Školní poradenské pracoviště

Základní informace a dokumenty

Naše školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogickou poradenskou pomoc žákům, zaměřuje se především na problémy žáků ve školním prostředí. Velkou pozornost věnujeme vytváření pozitivního a bezpečného sociálního klimatu v naší škole. Cíleně pečujeme o harmonický rozvoj osobnosti každého dítěte. Individuálně pracujeme se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, se žáky nadanými a se žáky, kteří ve vzdělávání… číst dále…

Primární prevence ve školním roce 2023/24

Mezi významné protektivní faktory rizikových projevů chování patří sociální dovednosti v mezilidských vztazích, empatie, pozitivní vztah k sobě, odolnost vůči zátěži, zvnitřnění základních etických hodnot, zdravý životní styl. Tyto ochranné faktory u našich žáků cíleně rozvíjíme. Realizujeme plán Preventivního programu 2023-24 a pokračujeme ve spolupráci s kvalifikovanými odborníky z o.p.s. Pavučina. Během ledna a února absolvovali žáci… číst dále…

Dárek od srdce aneb charitativní dar

V předvánočním čase žáci naší školy ukázali, jak velkorysí umí být. Z výtěžku školního jarmarku vzešel charitativní dar, který byl zástupci žákovského parlamentu Má to smysl předán Azylovému domu Debora pro ženy a matky s dětmi.  Azylový dům nebyl vybrán náhodně, tato organizace poskytuje útočiště a podporu matkám a ženám v náročných životních situacích. Maminky… číst dále…

Den pro mou třídu

V pátek 24. listopadu se celá naše škola proměnila ve vánoční dílnu plnou smíchu, radosti z tvoření, vzájemné pomoci a spolupráce. S tvorbou výrobků na vánoční jarmark pomáhaly dětem na 1. stupni také členky Klubu seniorů Horymírova. Vánoční hudba, výborné pohoštění, vůně čerstvého jehličí, třídní aktivity a hry podpořily atmosféru sounáležitosti a soudržnosti. Úsměv, vlídnost a… číst dále…

Řemeslo má zlaté dno

Naši deváťáci se každoročně zapojují do akce Řemeslo má zlaté dno – oblíbené interaktivní soutěže v praktických dovednostech pro žáky základních škol, kterou pořádá Kultura Jih v úzké spolupráci s městským obvodem Ostrava-Jih, odbornými školami, učilišti, významnými zaměstnavateli v regionu a Úřadem práce. Soutěžní šestičlenné týmy našich deváťáků si vyzkoušely smažení palačinek, míchání koktejlů, květinovou vazbu, přebalování miminka, opravu… číst dále…

Školní psycholožka

Od 12. října 2023 bude na naší škole působit školní psycholožka Mgr. Iva Kramolišová. Školní psycholožka nabízí psychologické poradenství žákům a jejich zákonným zástupcům. Školní psycholog je nezávislým odborníkem, který poskytuje poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Při práci se řídí etickými normami své profese a je vázán mlčenlivostí…. číst dále…

Nenech to být – online schránka důvěry

Záleží nám na tom, aby se všechny děti v naší škole cítily bezpečně. Proto je naše škola zapojená do projektu Nenech to být.  Díky Nenech to být – online schránce důvěry, může žák či rodič anonymně upozornit na jakýkoliv problém a usnadnit tak škole jeho řešení. Jediný problém, který se nedá vyřešit, je ten, o kterém… číst dále…

Kde také hledat informace a pomoc

Potřebujete poradit, pomoct v obtížné situaci? Stydíte se svěřit někomu, koho osobně znáte? Hledáte informace, kontakt? Kyberšikana. Šikana. Problémy v rodině, ve škole, ve vztazích se spolužáky, …

Kdo zná a umí, ten si píská

Naši osmáci si ve středu 1. března vyzkoušeli zapojit elektrický obvod, smažili palačinky, míchali koktejly, ošetřovali zraněného, aranžovali květiny, seřizovali protézy, řezali obkládačky, opravovali brýlové obroučky a dokonce předvedli svou fyzickou kondici při cvičení kliků. Na 17 interaktivních stanovištích si v rámci soutěže v KD K-Trio ověřili své předpoklady pro různorodé činnosti související s prezentovanými řemesly… číst dále…

No backpack day a Black & white dress code

Kočárky, tatrovky, krabice od pracích prášků, nákupní košíky, OZO koše, vodácké barely, instalatérské kufříky, skateboardy a jiná netradiční zavazadla byla k vidění první únorový čtvrtek u nás na škole.  Naše škola se tímto zapojila do akce No backpack day, která má mezinárodní rozměr a jejíž kořeny bychom hledali v USA, v r. 2012. Tímto dnem… číst dále…

Primární prevence na 2. stupni

Mezi významné protektivní faktory rizikových projevů chování patří sociální dovednosti v mezilidských vztazích, empatie, pozitivní vztah k sobě, odolnost vůči zátěži, zvnitřnění základních etických hodnot, zdravý životní styl. Tyto ochranné faktory u našich žáků cíleně rozvíjíme. Od listopadu do ledna absolvovali žáci 6. až 8. ročníku dvě devadesátiminutové lekce programu primární prevence Etický kompas. Beseda… číst dále…

Rozvíjíme naše výtvarně nadané žáky

Výtvarně nadané žákyně z 8. a 9. ročníku měly v tomto pololetí možnost poznat prostředí Střední umělecké školy Ostrava. V říjnovém výtvarném workshopu si děvčata mohla vyzkoušet různé malířské techniky, výrobu butonů, kresbu komiksů a blíže poznat dva obory na Matiční 18 – malba a grafický design se zaměřením animace, ilustrace a grafika. V listopadu… číst dále…

Radost v době adventní

Vůně vánočního cukroví, lesního jehličí a první zapálená svíčka každoročně odstartuje období adventu, období symbolizující porozumění, klid mezi lidmi a myšlenku obdarování. I v letošním roce tomu u nás na škole nebylo jinak. Každá třída darovala část svého výdělku z vánočního jarmarku a žákovský parlament vybral z návrhů jednotlivých tříd jednu organizaci, které náš společný příspěvek… číst dále…

Den pro mou třídu

Předvánoční čas, čas laskavosti, setkávání, čas dobročinnosti, překvapení a očekávání. V pátek 11. listopadu se celá naše škola proměnila ve vánoční dílnu plnou smíchu, radosti z tvoření, vzájemné pomoci a spolupráce. Dveře školy byly otevřené i rodičům, babičkám a dědečkům, kteří nám v třídních dílnách pomáhali s tvorbou výrobků na vánoční jarmark. Hudba, pohoštění, třídní aktivity a hry… číst dále…

Řemeslo má zlaté dno

Naši deváťáci si v minulém týdnu vyzkoušeli zapojit elektrický obvod, míchali koktejly, aranžovali květiny, řezali obkládačky, šroubovali, přebalovali miminka, ošetřovali zraněné, cvičili, opravovali brýlové obroučky. Na osmnácti interaktivních stanovištích si v rámci soutěže Řemeslo má zlaté dno ověřili své předpoklady pro různorodé činnosti související s prezentovanými řemesly a obory. Získali tak lepší přehled a podrobněji poznali… číst dále…

Běh naděje

Účastí na Běhu naděje jsme si připomněli důležitost pravidelného pohybu a zdravého životního stylu v prevenci civilizačních chorob. Běh naděje je sportovně humanitární akce zaměřená zejména na podporu výzkumu rakoviny. V tomto roce nebyla spojena s veřejnou sbírkou. V Bělském lese pořádalo akci Středisko volného času Ostrava-Zábřeh. Start i cíl byl za Domem kultury Akord… číst dále…