Anglický jazyk

britská vlajka

Jsme si dobře vědomi toho, že dobrá znalost anglického jazyka je nevyhnutelnou součástí základního vzdělání každého člověka, který chce v životě uspět. Proto chceme dětem nabídnout kvalitní výuku a podpořit jazykové vzdělávání s možností rozšířené výuky už od 1. třídy.

World Geography Projects 3 zde

V rámci výukového programu CLIL v hodinách zeměpisu pracovali žáci v týmech na sdílených powerpointových prezentacích, které následně představili před objektivem kamery.

Na natočená videa se můžete podívat na YouTube kanálu naší školy

🌎 6. ročník – Afrika, Austrálie – základní údaje, poloha, podnebné pásy, pohoří, vodstvo, přírodní krajiny, flora, fauna, obyvatelstvo, města, zajímavosti

🌎 7. ročník – Asie – státy Čína, Indie, Japonsko, Izrael, Turecko, Nepál, Saudská Arábie – poloha, rozloha, počet obyvatel, státní zřízení, úřední jazyk, měna, hlavní město, náboženství, povrch, vodstvo, hospodářství, města, zajímavosti, sporty

🌎 8. ročník – Kraje České republiky – poloha, krajské město, povrch, vodstvo, CHKO, NP, hospodářství, města, hrady, zámky, přírodní zajímavosti, významné osobnosti

Emoce v anglickém jazyce zde

Že jsou naši nejstarší žáci na hraní už velcí? Vůbec ne! V 9. B si v anglickém jazyce osvojují novou slovní zásobu i takto. 

Tematický okruh Emoce zpracovali tentokrát ve skupinách. Pomocí barev se pokusili určit, zda některá ze základních pěti emocí má nebo nemá své jasné barevné vyjádření.

Žáci tak nejen procvičili využívání slovníků a komunikaci v cizím jazyce, ale s dopomocí kroků badatelsky orientované výuky dospěli k závěru, že ačkoli některé barvy převládají, nelze emoce s barvami jednoznačně spojovat. 

Podařilo se nám skvěle propojit různé výukové postupy a už teď se těšíme, co se bude dít příště!

Hrajeme si na Van Gogha – malba Sakury zde

Ve výtvarné výchově jsme si ve 2. A hráli na slavného malíře Van Gogha a malovali jsme kvetoucí sakuru.

Děti se dozvěděly mnoho informací o tomto malíři a zhlédly také film O obilných polích a oblačném nebi, kde mohly vidět nejslavnější díla Van Gogha jako jsou Hvězdná noc, Slunečnice, Kosatce a autoportrét samotného Van Gogha.

K malbě sakury jsme využili tempery, vodu, štětce, houbičky pro texturu mraků a prstovou techniku pro okvětní lístky a listy.

World Geography Projects 2 zde

V rámci výukového programu CLIL v hodinách zeměpisu tvořili žáci v týmech výukové plakáty v anglickém jazyce, které následně prezentovali.

🌎 Témata výukových plakátů tříd 6.A, 6.B: Atmosphere, Hydrosphere, Biosphere, Litosphere a Pedoshere.

🌎 Témata výukových plakátů tříd 7.A, 7.B,: North and South America (Severní a Jižní Amerika), the USA, Caribbean countries, Lapland countries (laplatské státy), Brazil.

🌎 Témata výukových plakátů tříd 8.A, 8.B : The United Kingdom, Russia, Scandinavian countries, Italy, Spain, Portugal, France.

Prvňáčci se inspirovali Salvadorem Dalím zde

S našimi prvňáčky jsme se seznámili se slavným malířem Salvadorem Dalím a některými jeho obrazy. Inspirovali jsme se jeho zajímavým pojetím malby a také blogem Jamestown Elementary Art Blog.

Prvňáčci malovali surrealistické ptáčky s extra dlouhýma legračníma nohama.

V rámci CLILu jsme procvičili nejen názvy zvířátek (bird, cat, fish, spider), studené a teplé barvy, ale i písničku o ptáčcích Flap your wings together. Spolu s ptáčky v písničce si děti zaskákaly a učily se létat (hop, jump, leap and fly).

Podívejte se, jak naši prvňáčci a druháčci zpívají anglicky zde

Část hodin anglického jazyka jsme před Vánocemi věnovali v prvních a druhých třídách s rozšířenou výukou anglického jazyka nácviku anglických písní s pohybem, který dětem usnadní zapamatování si i těžkých frází. Jak se to dětem dařilo, se můžete podívat na našich videích: Snowman (2.A), I love Christmas (2.A), Merry Christmas (2.A), Snowman (1.C), Snowman (1.A).
Krásné pozadí pro nahrávky tvoří dětské výtvarné práce, které vznikly ve výtvarné výchově výukovou metodou CLIL. 

World Geography Projects zde

V rámci výukového programu CLIL v hodinách zeměpisu tvořili žáci v týmech výukové plakáty v anglickém jazyce, které následně prezentovali, samozřejmě anglicky. Podívejte se na videa z prezentací na YouTube kanálu naší školy.

Američtí diplomaté na naší škole zde

Jaký je život amerických diplomatů v České republice? To se žáci 9. ročníku dozvěděli na besedě se zástupci Velvyslanectví USA v České republice, která se konala 23. 11. 2021 v rámci programu Speakers´ Bureau, organizovaného Americkým centrem v Praze.

Žáci se na besedu připravovali v rámci miniprojektu zaměřeného na Den díkůvzdání. Jeho závěrečné prezentace si návštěva také prohlédla. Kromě informací o tomto pro obyvatele USA nejvýznamnějším svátku měly děti možnost ptát se hostů na vše, co je z pracovního i rodinného života diplomatů zajímalo. Od rodilých mluvčích se jim dostalo uznání za velmi dobrou úroveň angličtiny – vždyť se s nimi bez potíží domluvili!

World Geography Projects zde

V rámci výukového programu CLIL v hodinách zeměpisu tvořili žáci v týmech výukové plakáty v anglickém jazyce, které následně prezentovali.

🌎 Témata výukových plakátů tříd 6.A, 6.B: Universe, Planets, Parallels and Meridians (Vesmír, Planety, Rovnoběžky a Poledníky).

🌎 Témata výukových plakátů tříd 7.A, 7.B,: America and its position, Landscape, Water, National Parks, Discovery, colonization and population, Industry, Agriculture (Amerika a její poloha, Povrch, Vodstvo, Národní parky, Objevení, kolonizace a obyvatelstvo, Těžba a průmysl, Zemědělství).

🌎 Témata výukových plakátů tříd 8.A, 8.B : Central Europe, Germany, Switzerland, Lichtenstein, Austria, Poland, Slovakia, Hungary, cities, important people, historical monuments…

Let´s go fishing! zde

Hodiny světa práce a výtvarné výchovy ve třídě s rozšířenou výukou anglického jazyka jsou vyučovány metodou CLIL.

Naši prvňáčci (1.A a 1.C) si tvoření opravdu užívají. V jednom z projektů se pustili do rybaření. Nejdříve si vyrobili rybičky a rybářské pruty, se kterými pak mohli lovit rybičky s probranou slovní zásobou. Procvičili si tak barvy, školní potřeby a hračky (a red bike, a blue ball, …).

Podmořský svět zde.

V hodinách výtvarné výchovy a světa práce se kluci a holčičky z 1.A, 1.C a 2.A ponořili do vytváření podmořského světa.  Zapojili svou fantazii při kresbě originálních mořských tvorů, pomocí vlny ztvárnili mořské vlny a při malbě vyzkoušeli využít i sůl jako v pravé mořské vodě.

Přirozeným používáním anglických výrazů se malí výtvarníci při tvorbě mořského světa naučili spoustu nových anglických slovíček: sea, water, salt, starfish, jellyfish, fish, octopus, shark, whale, dolphin, seahorse, turtle, ale i názvy různých vzorů, které v kresbě používali (circles, spirals, lines, curves, zigzags). Tvoření doplnili i o nové písničky Down in the deep blue sea a The jellyfish.

Happy Halloween zde.

Poslední den před před podzimními prázdninami nastalo pravé halloweenské dobrodružství, které si žáčci opravdu užili. Chodby školy se hemžily čarodějnicemi, upíry, duchy, piráty a dalšími strašidelnými bytostmi. V rámci projektového dne pak probíhaly v jednotlivých třídách různé halloweenské činnosti.

A pokud by fotografie nestačily, u našich nejmenších přikládáme i písničky. Jednu z nich nazpívali druháčci ze třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka. Poslechněte si, co vše se děje na konci října.

CLIL in Geography zde.

Při použití metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) propojujeme výuku anglického jazyka a zeměpisu. Cílem takové hodiny je získat nové znalosti především v zeměpisu, nabízené prostřednictvím angličtiny. Jako učitelé využíváme znalostí žáků z nejazykového předmětu k výuce slovní zásoby, gramatických a lexikálních jevů cizího jazyka.

děti tvoří obrazy z ovoce

Hrajeme si na Arcimbolda zde.

Dne 15. 9. 2021 jsme si zahráli na italského malíře Arcimbolda, který tvořil podobizny z rozličných předmětů, plodů, květin i zvířat.

Metodou CLIL jsme se seznámili v anglickém jazyce s názvy ovoce a zeleniny. Na procvičování nové slovní zásoby a konverzace v anglickém jazyce jsme si zahráli různé hry jako Who am I? You are small. You are red. Swap your place: I am in the store and I can see blackberries and strawberries. Odměnou za práci nám byla zdravá a chutná svačinka.

Módní přehlídka (Fashion Show) zde.

V hodině angličtiny se třída 3. A proměnila v přehlídkové molo. Modelky a modelové předváděli pestrou kolekci letního oblečení. V rytmu hudby se na mole střídal jeden originální model za druhým. Pro porotu nebylo jednoduché vybrat ten nejlepší.

Nejen moderátoři módní show uplatnili svou dobrou znalost anglických slovíček (a T-shirt, a skirt, trousers, shoes, socks, a jumper, a dress, sunglasses, a hat).

děti

Watch out! A lion and a tiger! zde.

Ještě před uzavřením škol se prvňáčci pilně pustili do dalšího tvoření. A jaká témata nás tentokrát čekala? Nejdříve jsme vyráběli loutky členů rodiny a protrénovali tak novou slovní zásobu (She´s my mother. He´s my father. She´s my sister and he´s my brother.)

Poté jsme se pustili do výroby masek a maňásků. Celá třída se proměnila ve zvířátka. Výběr byl opravdu velký: 🐭 a mouse, 🐱 a cat, 🐶 a dog,🐷 a pig, 🐯 a tiger, 🦁 a lion, 🐰 a rabbit, 🐵 a monkey, 🦊 a fox, 🐻 a bear, 🦉 an owl,…

děti

Prvňáčci tvořili 3D lyžaře zde.

Supplies needed: Sturdy paper, Templates of a skier and skis, Pencil, Scissors, Markers, Skewer, Glue.

1️⃣ Put a template on sturdy paper.
2️⃣ Trace the skier and the skis.
3️⃣ Cut out the skiers and the skis.
4️⃣ Colour the skier and the skis. Use your imagination.
5️⃣ Stick the skier to the skis.
6️⃣ Use a skewer to make ski poles.

děti

Prvňáčci vyráběli medové svíčky a učili se anglická slovíčka zde.

1️⃣ Warm the sheet of natural beeswax up.
2️⃣Place the wick on the sheet.
3️⃣ Roll the candle.
4️⃣ Gently press the wax as you roll.
5️⃣ Check to make sure you´re rolling evenly.
6️⃣ Cut the wick.
7️⃣ Make your own wrapping paper.
8️⃣ Wrap the present

děti

Podívejte se na zaujetí, nadšení a kreativitu našich malých angličtinářů v hodinách výtvarné výchovy a světa práce zde.

Making finger puppets (having fun with Star family and song How are you)
Instructions: 
1️⃣ Colour members of the Star family. 
2️⃣Cut out the puppets. 
3️⃣ Glue the tabs in place.
4️⃣ Put the puppets on your fingers and sing.

Výuka jazyka na naší škole je postavena na

🟦 činnostním učení (založeno na metodě objevování)
🟦 projektovém vyučování
🟦 využití metody CLIL v předmětech VV, Sp, informatika a zeměpis
🟦 možnosti výuky venku
🟦 kvalitním a pečlivě vybraném učebním materiálu
🟦moderním zázemí pro výuku jazyka


Garanty kvality výuky jsou kvalifikovaní pedagogové s dlouholetými zahraničními zkušenostmi: Mgr. Věra Rymiecová a Mgr. Lucie Fialová.

„Našim cílem je, aby výuka jazyka děti bavila a věříme, že se nám to podaří.“

Rymiecová Věra Lucie Fialová

CLIL – integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka

CLIL metoda (Content and Language Integrated Learning) je výuka odborného předmětu v cizím jazyce. Žák si osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně v přirozeném prostředí a ne v uměle vytvořených situacích.

Naše škola zavedla CLIL v jazyce anglickém do různých vyučovacích předmětů od září 2020. Výuku CLIL budeme používáme na 1. stupni v předmětech člověk a svět práce a ve výtvarné výchově, na 2. stupni v předmětu informatika a zeměpis.

Velkou výhodou této metody je, že není zpočátku zapotřebí vysoké jazykové úrovně znalostí u žáků a že nově nabyté jazykové dovednosti mohou žáci okamžitě využívat. Zvyšuje se také doba vystavení žáků cizímu jazyku, aniž by se zvyšovala celková doba výuky.

Žáci se nebojí používat cizí jazyk a mnohem dříve začínají „myslet“ v cizím jazyce.

Protože vždy je vhodné mít novou slovní zásobu stále před očima, využíváme tzv. scaffolding ve formě tabulek, obrázků, slovníků.

Nedílnou součástí úspěchu je také spolupráce pedagogů – jazykářů a učitelů odborných předmětů (teamteaching). Ta na naší škole funguje výborně.

Metody a formy výuky

Výuka angličtiny u nás probíhá vždy se snahou porozumět a vnímat každé dítě, využít jeho jazykový potenciál a vypěstovat v dětech chuť jazykově se vzdělávat.

Proto jsou hodiny angličtiny vedeny tak, že se střídají aktivity, které na sebe v souvislostech navazují.

Mezi metody, které používáme patří např. storytelling, TPR nebo metoda Act & Speak.

Střídání činností je zvláště u malých dětí základ, přesto jsou v hodinách prvky, které se stále opakují a upevňují jazykovou znalost. Vždy se najde prostor pro základní konverzační témata, děti si tak mohou zažít mnohé ustálené vazby a spojení.

Mladší děti se učí cizímu jazyku přirozeným způsobem, prožitkem. Vyučování probíhá hlavně hravou formou za využití her, říkadel, písniček a příběhů.

U starších dětí využíváme doplňkových materiálů a učivo upevňujeme formou různých aktivit. Důraz klademe na vzájemnou komunikaci, na schopnost mluvit a rozumět. Stále více přecházíme k pravidlům, která vedou k pochopení celé gramatiky a jsou cestou k úspěšnému studiu. Věnujeme se také četbě v cizím jazyce. K tomu nám slouží dobře vybavena školní knihovna.

🟦 Metoda Act & Speak (hraj a mluv)

Jedná se opět o metodu učení „bez učení“. Výuka prostřednictvím divadla umožňuje učit jazyky v akci, hraním konkrétních situací a nejrůznějších rolí, a to jak podle scénářů, tak formou improvizace.

Každé dítě dostává stejný prostor, osvojuje si nová slovíčka i gramatiku, zlepšuje výslovnost a především rozvíjí improvizační dovednosti.

Spojení divadla s výukou cizích jazyků je velmi přínosné. Děti se učí jen svěží dialogy, písničky, rýmy. K dramatickým akcím děti dostávají i zábavná komunikační a jazyková cvičení.

I gramatika tak může být prožívána v konkrétních situacích.

🟦 Storytelling

Storytelling, slovo, které v sobě spojuje „příběh“ (story) i „vyprávění“ (telling). Jedná se o edukační prostředek, díky kterému se učíme vyprávět příběh, ale také bystře a s lehkostí vnímat. Je to vlastně nejpřirozenější lidská činnost, kterou rozvíjíme i v angličtině.

Využíváme mnoho druhů cvičení, her a především představivost dětí, které jsou zároveň autory i interprety příběhů.

Jaký význam má storytelling

  • Aktivně pracuje s literaturou a podněcuje zájem o ni.
  • Obohacuje a rozšiřuje slovní zásobu.
  • Napomáhá chápat souvislosti, uceluje kontext.
  • Podporuje kritické myšlení.
  • Zvyšuje schopnost naslouchat a chápat.
  • Podněcuje tvořivé psaní a představivost.
  • Zvyšuje schopnost komunikace.
  • Podporuje schopnost předvídání, analýzy a syntézy.
  • Je to skvělá zábava.

🟦 TPR metoda

Metoda výuky jazyků TPR (Total Physical Response) využívá principu spojování cizích výrazů s určitou pohybovou aktivitou. Děti se učí nová slova, aniž by bylo nutné je překládat – jen napodobují činnost učitele a opakují jeho slova.

Často se využívá mimika, pohybové aktivity, vyprávějí se příběhy nebo se uvádějí názorné příklady.

Mezi výhody metody TPR patří: Efektivita. Zajímavé hodiny, které pomáhají pamatovat si slovíčka i fráze. Zábava, která motivuje k dalšímu učení. Využití v malých i větších skupinách.

Učební materiál

Výběr vhodného učebního materiálu pro výuku jazyka je velmi důležitý. To, aby učebnice děti „bavila“, je prvním krokem k tomu, aby je bavilo celé studium jazyka. Pro děti mladšího školního věku to platí dvojnásob.

Díky našim zkušenostem s výukou angličtiny, jsme se rozhodli pro výuku v 1. – 4. ročníku používat učebnice Kid´s box od nakladatelství Cambridge.

Jedná se o velmi oblíbený učební materiál, který je aktuálně plně v souladu s revidovanými testy Cambridge English.

Kid’s Box představuje a procvičuje nový jazyk prostřednictvím zábavných příběhů, melodických písní a aktivit, které dětem poskytují příjemný a sebevědomý začátek studia angličtiny.

Spolu s jazykem a dovednostmi, Kid’s Box také rozvíjí průřezové znalosti a lidské hodnoty.

Na 2. stupni ZŠ budeme používat výukový materiál Oxford University Press – Project, který zahrnuje všechny výukové aspekty potřebné pro další studium jazyka včetně ucelené gramatiky, dramatizovaných epizod a rozsáhlejších příběhů.

Zkoušky a testy Cambridge English pro děti a mládež

Zkoušky Cambridge English jsou nejrozšířenější zkoušky na světě. Naše škola svým pojetím jazykové výuky připravuje Vaše děti na úspěšné složení těchto certifikátů. V průběhu školního roku provádíme cvičné testování, oznamujeme výsledky těchto testů a vše společně konzultujeme. Využíváme přípravné testy a učebnice Get ready for exams. logo Cambridge Assessment

Young Learners Exams (YLE) jsou určeny dětem ve věku 6 – 12 let. Obsahují hlavně zábavné aktivity a děti se učí formou her. Pokrok je zaznamenáván pomocí erbů „shields“, které se získávají v každé části testu. Všechny děti získávají certifikát a to je motivuje k dalšímu učení. Zkoušky se dělí na 3 úrovně a tvoří ucelenou cestu výuky angličtiny na ZŠ.

🟦 Pre-A1 Starters
🟦 A1        Movers
🟦 A2        Flyers

Pro starší studenty a střední školy jsou určeny zkoušky:

🟦 A2 Key for Schools
🟦 B1 Preliminary for Schools
🟦 B2 First for Schools

Témata jsou vybrána s ohledem na věk a záliby školních dětí. Zkoušky je možné složit v papírové podobě nebo na počítači. Účast ve zkouškách je zpoplatněna.

Výuka cizího jazyka přináší dítěti mnohé výhody. Patří k nim i kladné zkušenosti z prvního styku s jazykovými testy. Tyto zkušenosti umocňují víru dítěte ve vlastní síly a tím podporují jeho budoucí úspěchy ve vzdělávání.

Statisíce dětí na celém světě skládají zkoušky Cambridge. Vaše dítě se může stát jedním z nich a Vy jako rodiče budete hrdí, že získalo certifikát uznávaný v mnoha zemích, který potvrzuje znalost angličtiny.

Proč skládat mezinárodní zkoušky?

Výuka angličtiny pro děti by měla být hrou a inspirací. Každý rodič ovšem také vidí, že čím větší jsou pokroky jeho dítěte ve výuce, tím větší je i jeho sebedůvěra ve využití tohoto jazyka. Cambridge Young Learners English Tests je skvělý způsob, jak dětem ukázat, co všechno už dokážou, a tím je povzbudit k dalšímu studiu. Účast ve zkouškách přináší dětem:

🟦 Pokrok a motivaci k dalšímu učení
Je prokázáno, že děti, které získají první stupeň zkoušky budou mít snahu získat další a další vyšší stupeň zkoušky. Certifikace v tomto případě funguje jako vynikající motivační prostředek. Každý certifikát je jen schůdkem na cestě ke stále náročnějším a uznávanějším zkouškám. Dětské testy jsou navrženy s cílem povzbudit kladné zkušenosti z učení.
🟦 Uznání
Kvalifikační certifikát z angličtiny je důležitý vklad do budoucího pracovního života každého mladého člověka. Je proto důležité co nejdříve směřovat k získávání mezinárodně platných certifikátů pro dospělé, které jsou uznávány jako potvrzení jazykových schopností vzdělávacími institucemi, vládními a veřejnými agenturami a zaměstnavateli po celém světě.
🟦 Certifikát a platnost
Po úspěšném absolvování testu a ústní části získává každé dítě mezinárodní certifikát. Certifikát potvrzuje jazykové znalosti pro případné další studium a má celoživotní platnost.

Učíme se venku

Naše velká školní zahrada nám umožňuje učení venku, které dětem přináší řadu výhod.  Kromě rozvoje psychického i fyzického zdraví jim pomáhá zlepšovat pozornost, vzdělávací výsledky, motivaci k učení i vztahy ve třídě. V kontaktu s realitou se školní předměty přirozeně propojují ve smysluplný celek. Učení se můžeme „dotknout“.

Pracujeme na realizaci projektu přírodní zahrady, jehož součástí budou také přírodní učebny.

Odpolední aktivity s angličtinou

Děti se mohou jazykově vzdělávat i po vyučování. Nabízíme kroužky v anglickém jazyce: 🟦 Funny English, 🟦 Klub anglického jazyka.

Pro kvalitní výuku jazyka připravujeme také moderní zázemí – jazykovou laboratoř i přírodní učebny.

Jazyková laboratoř

Učit se cizí jazyk ve škole a pak ho používat v praxi je podstatný rozdíl. Pro výuku jazyků je nejdůležitější mluvit. Jak to udělat při velkém počtu žáků ve třídě, aby dostal každý dostatečný prostor? Tento problém lze vyřešit díky jazykové laboratoři s plně digitalizovanými systémy Robotel. Pracovat i hovořit může celá třída, děti se vzájemně neruší a učitel může kontrolovat a pomáhat individuálně jednotlivcům nebo celým skupinám. Výhodami jsou:
🟦 vysoká koncentrace žáka,
🟦 podpora komunikace – žák mluví výrazně více než v běžných hodinách bez laboratoře,
🟦 možnost spojování žáků do skupin,
🟦 individuální tempo,
🟦 diferenciace výuky,
🟦 okamžitá kontrola a zpětná vazba,
🟦 využití multimédií.

Plánujeme zprovoznit dvě tyto jazykové laboratoře z projektu IROP.