Školní poradenské pracoviště

Základní informace a dokumenty

Naše školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogickou poradenskou pomoc žákům, zaměřuje se především na problémy žáků ve školním prostředí. Velkou pozornost věnujeme vytváření pozitivního a bezpečného sociálního klimatu v naší škole. Cíleně pečujeme o harmonický rozvoj osobnosti každého dítěte. Individuálně pracujeme se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, se žáky nadanými a se žáky, kteří ve vzdělávání… číst dále…

Primární prevence na 2. stupni

Mezi významné protektivní faktory rizikových projevů chování patří sociální dovednosti v mezilidských vztazích, empatie, pozitivní vztah k sobě, odolnost vůči zátěži, zvnitřnění základních etických hodnot, zdravý životní styl. Tyto ochranné faktory u našich žáků cíleně rozvíjíme. Od listopadu do ledna absolvovali žáci 6. až 8. ročníku dvě devadesátiminutové lekce programu primární prevence Etický kompas. Beseda… číst dále…

Rozvíjíme naše výtvarně nadané žáky

Výtvarně nadané žákyně z 8. a 9. ročníku měly v tomto pololetí možnost poznat prostředí Střední umělecké školy Ostrava. V říjnovém výtvarném workshopu si děvčata mohla vyzkoušet různé malířské techniky, výrobu butonů, kresbu komiksů a blíže poznat dva obory na Matiční 18 – malba a grafický design se zaměřením animace, ilustrace a grafika. V listopadu… číst dále…

Radost v době adventní

Vůně vánočního cukroví, lesního jehličí a první zapálená svíčka každoročně odstartuje období adventu, období symbolizující porozumění, klid mezi lidmi a myšlenku obdarování. I v letošním roce tomu u nás na škole nebylo jinak. Každá třída darovala část svého výdělku z vánočního jarmarku a žákovský parlament vybral z návrhů jednotlivých tříd jednu organizaci, které náš společný příspěvek… číst dále…

Den pro mou třídu

Předvánoční čas, čas laskavosti, setkávání, čas dobročinnosti, překvapení a očekávání. V pátek 11. listopadu se celá naše škola proměnila ve vánoční dílnu plnou smíchu, radosti z tvoření, vzájemné pomoci a spolupráce. Dveře školy byly otevřené i rodičům, babičkám a dědečkům, kteří nám v třídních dílnách pomáhali s tvorbou výrobků na vánoční jarmark. Hudba, pohoštění, třídní aktivity a hry… číst dále…

Školní psycholožka

Od listopadu 2022 na naší škole působí školní psycholožka Mgr. Iva Kramolišová. Školní psycholožka nabízí psychologické poradenství žákům a jejich zákonným zástupcům. Školní psycholog je nezávislým odborníkem, který poskytuje poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Při práci se řídí etickými normami své profese a je vázán mlčenlivostí. Školní psycholog je součástí… číst dále…

Řemeslo má zlaté dno

Naši deváťáci si v minulém týdnu vyzkoušeli zapojit elektrický obvod, míchali koktejly, aranžovali květiny, řezali obkládačky, šroubovali, přebalovali miminka, ošetřovali zraněné, cvičili, opravovali brýlové obroučky. Na osmnácti interaktivních stanovištích si v rámci soutěže Řemeslo má zlaté dno ověřili své předpoklady pro různorodé činnosti související s prezentovanými řemesly a obory. Získali tak lepší přehled a podrobněji poznali… číst dále…

Informace pro deváťáky

Kdy podat přihlášku na střední školu? Kde hledat informace o středních školách? Jak probíhá přijímací řízení? Kdo mi vystaví přihlášku na střední školu? Jak je to s obory s talentovou zkouškou?

Běh naděje

Účastí na Běhu naděje jsme si připomněli důležitost pravidelného pohybu a zdravého životního stylu v prevenci civilizačních chorob. Běh naděje je sportovně humanitární akce zaměřená zejména na podporu výzkumu rakoviny. V tomto roce nebyla spojena s veřejnou sbírkou. V Bělském lese pořádalo akci Středisko volného času Ostrava-Zábřeh. Start i cíl byl za Domem kultury Akord… číst dále…

Program primární prevence Etický kompas

Realizujeme plán Minimálního preventivního programu 2021-2022 a pokračujeme ve spolupráci s kvalifikovanými odborníky z o.p.s. Pavučina. Každá třída 4. až 8. ročníku absolvovala v rozpětí října 2021 až března 2022 dvě lekce programu Etický kompas. Náplň lekcí cíleně rozvíjí sociální dovednosti žáků v mezilidských vztazích, empatii, pozitivní vztah k sobě, odolnost vůči zátěži, zvnitřnění základních etických hodnot. Jasný… číst dále…

Obavy z války na Ukrajině

Je přirozené kvůli situaci v Ukrajině cítit strach, smutek, vztek či bezmoc. Informace pro rodiče i děti najdete po rozkliknutí článku.

Řemeslo má zlaté dno a 9. B má vítězství

Naši deváťáci si určitě nemohli nechat ujít již 13. ročník oblíbené soutěže v praktických a odborných dovednostech pro žáky devátých tříd základních škol. Na interaktivních stanovištích si v rámci soutěže ověřili své předpoklady pro různorodé činnosti související s prezentovanými řemesly a obory. Získali tak lepší přehled a blíže poznali zaměření učebních oborů a odborných středních škol… číst dále…

Vyber si svou střední školu

Hledáš střední školu, kde rozvineš svůj talent? Využij online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje! Můžeš se zapojit do videohovoru s učitelem nebo studentem tvé budoucí školy. Kdy? 17. – 25. ledna 2022. Okres Bruntál 17. ledna, okres Frýdek-Místek 18. ledna, okres Karviná 19. ledna, okres Nový Jičín 20. ledna, okres Opava 24. ledna, okres Ostrava… číst dále…

Signál pomoci

Co je signál pomoci? Mezinárodní znamení, kterým můžeš dát svému okolí najevo, že zažíváš násilí v rodině, že ti někdo ubližuje, že něco není v pořádku, že potřebuješ pomoci. Použitím tohoto signálu za sebou nezanecháš žádnou digitální stopu nebo jakékoliv důkazy, které by proti tobě mohl použít násilný člověk, který ti chce ublížit. Nezapomeň, nejsi… číst dále…

Kariérové poradenství na Krestovce

Čím naše dítě bude a jak mu s výběrem povolání pomoci? Touto otázkou se zabývají mnozí rodiče. Ve škole se profesní budoucnosti věnujeme od šestého ročníku. Nejvíce informací však žáci získávají v osmém a v devátém ročníku v předmětu Volba povolání. Ti nerozhodní si také mohou domluvit individuální konzultace s kariérovou poradkyní Z. Volochovou. Nejen škola, ale i rodiče výrazně… číst dále…

Nenech to být – online schránka důvěry

Záleží nám na tom, aby se všechny děti v naší škole cítily bezpečně. Proto se naše škola zapojila do projektu Nenech to být.  Díky Nenech to být – online schránce důvěry, může žák či rodič anonymně upozornit na jakýkoliv problém a usnadnit tak škole jeho řešení. Jediný problém, který se nedá vyřešit, je ten, o kterém… číst dále…