3D tiskárna

Naše škola je zapojena do pokusného ověřování Člověk a technika

Zapojili jsme se do projektu MŠMT Pokusné ověřování obsahu, metod a organizace vzdělávání podle vzdělávací oblasti Člověk a technika. Hlavní informace o fungování výuky techniky chce ministerstvo získat z 60 škol, kterým poskytne návod, jak mají postupovat. Z celé Ostravy byly do projektu vybrány 3 školy. Zapojení do projektu nám zprostředkuje: Školení pro ředitele a… číst dále…

notebook

Dotace na podporu distanční výuky

Z rozpočtu statutárního města Ostravy se nám podařilo získat dotaci 80 000 Kč na podporu distanční výuky.  Naše škola získala zkušenosti při on line výuce na jaře v souvislosti s mimořádnými opatřeními souvisejícími s COVID19. Jednalo se o rychlou reakci na danou situaci. Nyní vytváříme systém pro výuku online, který budeme využívat běžně, nejen v… číst dále…

špagety

Od 24. listopadu školní jídelna opět vaří

Od úterý 24. listopadu školní jídelna opět vaří. Zkontrolujte si, prosím, vaše objednávky stravy na www.strava.cz. Žáci, kteří mají prezenční vzdělávání ve škole, si mohou sníst oběd ve školní jídelně. Žáci na distanční výuce si odnesou oběd v jídlonosiči domů. Výdej do jídlonosičů (od 24. 11.) je pro cizí strávníky od 11.00 do 11.15 hod, pro… číst dále…

děti

Ozdravný pobyt pro děti

Naše škola se podílí na projektu dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, který zaštiťuje Magistrát města Ostravy. Ve školním roce 2019/2020 nebyl ozdravný pobyt realizován z důvodu nepříznivé epidemické situace. Nyní jsme obdrželi novou dotaci 490 000 Kč. Plánujeme, že na ozdravný pobyt pojedou žáci 1. stupně, kteří se zatím nikam díky COVIDU… číst dále…

Všechny aktuality