Aktuality

Hlasujte s námi: Mezigenerační hřiště – projekt H7

Milí rodiče, podpořte naši školu v projektu Společně tvoříme Jih. Mezigenerační hřiště na pozemku naší školní zahrady může být relaxační zónou pro Vás, Vaše děti a Vaše rodiče. V čistém, udržovaném a hlídaném prostředí se vzrostlými stromy, lavičkami, lanovým centrem, pískovištěm, houpačkami, prostorem pro piknik, pétanque a stolní tenis můžete strávit příjemné odpoledne s rodinou… číst dále…

Od pondělí 2. listopadu pokračujeme v distanční výuce

Od pondělí 2. 11. 2020 pokračujeme v distanční výuce na 1. i 2. stupni.Výuka bude probíhat kombinovanou formou (asynchronní a synchronní). Rozvrh synchronní online výuky dostanou žáci a rodiče od svých třídních učitelů. Podle § 184a školského zákona je distanční výuka povinná. V případě, že se dítě nemůže výuky zúčastnit, je potřeba dítě omluvit třídnímu učiteli. Žáci na… číst dále…

Obědy pro žáky v době distanční výuky od 2. listopadu

Žáci na distanční výuce si mohou oběd odnést v jídlonosiči či předem objednané krabičce domů. 1. stupeň si vyzvedává obědy v době od 11.15 hod. do 11.45 hod., 2. stupeň od 12.15 hod. do 13 hod. (sourozenci si mohou vyzvednout oběd spolu). Žák, který o obědy zájem nemá, si musí obědy sám odhlásit na www.strava.cz/.

Domy a pokoje snů

Přijměte pozvání a navštivte domy a pokoje snů našich žáků. Prostorové objekty tvořili žáci 2. stupně v období jarní distanční výuky. Přínos prostorového vyjadřování je nedocenitelný. Pomáhá kultivovat vztah dětí k povrchu, objemu, prostoru a materiálu.

Pohodové prázdniny

Milí žáci, užijte si prodloužené podzimní prázdniny, buďte trpěliví, ohleduplní a mějte veselou mysl.

Aktuální informace ze školní jídelny

V období od 26. do 30. 10. jsou všechny obědy automaticky odhlášeny. Od 2. 11. mají všechny děti oběd objednaný. V případě distanční výuky je možné oběd vyzvednout do jídlonosiče. Pokud o oběd děti zájem nemají, je nutné jej odhlásit na www.strava.cz, ve výjimečných případech přes email hana.minarova@zskrestova.cz.

Aktuálně platné podmínky nároku na ošetřovné

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče o dítě mladší 10 let, nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku, osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení, děti,… číst dále…

Základní školy, které nabízí péči o děti zaměstnanců z první linie

Péči o děti zaměstnanců kritické infrastruktury nabízí od středy 14. října vybrané základní školy: ZŠ Březinova, ZŠ Ostrčilova, ZŠ Ukrajinská. Podrobnosti najdete zde.

Uzavření škol od 14. října

Milí žáci a milí rodiče, od středy 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 jsou školy uzavřeny. Výuka bude probíhat distančně. Podle § 184a školského zákona je distanční výuka povinná. Výuka od 2. 11. 2020 bude probíhat dle nařízení vlády. Aktuální informace budou zveřejněny na webu a facebooku školy.

Září u prvňáčků

Prvňáčci mají za sebou první měsíc školy. Jaký byl? Pestrý, hravý, zábavný, zvídavý, objevný. Malí školáci se učili ve třídě i v zeleni školní zahrady. Stavěli z LEGA®, nacvičovali správné držení pastelky, vyráběli papírové větrníky, sportovali na čerstvém vzduchu, tvořili číslice z plastových víček, počítali s Matýskem, kreslili.

Rozvíjíme technickou gramotnost

Naplňujeme cíle projektu Krestovský triangl. Prostřednictvím činnostního učení motivujeme děti k objevování, kladení vlastních otázek, tvořivosti, aktivnímu zapojení. Postupujeme od prožitků k faktům a teoriím. Stavíme na přirozené zvídavosti dětí, využíváme množství didaktických pomůcek. Stavebnice LEGO® rozvíjí manuální zručnost dětí, umožňují konstruování podle fantazie dětí nebo podle zadaného plánu, podporují logické myšlení, plánování, kooperaci, otevírají… číst dále…

Čtyřlístci v Beskydech

Dětský pěvecký sbor Čtyřlístek strávil tři podzimní dny v RS Rališka Horní Bečva. Zde proběhlo již tradiční pěvecké soustředění.  Dopolední zkoušky byly dělené po hlasech. Kdo zrovna nezpíval, užíval si venku her s kamarády. Po odpoledním klidu jsme podnikali výlety do okolí. Před večeří byl čas společné zkoušky. Dali jsme dohromady to, co jsme se naučili v dopoledních… číst dále…

Projektový den ve školní družině: Skládáme hravě

Ve školní družině cíleně rozvíjíme kreativitu dětí, logické myšlení, prostorovou představivost, jemnou motoriku a zručnost. Během projektového dne Skládáme hravě tvořily děti prostorové modely z dřevěných dílků různých tvarů. Pod vedením odborníka z praxe a paní vychovatelky si malí školáci vyzkoušeli práci podle plánku, dodržení pracovního postupu, pečlivost a trpělivost. Tvůrčí činnost s přírodním materiálem… číst dále…

Klub objevitelů: Včely a kaktusy

Klub objevitelů je financován z projektu Talentmanagementu Statutárním městem Ostrava. 26. září 2020 proběhlo první setkání Klubu objevitelů na ZŠ Krestova. Odborník na chování včel pan Klinkovský nás seznámil s životem včel a s jejich praktickým využitím v lidské společnosti. Vysvětlil nám organizaci včelího společenstva a dozvěděli jsme se také o vzájemném dorozumívání včel. Ukázal… číst dále…

Aktuální informace k pátku 25. 9.

V pátek 25. 9. 2020 probíhá výuka beze změn. Není plánováno ředitelské volno.

Provoz školní jídelny

Od 11:15 do 11:45 je vstup do jídelny povolen pouze cizím strávníkům a rodičům, kteří si jdou vyzvednout oběd dítěte, které nebylo ve škole. Od 14:00 do 14:10 probíhá výdej obědů rodičům dětí, které nebyly ve škole.