Školní poradenské pracoviště

Základní informace a dokumenty

Naše školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogickou poradenskou pomoc žákům, zaměřuje se především na problémy žáků ve školním prostředí. Velkou pozornost věnujeme vytváření pozitivního a bezpečného sociálního klimatu v naší škole. Cíleně pečujeme o harmonický rozvoj osobnosti každého dítěte. Individuálně pracujeme se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, se žáky nadanými a se žáky, kteří ve vzdělávání… číst dále…

Informace pro deváťáky

Kdy podat přihlášku na střední školu? Kde hledat informace o středních školách? Jak probíhá přijímací řízení? Kdo mi vystaví přihlášku na střední školu? Jak je to s obory s talentovou zkouškou?

Běh naděje

Účastí na Běhu naděje jsme si připomněli důležitost pravidelného pohybu a zdravého životního stylu v prevenci civilizačních chorob. Běh naděje je sportovně humanitární akce zaměřená zejména na podporu výzkumu rakoviny. V tomto roce nebyla spojena s veřejnou sbírkou. V Bělském lese pořádalo akci Středisko volného času Ostrava-Zábřeh. Start i cíl byl za Domem kultury Akord… číst dále…

Program primární prevence Etický kompas

Realizujeme plán Minimálního preventivního programu 2021-2022 a pokračujeme ve spolupráci s kvalifikovanými odborníky z o.p.s. Pavučina. Každá třída 4. až 8. ročníku absolvovala v rozpětí října 2021 až března 2022 dvě lekce programu Etický kompas. Náplň lekcí cíleně rozvíjí sociální dovednosti žáků v mezilidských vztazích, empatii, pozitivní vztah k sobě, odolnost vůči zátěži, zvnitřnění základních etických hodnot. Jasný… číst dále…

Obavy z války na Ukrajině

Je přirozené kvůli situaci v Ukrajině cítit strach, smutek, vztek či bezmoc. Informace pro rodiče i děti najdete po rozkliknutí článku.

Řemeslo má zlaté dno a 9. B má vítězství

Naši deváťáci si určitě nemohli nechat ujít již 13. ročník oblíbené soutěže v praktických a odborných dovednostech pro žáky devátých tříd základních škol. Na interaktivních stanovištích si v rámci soutěže ověřili své předpoklady pro různorodé činnosti související s prezentovanými řemesly a obory. Získali tak lepší přehled a blíže poznali zaměření učebních oborů a odborných středních škol… číst dále…

Vyber si svou střední školu

Hledáš střední školu, kde rozvineš svůj talent? Využij online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje! Můžeš se zapojit do videohovoru s učitelem nebo studentem tvé budoucí školy. Kdy? 17. – 25. ledna 2022. Okres Bruntál 17. ledna, okres Frýdek-Místek 18. ledna, okres Karviná 19. ledna, okres Nový Jičín 20. ledna, okres Opava 24. ledna, okres Ostrava… číst dále…

Signál pomoci

Co je signál pomoci? Mezinárodní znamení, kterým můžeš dát svému okolí najevo, že zažíváš násilí v rodině, že ti někdo ubližuje, že něco není v pořádku, že potřebuješ pomoci. Použitím tohoto signálu za sebou nezanecháš žádnou digitální stopu nebo jakékoliv důkazy, které by proti tobě mohl použít násilný člověk, který ti chce ublížit. Nezapomeň, nejsi… číst dále…

Kariérové poradenství na Krestovce

Čím naše dítě bude a jak mu s výběrem povolání pomoci? Touto otázkou se zabývají mnozí rodiče. Ve škole se profesní budoucnosti věnujeme od šestého ročníku. Nejvíce informací však žáci získávají v osmém a v devátém ročníku v předmětu Volba povolání. Ti nerozhodní si také mohou domluvit individuální konzultace s kariérovou poradkyní Z. Volochovou. Nejen škola, ale i rodiče výrazně… číst dále…

Nenech to být – online schránka důvěry

Záleží nám na tom, aby se všechny děti v naší škole cítily bezpečně. Proto se naše škola zapojila do projektu Nenech to být.  Díky Nenech to být – online schránce důvěry, může žák či rodič anonymně upozornit na jakýkoliv problém a usnadnit tak škole jeho řešení. Jediný problém, který se nedá vyřešit, je ten, o kterém… číst dále…

Kde také hledat informace a pomoc

Potřebujete poradit, pomoct v obtížné situaci? Stydíte se svěřit někomu, koho osobně znáte? Hledáte informace, kontakt? Kyberšikana. Šikana. Problémy v rodině, ve škole, ve vztazích se spolužáky, …

Co dělat, když tě někdo na internetu vydírá?

Někdo tě na internetu vydírá? Nevíš si rady, co dělat? Podívej se na video, které Ti poradí, jak postupovat.

Škola osobního života

Nejen v hodinách výchovy ke zdraví vedeme naše žáky k formování odpovědného chování a rozhodování v otázkách partnerství a rodičovství a k uplatňování odpovědného sexuálního chování v souvislosti s ochranou zdraví, etikou a morálkou, k pochopení základů lidské reprodukce. Preventivní program pro žáky devátého ročníku Škola osobního života se věnuje tématu plánovaného rodičovství, odpovědnému výběru… číst dále…

Problém zvaný Tik Tok

Aplikace Tik Tok. Doporučení pro rodiče, jak chránit své dítě.

Kyberšikana

Jak ji poznat. Jak reagovat. Kde hledat pomoc. Více ve videu projektu e-bezpečí.

Romance scam (dating scam)

Romance scam je druhem podvodu, který využívá osamělosti žen a mužů. Internetoví podvodníci se prostřednictvím sofistikovaných příběhů snaží přimět důvěřivé uživatele (často v seniorském věku) k uhrazení nejrůznějších poplatků apod. Více ve videu projektu e-bezpečí.