Aktuality

Budoucí členové NASA

Pokažená vesmírná loď? Plánovaná mise v ohrožení? Nic, co by společně nevyřešili malí a velcí kamarádi z 1. A a 9. A. Ti se sešli na vesmírné stanici 9. A, kde bylo zapotřebí opravit a znovu zprovoznit vesmírnou raketu.  Nůžky, papír, špejle, šikovné ruce malých kamarádů, odborná asistence těch velkých a raketa byla po chvíli… číst dále…

Velká celoroční soutěž ve sběru starého papíru

Celoroční soutěž ve sběru starého papíru je pro letošní rok vyhlášena na období od 3. října 2022 do 16. června 2023. Soutěží třídní kolektivy od 1. do 9. ročníku. Sběr váží a zapisuje služba na vrátnici. Papír odevzdávejte svázaný, neznečištěný, kartony zvlášť. Odměny pro vítěze zajišťuje fond Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Krestova.

Dopravní školička

Děti z naší družiny navštívily v září knihovnu v kulturním domě K-Trio, kde nás uvítala paní knihovnice s panem nadporučíkem Policie ČR. V rámci Evropského týdne mobility pro nás připravili program Dopravní školička zaměřený na bezpečnost chodce, cyklisty a ostatních účastníků silničního provozu. Děti si společně s panem nadporučíkem zopakovaly dopravní značky, zásady správného pohybu… číst dále…

Třetí paleontolgická výprava objevitelů

Dne 28. září na svatého Václava objevitelé učinili již třetí paleontologickou výpravu na odvaly černouhelných dolů u Louky nad Olší. Po příjezdu se seznámili s historií vzniku karbonských tropických lesů, jejich florou a faunou. Při průchodu dnes již zaniklou obcí Louky pozorovali zplanělé rostliny z bývalých zahrádek a před kostelem svaté Barbory potkali bývalé obyvatele – manžele, kteří… číst dále…

Školní knihovna

Milé čtenářky a milí čtenáři, od 3. října je pro vás otevřena školní knihovna! Přijďte se začíst do dobrodružných příběhů nebo načerpat informace z encyklopedií. 🚩 Kde? Na pavilonu B v 1. patře. ⏰ Kdy? Každý školní den v čase 7:40 – 7:55 a 9:40 – 9:55. Dne 3. 10. je knihovna otevřena od 9:40… číst dále…

Projekt česko-polské spolupráce Pět let společně

Ve dnech 12. až 14. září 2022 jsme se zúčastnili poslední části projektu česko-polské spolupráce Pět let společně podporovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj.  Cílem akce byla vzájemná integrace a seznámení se s implementací nových legislativních řešení v obtížných dobách pandemie COVID-19. Setkání s polskými kolegy probíhala ve Středisku volného času Dziupla ve městě Wodzislaw… číst dále…

Reminiscenční setkání druháčků a seniorů

Podporujeme mezigenerační vztahy dětí a seniorů, spolupracujeme s Domovem Sluníčko. Kluci a holčičky z 2. B navštívili na konci září seniory, kteří mají ztíženou komunikaci s okolím. Děti svou bezprostředností a vřelostí vykouzlily na tvářích seniorů úsměv, probudily v nich zájem o to, co kreslí, zpívají, o čem si povídají. Společně strávený čas byl pro obě… číst dále…

Mladý Démosthenés

V pondělí 26. září se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže v řečnickém umění Mladý Démosthenés. Soutěž je nazvána podle slavného athénského řečníka Démosthena a jejím smyslem je rozvoj komunikačních dovedností žáků 2. stupně.  V časovém prostoru jedné jediné minuty měli žáci za úkol vyjádřit se k tématu, které si sami vybrali a které považují za… číst dále…

Šesťáci se vydali po stopách Petra Bezruče

Po stopách Petra Bezruče se žáci 6. A a 6. B vydali 22. dne měsíce září. Cesta je zavedla do Ostravice, kde Bezruč trávil svá seniorská léta. Mnoho zajímavostí o životě a díle tohoto našeho regionálního básníka se naši žáci dozvěděli od průvodkyně ze Slezského muzea v Opavě, která osobnost Petra Bezruče dobře znala a… číst dále…

Atletický čtyřboj základních škol, okresní kolo

V úterý 20. 9. a ve středu 21. 9. jsme se zúčastnili okresního kola v atletickém čtyřboji, které se konalo na Městském stadionu Ostrava-Vítkovice. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích: běh na 60 m, skok daleký nebo vysoký, hod kriketovým míčkem nebo vrh koulí, vytrvalostní běh (600 m, 800 m, 1000 m). Počasí bylo spíše aprílové, ale to… číst dále…

Neposlušné ručičky malých a velkých kamarádů

První vesmírné setkání malých objevitelů z 1. B a jejich velkých kamarádů z 8. B bylo pestré, veselé, tvořivé a plné pohybu. Do vesmírného deníku si malí a velcí kamarádi zapsali: „Je za námi první společná vesmírná výprava. Spolu s osmáky jsme uvolnili ruce při psaní, kontrolovali jsme si vzájemně správné držení tužky a nepřerušovanou linkou jsme… číst dále…

Multimediální klub 2022-2023

V letošním školním roce nově otevíráme Multimediální klub. Klub bude probíhat jednou měsíčně v sobotu od 9 do 12 hodin. Co bude náplní klubových setkání? Fotografování, astro snímky, úpravy fotek, natáčení videí, umělé efekty, stříhání videa, animace,… Těší se na vás lektoři Radek Čech a Čeněk Rymiec.

Běh naděje

Účastí na Běhu naděje jsme si připomněli důležitost pravidelného pohybu a zdravého životního stylu v prevenci civilizačních chorob. Běh naděje je sportovně humanitární akce zaměřená zejména na podporu výzkumu rakoviny. V tomto roce nebyla spojena s veřejnou sbírkou. V Bělském lese pořádalo akci Středisko volného času Ostrava-Zábřeh. Start i cíl byl za Domem kultury Akord… číst dále…

Klub předškoláčků ZŠ Krestova 2022/23

Všechny děti, které budou ve školním roce 2023/24 prvňáčky, zveme do našeho Klubu předškoláčků. Klubová setkání jsou naplánována na pondělí od 15:30 do 16:30. Začínáme 10. října 2022. Pro děti je připravena pestrá nabídka aktivit a témat. Předškoláčci si zacvičí v tělocvičně, budou tvořit ve výtvarné učebně, v učebnách fyziky a chemie se promění ve vědce a budou… číst dále…

Žákovský parlament

Středeční dopoledne se neslo v duchu slavnostní atmosféry, kdy se setkali zvolení zástupci 4. – 9. tříd na prvním zasedání Žákovského parlamentu „Má to smysl“. Žákovský parlament na naší škole není novinkou, ba naopak navazuje na dlouholetou tradici, přičemž mnozí členové opakovaně reprezentují zájmy svých tříd. Demokracie, tolerance, iniciativa, spolupráce a v neposlední řadě také zábava by… číst dále…

Pébéčko na Krestovce

Již v září startuje na naší škole 2. ročník projektu Pébéčko představující participativní rozpočtování. Do rozpočtování jsou přímo zapojeni žáci, kteří prostřednictvím navrhování projektů a následného hlasování mají možnost podílet se na zlepšování klimatu školy. Pébéčko probíhá v několika fázích a počítá s navrhováním projektů do výše 30 tisíc korun poskytnutých Městským obvodem Ostrava–Jih. Více informací naleznete na webových… číst dále…