Dárek od srdce aneb charitativní dar

V předvánočním čase žáci naší školy ukázali, jak velkorysí umí být. Z výtěžku školního jarmarku vzešel charitativní dar, který byl zástupci žákovského parlamentu Má to smysl předán Azylovému domu Debora pro ženy a matky s dětmi. 

Azylový dům nebyl vybrán náhodně, tato organizace poskytuje útočiště a podporu matkám a ženám v náročných životních situacích. Maminky žijící v azylovém domě vyjádřily poděkování formou přání a vlastnoručně vyráběných svíčníků, které věnovaly našim dětem. 

Cílem celé akce nebylo pouze poskytnout materiální pomoc, ale také vnést naději a podporu do životů těch, kteří si mnohdy procházejí těžkými chvílemi.

Text, foto a vedení žákovského parlamentu: M. Sekelová.