Školní poradenské pracoviště

Naše školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogickou poradenskou pomoc žákům, zaměřuje se především na problémy žáků ve školním prostředí. Velkou pozornost věnujeme vytváření pozitivního a bezpečného sociálního klimatu v naší škole. Cíleně pečujeme o harmonický rozvoj osobnosti každého dítěte. Individuálně pracujeme se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, se žáky nadanými a se žáky, kteří ve vzdělávání potřebují jakkoli podpořit. Vstřícný, otevřený a respektující vztah trojice žák-učitel-rodič je pro nás podstatný. Nabízíme standardní poradenské služby, které jsou poskytovány v souladu s platnou legislativou. Úzce spolupracujeme s řadou odborníků a institucí zaměřených na prevenci rizikových projevů chování.


Školní poradenské pracoviště tvoří


Základní dokumenty

Minimální preventivní program 2019/2020


Kde také hledat informace a pomoc

Linka bezpečí 116 111 (pro děti zdarma)

Rodičovská linka 840 111 234, 606 021 021

E-bezpečí – kyberšikana, sociální sítě, hoax, fake news, sexting, trolling, kybergrooming

Minimalizace šikany – šikana

Buď Safe Online – bezpečné chování na internetu


Škola osobního života

Nejen v hodinách výchovy ke zdraví vedeme naše žáky k formování odpovědného chování a rozhodování v otázkách partnerství a rodičovství a k uplatňování odpovědného sexuálního chování v souvislosti s ochranou zdraví, etikou a morálkou, k pochopení základů lidské reprodukce.

Etický kompas

Mezi významné protektivní faktory rizikových projevů chování patří sociální dovednosti v mezilidských vztazích, pozitivní vztah k sobě, odolnost vůči zátěži, interiorizace základních etických hodnot. Cíleně tyto ochranné faktory u našich žáků rozvíjíme a podporujeme.

Informace pro deváťáky

Kdy podat přihlášku na střední školu? Kde hledat informace o středních školách? Jak probíhá přijímací řízení? Kdo mi vystaví přihlášku na střední školu?

Mezi námi děvčaty – Čas proměn

Pečujeme o komplexní rozvoj našich žáků. Pomáháme jim zorientovat se v komplikovaném období dospívání. Při tomto cíleném výchovně-vzdělávacím působení spolupracujeme s kvalifikovanými odborníky.

Google pomáhá kontrolovat aktivity dětí pomocí služby Family Link

Nevhodný obsah, příliš mnoho času stráveného u telefonu či tabletu nebo nečekaně vysoký účet za mobilní aplikace. Neomezený přístup na internet představuje pro děti i pro jejich rodiče množství rizik, kterým se společnost Google snaží zamezit pomocí služby Google Family Link

Živá knihovna studijních možností

Pomáháme našim žákům utvořit si co nejširší představu o možnostech jejich další vzdělávací a profesní dráhy. Součástí naší cílené péče je účast žáků 8. ročníku na interaktivní akci Živá knihovna studijních možností ve Světě techniky Ostrava. Letos ve středu 29. ledna.

Řemeslo má zlaté dno

Naši deváťáci si v minulém týdnu vyzkoušeli zapojit elektrický obvod, smažili palačinky, míchali koktejly, měřili krevní tlak nemocnému, aranžovali květiny, řezali obkládačky a nebáli se vzít do ruky kladivo a přibít třeba podkovu.

Kde také hledat informace a pomoc

Potřebujete poradit, pomoct v obtížné situaci? Stydíte se svěřit někomu, koho osobně znáte? Hledáte informace, kontakt? Kyberšikana. Šikana. Problémy v rodině, ve škole, ve vztazích se spolužáky, …

Den pro mou třídu

Celá škola se v pátek 15. listopadu proměnila ve vánoční dílnu, jejíž dveře zůstaly otevřené i pro rodiče.

Problém zvaný Tik Tok

Aplikace Tik Tok. Doporučení pro rodiče, jak chránit své dítě.

BUĎ SAFE ONLINE – jak být na internetu v bezpečí

Jirka Král a Avast vás naučí, jak být na internetu v bezpečí.

Facebook – portál pro mládež

Portál pro mládež – základní informace o Facebooku, informace o soukromí a bezpečnosti na sociální síti Facebook, zkušenosti vrstevníků.

Projekt Jsme na jedné lodi

Ucelený program primární prevence na 1. stupni.