plakát k zápisu

Zápis do 1. třídy

Milí rodiče budoucích prvňáčků, vzhledem k současné epidemiologické situaci a vyhlášenému nouzovému stavu proběhne zápis do prvního ročníku naší základní školy v termínu od 1. dubna do 24. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Pokud je to možné, upřednostňujeme podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole: datovou schránkou, emailem s… číst dále…

děti a výukový plakát s lidským tělem

Když nebyla škola prázdná #1: Malí objevitelé zkoumali lidské tělo

Prvňáčci se na své objevitelské cestě učili pracovat v týmu. Úkolem každého týmu bylo vytvoření výukového plakátu s tématem Lidské tělo. Kam patří mozek, srdce, plíce, ledviny a střeva? Kdo si vezme který orgán na starost, aby jej vybarvil? Kam nalepíme doplňující informace, aby byl plakát přehledný? Naše společné dílo. Každý pracuje, jak nejlépe dokáže.

Graffiti, umění nebo vandalismus?

Umění má oslovovat, provokovat, podněcovat dialog, inspirovat, vést k přemýšlení. Je graffiti umění nebo vandalismus? Tato otázka iniciovala diskuzi ve výtvarné skupině DevítkA. Diskuzi předcházelo seznámení se s historií fenoménu graffiti, jeho filozofií, nahlédnutí do slangu komunity sprejerů. Deváťáci si vyzkoušeli návrh graffiti svého jména nebo přezdívky. Vytvořili barevně velmi intenzivní kaligrafické obrazce.

Všechny aktuality