Zápis do 1. třídy

Zápis do prvního ročníku se v letošním školním roce koná od 7. 4. do 30. 4. 2021 bez přítomnosti dětí. Budoucím prvňáčkům nabízíme od září 2021 třídu s rozšířenou výukou angličtiny a výukovou metodou CLIL a třídu s všestranným zaměřením. V obou třídách se děti učí angličtinu hravou formou již od 1. třídy. V obou třídách budou mít žáci dělené hodiny matematiky…. číst dále…

Provoz školní družiny od 12. dubna

Ranní družina od 6:00 do 7:30, odpolední do 16:30. Lichý týden: 🐭 1.A, 🦋 2. A, 🐢 3. A, 🦉 4. A. Sudý týden: 🦉 1.B, 🦋 2. B, 🐢 3. B, 🐭 4. B. Každé pondělí a čtvrtek bude v době ranní družiny probíhat ve vestibulu družiny samotestování dětí neinvazivními antigenními testy. Rodiče, ani… číst dále…

Rotační výuka na prvním stupni od 12. dubna

Od 12. dubna se k prezenční výuce vrátí žáci prvního stupně. Půjde o rotační výuku, děti se budou jeden týden učit prezenčně ve škole, další týden se budou učit distančně doma. V liché týdny (tedy od 12. 4.) nastoupí k prezenční výuce třídy 1. A, 2. A, 3. A, 4. A a 5. A, v sudých týdnech (tedy od 19…. číst dále…

Školní jídelna od 12. dubna opět vaří

Školní jídelna od 12. dubna opět vaří. Všichni žáci, kteří mají o oběd zájem, se musí sami ke stravování přihlásit na www.strava.cz (od 7. 4. od 14 hod). Žáci na prezenční výuce se mohou stravovat přímo ve školní jídelně od 11.45 do 13 hod. Ostatní žáci si vyzvednou oběd do jídlonosičů. Výdejní okénko bude vně budovy školní jídelny, ze… číst dále…

Další úspěch v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce

Stejná soutěž, stejné podmínky, stejné datum, jiná kategorie. V kategorii žáků do 7. ročníků základních škol okresu Ostrava obsadila Ivana Žabenská z 5. A výborné 5. místo. Stejně jako Kevin si vylosovala téma a bez přípravy hovořila před porotou. Hovor probíhal v prostředí komunikační platformy ZOOM. Porotci hodnotili jazykovou pohotovost, kreativitu, bohatost slovní zásoby, výslovnost… číst dále…

Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce

Podobně jako jiné soutěže se také okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce konalo v tomto roce distanční formou. Přes platformu ZOOM se realizovala konverzační část. Soutěžící si vylosovali téma a bez přípravy hovořili před porotou na kameru. Porotci hodnotili jazykovou pohotovost, kreativitu, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatickou správnost. Podle podmínek soutěže může v okresním… číst dále…

Všechny aktuality