Anglický jazyk

britská vlajka

Jsme si dobře vědomi toho, že dobrá znalost anglického jazyka je nevyhnutelnou součástí základního vzdělání každého člověka, který chce v životě uspět. Proto chceme dětem nabídnout kvalitní výuku a podpořit jazykové vzdělávání s možností rozšířené výuky už od 1. třídy.

Všechny aktivity z hodin angličtiny a hodin s výukou metodou CLIL si můžete prohlédnout ▶️ zde.

Muzikál Snow white zde

Naše škola stále pluje na muzikálové vlně. Na jaře žáci třetích a čtvrtých tříd s rozšířenou výukou angličtiny a metodou CLIL připravili ekologický muzikál, kdy tučňák Eddie zachraňoval svět před následky globálního oteplování.

Tentokrát si pro školní předvánoční koncert žáci vybrali zimní téma. V centru jejich zájmu se objevila Sněhurka. Na pódiu v kulturním domě K-Trio představili žáci části muzikálu, který se v originále jmenuje Snow White a zazpívali písničky Take the apples, Mirror, mirror, Sleeping, You found me. Patří jim velké ocenění, zejména také proto, že si hudební i výtvarnou choreografii připravili sami.

Winter Songs zde

Zpěv s pohybem je pro naše prvňáčky a druháčky nejen zábavnou aktivitou, ale také výborným prostředkem k učení angličtiny. Kombinace hudby a pohybu podporuje lepší artikulaci anglických slov a frází, posiluje paměť a motorické dovednosti dětí.

Pro zimní období nacvičili prvňáčci píseň I´m a little snowman, druháčci se představují s písní We wish you a Merry Christmas.

Přejeme příjemný zážitek.

Podívejte se, co se prvňáčci a druháčci naučili v hodinách angličtiny zde

V hodinách anglického jazyka nacvičili kluci a holčičky z 1. A, 1. B, 1. C, 2. A a 2. C působivé halloweenské představení Knock Knock, Trick or Treat? Halloweenská show je plná zpěvu, tance, hereckých výkonů a fantastických kostýmů, vše v anglickém jazyce. Představí se duchové, čarodějnice, baletky, monstra, kovbojové i piráti.

Knock knock, trick or treat? Who are you? I’m a ghost. I’m a little ghost. Knock knock, trick or treat? Who are you? I’m a ghost. I’m a little ghost.…“

Přejeme příjemný umělecký zážitek.

Tučňák Eddie zachraňuje svět zde

S dětmi jsme se pustili do nacvičování části ekologického muzikálu, kdy tučňák Eddie zachraňuje svět před následky globálního oteplování. Muzikál pomáhá chytrým způsobem dětem pochopit, jak šetřit přírodní zdroje a energii.

S dětmi jsme hovořili o tom, jak dávat pozor na plýtvání energiemi a že i oni svým chováním mohou přispět k zachování udržitelnější planety. Zamýšleli jsme se nad tím, jak globální oteplování ovlivňuje naše životy a život zvířat, v muzikálu konkrétně život tučňáků.

Ve výtvarné výchově a ve světě práce jsme se pokusili muzikál ztvárnit pomocí několika uměleckých děl nejenom výtvarných, ale také hudebních, kdy děti samy dotvářely pohybovou choreografii písní.

Žáci se pomocí těchto písní naučili slovní zásobu a spojení týkající se tání ledovců, kácení deštných pralesů a dalších užitečných vět, které dnes denně slyší ve spojení s úsporou energetických zdrojů doma: „When you leave the room, don´t forget, turn out the lights.“ „ If you want to keep all the heat then shut that door.“ „If you´re feeling cool today, dresss hot.“

Úspěch v okresním kole soutěže v anglickém jazyce zde

Vítězky školního kola soutěže v anglickém jazyce, Kristina Bartošová a Adéla Lacinová, se ve středu 1. března zúčastnily kola okresního, kde změřily síly s ostatními žáky základních škol.

Kategorie I. A (6. a 7. ročník základní školy) zahájila své klání testem a kategorie II. A (8. a 9. ročník základní školy) poslechem. V konverzační části soutěže hodnotila porota jazykovou pohotovost, kreativitu, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatickou správnost.

V kategorii II. A nebylo do posledních chvil náročného dne rozhodnuto a čtyři nejlepší soutěžící, mezi kterými byla i naše Adéla Lacinová, změřili své konverzační schopnosti ještě jednou. Adéla nakonec obsadila 3. místo. Kristina se ve své kategorii umístila na dělené 8. pozici.

Adéle i Kristině velmi děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Conversational competition – Let´s speak! zde

Nebát se konverzovat, zvýšit úroveň komunikace v angličtině a rozvíjet zájem žáků o jejich studium. To jsou hlavní motta naší konverzační soutěže, která proběhla 9. února v rámci školního kola.

Navázání a udržení společenského kontaktu v cizím jazyce je to nejnáročnější. Proto jsme se snažili uklidnit soutěžící navozením přátelské atmosféry. Daná témata, kopírující běžné životní situace, byla probírána v průběhu školního roku. Před soutěží byli žáci s nimi rámcově seznámeni. Vylosovali si jedno z šesti témat, které bylo podloženo vizuálním podnětem. Při hodnocení ústního projevu jsme se zaměřili na schopnost popsat obrázek, na rozsah slovní zásoby, správnost, výslovnost a schopnost spontánně reagovat na kladené otázky.

Komise vybrala 2 dívky, které postoupily do okresního kola konaného 1. března – za kategorii I. A – 6. a 7. ročník – Kristinu Bartošovou a za kategorii II. A – 8. a 9. ročník – Adélu Lacinovou.

Všichni soutěžící si zaslouží pochvalu za připravenost. Ze zpětných vazeb od žáků je popis obrázků pro ně zábavnou aktivitou. Rozvíjí svou fantazii a mají prostor ke sdílení vlastních zkušeností v angličtině.

Key topics: Food, Entertainment, Cities, Experiences, Cinema, Health and Body, Our Environment, Holidays, Traveling.

Vánoční vystoupení zde

Žáci 1. a 2. ročníku se v předvánočním čase věnovali nácviku anglických písní. Zpěv s pohybem dětem pomáhá s artikulací anglických slov a frází. Všechny děti byly moc šikovné a zaslouží si velkou pochvalu za trpělivost a píli, se kterou svá vystoupení nacvičovaly.

Ostatně posuďte sami, jak se dětem vystoupení povedla a nechte se unést na vlně vánoční pohody. Představujeme Vám 1. A a 1. C s písní I´m a little snowman a 2. A a 2. C s písněmi Jingle bells We wish you a Merry Christmas.

⛄ Další videa najdete zde.

English Masters 2022 zde

English Masters 2022 je soutěž v anglickém jazyku, kterou jsme pořádali na naší škole ve dnech 2. a 3. listopadu.

Žáci si mohli ověřit své znalosti ve všech jazykových dovednostech, kde uplatnili psaní, čtení, poslech i mluvení. Většina aktivit byla sestavena v metodě CLIL propojením angličtiny se zeměpisem, matematikou, prvoukou a výtvarnou výchovou.

Na interaktivní tabuli nebo tabletu žáci vypracovali úkoly jako reading comprehension, travel destination quiz, universe, colours. Mezi další úkoly patřily conversation, memory game, alphabet game, spelling, tongue twisters, riddle, blind map.

Soutěžilo se ve skupinách: 2. a 3. ročníky, 4. a 5. ročníky, 6. a 7. ročníky a 8. a 9. ročníky. Žáci plnili úkoly se zájmem, soustředili se dokonce i ti, kteří jsou v hodinách občas neposední. Pro nejlepší soutěžící byly připraveny odměny a diplomy.

Halloween ve 3. A zde

V pondělí 31. října oslavili v 3. A Halloween. Halloweenská tematika se prolínala celým vyučováním. V anglickém jazyce se třeťáci proměnili na příšerky s písní The monster march. Seznámili se nejen s halloweenskou slovní zásobou, ale také s anglickými názvy světových stran (north, south, west, east). S pomocí světových stran se pustili do hledání ukrytého magického koštěte.  V hledání byli úspěšní, a  tak se mohli odměnit i malou halloweenskou dobrotkou.

Účinný lék na podzimní splín? Funny Sunglasses! zde

Kluci a holky z 2. A a 2. C si v hodinách výtvarné výchovy vedené metodou CLIL připomněli léto. Při povídání o prázdninových zážitcích si zopakovali anglická slovíčka (barvy, části obličeje, sportovní aktivity – swim, ride a bike, play football, play basketball, play tennis) a rozšířili svůj slovník o slovíčka nová: summer holiday, sea, sunny weather, sunglasses.

Své pestrobarevné a veselé letní vzpomínky namalovali malí výtvarníci do portrétu s obrovskými slunečními brýlemi.

V deštivých a sychravých podzimních dnech stačí jeden pohled do obrovitánských usměvavých brýlí a špatná nálada je pryč.

World Geography Projects 3 zde

V rámci výukového programu CLIL v hodinách zeměpisu pracovali žáci v týmech na sdílených powerpointových prezentacích, které následně představili před objektivem kamery.

▶️Na natočená videa se můžete podívat na YouTube kanálu naší školy.

🌎 6. ročník – Afrika, Austrálie – základní údaje, poloha, podnebné pásy, pohoří, vodstvo, přírodní krajiny, flora, fauna, obyvatelstvo, města, zajímavosti

🌎 7. ročník – Asie – státy Čína, Indie, Japonsko, Izrael, Turecko, Nepál, Saudská Arábie – poloha, rozloha, počet obyvatel, státní zřízení, úřední jazyk, měna, hlavní město, náboženství, povrch, vodstvo, hospodářství, města, zajímavosti, sporty

🌎 8. ročník – Kraje České republiky – poloha, krajské město, povrch, vodstvo, CHKO, NP, hospodářství, města, hrady, zámky, přírodní zajímavosti, významné osobnosti

Podívejte se, jak naši prvňáčci a druháčci zpívají anglicky zde

Část hodin anglického jazyka jsme před Vánocemi věnovali v prvních a druhých třídách s rozšířenou výukou anglického jazyka nácviku anglických písní s pohybem, který dětem usnadní zapamatování si i těžkých frází. Jak se to dětem dařilo, se můžete podívat na našich videích: Snowman (2.A), I love Christmas (2.A), Merry Christmas (2.A), Snowman (1.C), Snowman (1.A).
Krásné pozadí pro nahrávky tvoří dětské výtvarné práce, které vznikly ve výtvarné výchově výukovou metodou CLIL. 

Podmořský svět zde.

V hodinách výtvarné výchovy a světa práce se kluci a holčičky z 1.A, 1.C a 2.A ponořili do vytváření podmořského světa.  Zapojili svou fantazii při kresbě originálních mořských tvorů, pomocí vlny ztvárnili mořské vlny a při malbě vyzkoušeli využít i sůl jako v pravé mořské vodě.

Přirozeným používáním anglických výrazů se malí výtvarníci při tvorbě mořského světa naučili spoustu nových anglických slovíček: sea, water, salt, starfish, jellyfish, fish, octopus, shark, whale, dolphin, seahorse, turtle, ale i názvy různých vzorů, které v kresbě používali (circles, spirals, lines, curves, zigzags). Tvoření doplnili i o nové písničky Down in the deep blue sea a The jellyfish.

Happy Halloween zde.

Poslední den před před podzimními prázdninami nastalo pravé halloweenské dobrodružství, které si žáčci opravdu užili. Chodby školy se hemžily čarodějnicemi, upíry, duchy, piráty a dalšími strašidelnými bytostmi. V rámci projektového dne pak probíhaly v jednotlivých třídách různé halloweenské činnosti.

A pokud by fotografie nestačily, u našich nejmenších přikládáme i písničky. Jednu z nich nazpívali druháčci ze třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka. Poslechněte si, co vše se děje na konci října.

děti tvoří obrazy z ovoce

Hrajeme si na Arcimbolda zde.

Dne 15. 9. 2021 jsme si zahráli na italského malíře Arcimbolda, který tvořil podobizny z rozličných předmětů, plodů, květin i zvířat.

Metodou CLIL jsme se seznámili v anglickém jazyce s názvy ovoce a zeleniny. Na procvičování nové slovní zásoby a konverzace v anglickém jazyce jsme si zahráli různé hry jako Who am I? You are small. You are red. Swap your place: I am in the store and I can see blackberries and strawberries. Odměnou za práci nám byla zdravá a chutná svačinka.

Výuka jazyka na naší škole je postavena na

🟦 činnostním učení (založeno na metodě objevování)
🟦 projektovém vyučování
🟦 využití metody CLIL v předmětech VV, Sp, informatika a zeměpis
🟦 možnosti výuky venku
🟦 kvalitním a pečlivě vybraném učebním materiálu
🟦moderním zázemí pro výuku jazyka


Garanty kvality výuky jsou kvalifikovaní pedagogové s dlouholetými zahraničními zkušenostmi: Mgr. Věra Rymiecová a Mgr. Lucie Fialová.

„Našim cílem je, aby výuka jazyka děti bavila a věříme, že se nám to podaří.“

CLIL – integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka

CLIL metoda (Content and Language Integrated Learning) je výuka odborného předmětu v cizím jazyce. Žák si osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně v přirozeném prostředí a ne v uměle vytvořených situacích.

Naše škola zavedla CLIL v jazyce anglickém do různých vyučovacích předmětů od září 2020. Výuku CLIL budeme používáme na 1. stupni v předmětech člověk a svět práce a ve výtvarné výchově, na 2. stupni v předmětu informatika a zeměpis.

Velkou výhodou této metody je, že není zpočátku zapotřebí vysoké jazykové úrovně znalostí u žáků a že nově nabyté jazykové dovednosti mohou žáci okamžitě využívat. Zvyšuje se také doba vystavení žáků cizímu jazyku, aniž by se zvyšovala celková doba výuky.

Žáci se nebojí používat cizí jazyk a mnohem dříve začínají „myslet“ v cizím jazyce.

Protože vždy je vhodné mít novou slovní zásobu stále před očima, využíváme tzv. scaffolding ve formě tabulek, obrázků, slovníků.

Nedílnou součástí úspěchu je také spolupráce pedagogů – jazykářů a učitelů odborných předmětů (teamteaching). Ta na naší škole funguje výborně.

Metody a formy výuky

Výuka angličtiny u nás probíhá vždy se snahou porozumět a vnímat každé dítě, využít jeho jazykový potenciál a vypěstovat v dětech chuť jazykově se vzdělávat.

Proto jsou hodiny angličtiny vedeny tak, že se střídají aktivity, které na sebe v souvislostech navazují.

Mezi metody, které používáme patří např. storytelling, TPR nebo metoda Act & Speak.

Střídání činností je zvláště u malých dětí základ, přesto jsou v hodinách prvky, které se stále opakují a upevňují jazykovou znalost. Vždy se najde prostor pro základní konverzační témata, děti si tak mohou zažít mnohé ustálené vazby a spojení.

Mladší děti se učí cizímu jazyku přirozeným způsobem, prožitkem. Vyučování probíhá hlavně hravou formou za využití her, říkadel, písniček a příběhů.

U starších dětí využíváme doplňkových materiálů a učivo upevňujeme formou různých aktivit. Důraz klademe na vzájemnou komunikaci, na schopnost mluvit a rozumět. Stále více přecházíme k pravidlům, která vedou k pochopení celé gramatiky a jsou cestou k úspěšnému studiu. Věnujeme se také četbě v cizím jazyce. K tomu nám slouží dobře vybavena školní knihovna.

🟦 Metoda Act & Speak (hraj a mluv)

Jedná se opět o metodu učení „bez učení“. Výuka prostřednictvím divadla umožňuje učit jazyky v akci, hraním konkrétních situací a nejrůznějších rolí, a to jak podle scénářů, tak formou improvizace.

Každé dítě dostává stejný prostor, osvojuje si nová slovíčka i gramatiku, zlepšuje výslovnost a především rozvíjí improvizační dovednosti.

Spojení divadla s výukou cizích jazyků je velmi přínosné. Děti se učí jen svěží dialogy, písničky, rýmy. K dramatickým akcím děti dostávají i zábavná komunikační a jazyková cvičení.

I gramatika tak může být prožívána v konkrétních situacích.

🟦 Storytelling

Storytelling, slovo, které v sobě spojuje „příběh“ (story) i „vyprávění“ (telling). Jedná se o edukační prostředek, díky kterému se učíme vyprávět příběh, ale také bystře a s lehkostí vnímat. Je to vlastně nejpřirozenější lidská činnost, kterou rozvíjíme i v angličtině.

Využíváme mnoho druhů cvičení, her a především představivost dětí, které jsou zároveň autory i interprety příběhů.

Jaký význam má storytelling

  • Aktivně pracuje s literaturou a podněcuje zájem o ni.
  • Obohacuje a rozšiřuje slovní zásobu.
  • Napomáhá chápat souvislosti, uceluje kontext.
  • Podporuje kritické myšlení.
  • Zvyšuje schopnost naslouchat a chápat.
  • Podněcuje tvořivé psaní a představivost.
  • Zvyšuje schopnost komunikace.
  • Podporuje schopnost předvídání, analýzy a syntézy.
  • Je to skvělá zábava.

🟦 TPR metoda

Metoda výuky jazyků TPR (Total Physical Response) využívá principu spojování cizích výrazů s určitou pohybovou aktivitou. Děti se učí nová slova, aniž by bylo nutné je překládat – jen napodobují činnost učitele a opakují jeho slova.

Často se využívá mimika, pohybové aktivity, vyprávějí se příběhy nebo se uvádějí názorné příklady.

Mezi výhody metody TPR patří: Efektivita. Zajímavé hodiny, které pomáhají pamatovat si slovíčka i fráze. Zábava, která motivuje k dalšímu učení. Využití v malých i větších skupinách.

Učební materiál

Výběr vhodného učebního materiálu pro výuku jazyka je velmi důležitý. To, aby učebnice děti „bavila“, je prvním krokem k tomu, aby je bavilo celé studium jazyka. Pro děti mladšího školního věku to platí dvojnásob.

Díky našim zkušenostem s výukou angličtiny, jsme se rozhodli pro výuku v 1. – 4. ročníku používat učebnice Kid´s box od nakladatelství Cambridge.

Jedná se o velmi oblíbený učební materiál, který je aktuálně plně v souladu s revidovanými testy Cambridge English.

Kid’s Box představuje a procvičuje nový jazyk prostřednictvím zábavných příběhů, melodických písní a aktivit, které dětem poskytují příjemný a sebevědomý začátek studia angličtiny.

Spolu s jazykem a dovednostmi, Kid’s Box také rozvíjí průřezové znalosti a lidské hodnoty.

Na 2. stupni ZŠ budeme používat výukový materiál Oxford University Press – Project, který zahrnuje všechny výukové aspekty potřebné pro další studium jazyka včetně ucelené gramatiky, dramatizovaných epizod a rozsáhlejších příběhů.

Zkoušky a testy Cambridge English pro děti a mládež

Zkoušky Cambridge English jsou nejrozšířenější zkoušky na světě. Naše škola svým pojetím jazykové výuky připravuje Vaše děti na úspěšné složení těchto certifikátů. V průběhu školního roku provádíme cvičné testování, oznamujeme výsledky těchto testů a vše společně konzultujeme. Využíváme přípravné testy a učebnice Get ready for exams. logo Cambridge Assessment

Young Learners Exams (YLE) jsou určeny dětem ve věku 6 – 12 let. Obsahují hlavně zábavné aktivity a děti se učí formou her. Pokrok je zaznamenáván pomocí erbů „shields“, které se získávají v každé části testu. Všechny děti získávají certifikát a to je motivuje k dalšímu učení. Zkoušky se dělí na 3 úrovně a tvoří ucelenou cestu výuky angličtiny na ZŠ.

🟦 Pre-A1 Starters
🟦 A1        Movers
🟦 A2        Flyers

Pro starší studenty a střední školy jsou určeny zkoušky:

🟦 A2 Key for Schools
🟦 B1 Preliminary for Schools
🟦 B2 First for Schools

Témata jsou vybrána s ohledem na věk a záliby školních dětí. Zkoušky je možné složit v papírové podobě nebo na počítači. Účast ve zkouškách je zpoplatněna.

Výuka cizího jazyka přináší dítěti mnohé výhody. Patří k nim i kladné zkušenosti z prvního styku s jazykovými testy. Tyto zkušenosti umocňují víru dítěte ve vlastní síly a tím podporují jeho budoucí úspěchy ve vzdělávání.

Statisíce dětí na celém světě skládají zkoušky Cambridge. Vaše dítě se může stát jedním z nich a Vy jako rodiče budete hrdí, že získalo certifikát uznávaný v mnoha zemích, který potvrzuje znalost angličtiny.

Proč skládat mezinárodní zkoušky?

Výuka angličtiny pro děti by měla být hrou a inspirací. Každý rodič ovšem také vidí, že čím větší jsou pokroky jeho dítěte ve výuce, tím větší je i jeho sebedůvěra ve využití tohoto jazyka. Cambridge Young Learners English Tests je skvělý způsob, jak dětem ukázat, co všechno už dokážou, a tím je povzbudit k dalšímu studiu. Účast ve zkouškách přináší dětem:

🟦 Pokrok a motivaci k dalšímu učení
Je prokázáno, že děti, které získají první stupeň zkoušky budou mít snahu získat další a další vyšší stupeň zkoušky. Certifikace v tomto případě funguje jako vynikající motivační prostředek. Každý certifikát je jen schůdkem na cestě ke stále náročnějším a uznávanějším zkouškám. Dětské testy jsou navrženy s cílem povzbudit kladné zkušenosti z učení.
🟦 Uznání
Kvalifikační certifikát z angličtiny je důležitý vklad do budoucího pracovního života každého mladého člověka. Je proto důležité co nejdříve směřovat k získávání mezinárodně platných certifikátů pro dospělé, které jsou uznávány jako potvrzení jazykových schopností vzdělávacími institucemi, vládními a veřejnými agenturami a zaměstnavateli po celém světě.
🟦 Certifikát a platnost
Po úspěšném absolvování testu a ústní části získává každé dítě mezinárodní certifikát. Certifikát potvrzuje jazykové znalosti pro případné další studium a má celoživotní platnost.

Učíme se venku

Naše velká školní zahrada nám umožňuje učení venku, které dětem přináší řadu výhod.  Kromě rozvoje psychického i fyzického zdraví jim pomáhá zlepšovat pozornost, vzdělávací výsledky, motivaci k učení i vztahy ve třídě. V kontaktu s realitou se školní předměty přirozeně propojují ve smysluplný celek. Učení se můžeme „dotknout“.

Pracujeme na realizaci projektu přírodní zahrady, jehož součástí budou také přírodní učebny.

Odpolední aktivity s angličtinou

Děti se mohou jazykově vzdělávat i po vyučování. Nabízíme kroužky v anglickém jazyce: 🟦 Funny English, 🟦 Klub anglického jazyka.

Pro kvalitní výuku jazyka připravujeme také moderní zázemí – jazykovou laboratoř i přírodní učebny.

Jazyková laboratoř

Učit se cizí jazyk ve škole a pak ho používat v praxi je podstatný rozdíl. Pro výuku jazyků je nejdůležitější mluvit. Jak to udělat při velkém počtu žáků ve třídě, aby dostal každý dostatečný prostor? Tento problém lze vyřešit díky jazykové laboratoři s plně digitalizovanými systémy Robotel. Pracovat i hovořit může celá třída, děti se vzájemně neruší a učitel může kontrolovat a pomáhat individuálně jednotlivcům nebo celým skupinám. Výhodami jsou:
🟦 vysoká koncentrace žáka,
🟦 podpora komunikace – žák mluví výrazně více než v běžných hodinách bez laboratoře,
🟦 možnost spojování žáků do skupin,
🟦 individuální tempo,
🟦 diferenciace výuky,
🟦 okamžitá kontrola a zpětná vazba,
🟦 využití multimédií.

Plánujeme zprovoznit dvě tyto jazykové laboratoře z projektu IROP.