Den ekologie na Krestovce

První květnový pátek se na naší škole konal Den ekologie určený žákům 3.-6. tříd. Tato akce vznikla za finanční podpory statutárního města Ostravy v rámci participativního rozpočtu Bo nám to není jedno!!! a zorganizoval ji náš žákovský parlament Má to smysl za pomocí dobrovolníků z devátého ročníku.

Na programu byla řada stanovišť, která dětem přiblížila ekologii a udržitelný životní styl, např. třídění odpadu, kompostování, správné zalévání rostlin či „reuse“ chování v každodenním životě. 

Oblíbeným a inspirativním stanovištěm byl také zdravý bar, který žáci rovněž připravili, a kde si každý mohl vytvořit zdravou sladkost. Nechyběla ani módní přehlídka na téma Reuse, která ukázala, jak lze použitým materiálům a věcem dát nový život a vytvořit tak stylové modely.

A co by to bylo za Den ekologie bez pořádného úklidu okolí?! Tímto byla symbolicky zakončena celá akce.

Den ekologie byl nejen zábavnou a poučnou akcí pro žáky, ale také skvělým příkladem toho, jak mohou děti aktivně přispívat k ochraně životního prostředí a podněcovat pozitivní změny ve svém okolí.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy

Text: M. Sekelová. Foto: M. Sekelová, I. Čechová. Organizace aktivity: M. Sekelová, L. Hečková. Vedení hodin výtvarné výchovy (tvorba reuse modelů): D. Kořenková (7. A, 8. A, 8. B), I. Čechová (7. B).