kam s ním?

Co se děje s odpadem z domácností? Kam uložit velkoobjemový odpad? Co je to odpad nebezpečný a kam s ním? Proč máme odpad třídit? Co je to sběrný dvůr? Co je to recyklace? Kde se používají recyklované PET lahve? Patří porcelánový hrnek do kontejneru na sklo? A co zrcadlo? Kam s ním? Proč je úsporná… číst dále…

Druháci, skřítci Ozíci a Skládkoobr

Jarní prosluněný den. Dvě třídy nadšených objevitelů. Učebna OZO Ostrava. Skřítkové Papirák, Plasťák, Skleňák a Směsák. Soutěže, spolupráce, nápady, odměny, zábava. Skládkoobr poražen! Všechny zvídavé děti z 2. A a 2. B už ví, proč je důležité produkovat co nejméně odpadu, zejména plastového. Rozlišit, kam který odpad patří, pomáhají malým objevitelům skřítkové Ozíci. Dokonalost pátečního… číst dále…

Jsme zapojeni v projektu Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.