Aktuality

CLIL in Geography

Při použití metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) propojujeme výuku anglického jazyka a zeměpisu. Cílem takové hodiny je získat nové znalosti především v zeměpisu, nabízené prostřednictvím angličtiny. Jako učitelé využíváme znalostí žáků z nejazykového předmětu k výuce slovní zásoby, gramatických a lexikálních jevů cizího jazyka. V měsíci září se v 6. ročníku učí žáci… číst dále…

Klub předškoláčků ZŠ Krestova

Všechny děti, které budou ve školním roce 2022/23 prvňáčky, zveme do našeho Klubu předškoláčků. Klubová setkání jsou naplánována na pondělí od 15:30 do 16:30. Začínáme 25. října 2021. Pro děti je připravena pestrá nabídka aktivit a témat. Předškoláčci si zacvičí v tělocvičně, budou tvořit ve výtvarné učebně, vyzkouší si interaktivní tabuli, v učebně fyziky se promění ve… číst dále…

Měřím. Bádám. Umím

Jaké byly prezenční hodiny chemie a přírodopisu našich loňských osmáků? Badatelské, plné experimentů realizovaných edukačním systémem PASCO. Závisí rychlost srdečního pulsu na tělesné zátěži? Určitě ano. Žáci zkoušeli nahmatat vlastní puls v klidu a poté i po zátěži. Svá měření ověřovali pomocí čidla měření pulsu sady PASCO.  Souvisí vodivost s rozsvícenou žárovkou? Závisí pH na koncentraci… číst dále…

Hrajeme si na Arcimbolda

Dne 15. 9. 2021 jsme si zahráli na italského malíře Arcimbolda, který tvořil podobizny z rozličných předmětů, plodů, květin i zvířat. Metodou CLIL jsme se seznámili v anglickém jazyce s názvy ovoce a zeleniny. Na procvičování nové slovní zásoby a konverzace v anglickém jazyce jsme si zahráli různé hry jako Who am I? You are small. You are red…. číst dále…

Škola pro život II. – dotace pro výuku anglického jazyka metodou CLIL

Z rozpočtu statutárního města Ostravy se nám podařilo získat dotaci 250 000 Kč na realizaci projektu Škola pro život II., který je v souladu s Programem na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro rok 2021/2022. V rámci tohoto projektu můžeme podpořit denní výuku anglického jazyka v mateřské škole a výuku metodou CLIL ve výtvarné výchově a ve světě práce na 1. stupni základní školy, nově v informatice… číst dále…

Zahájení žákovského parlamentu 2021/2022

„Má to smysl“ je nejen pojmenováním žákovského parlamentu, ale také důležitým mottem demokratického myšlení na naší škole. V letošním roce se všichni zástupci třídních kolektivů 4. – 9. ročníků setkali již v druhém zářijovém týdnu, aby tak společně zahájili spolupráci na vytváření příjemného klimatu školy. Na prvním setkání nechybělo seznámení s právy a povinnostmi každého parlamenťáka, s plánovanými… číst dále…

Užitkové rostliny tropického a subtropického pásma

Ve čtvrtek 9. září jsme se sešli s žáky druhého ročníku, aby se v rámci badatelských aktivit seznámili s užitkovými rostlinami, které nám nabízí tropický a subtropický pás. Naučili jsme se pojmenovat i některé méně známé druhy jako karambolu, liči nebo mochyni. Popsali jsme si oblasti, kde tropické a subtropické rostliny rostou. Žáci se dozvěděli, jak se rostliny dají… číst dále…

Nenech to být – online schránka důvěry

Záleží nám na tom, aby se všechny děti v naší škole cítily bezpečně. Proto se naše škola zapojila do projektu Nenech to být.  Díky Nenech to být – online schránce důvěry, může žák či rodič anonymně upozornit na jakýkoliv problém a usnadnit tak škole jeho řešení. Jediný problém, který se nedá vyřešit, je ten, o kterém… číst dále…

Malí a velcí kamarádi 2021/22

Malí a velcí, prvňáčci a deváťáci. Nezapomenutelné vzpomínky jsou tvořeny společnými okamžiky radosti, smíchu, dobrodružství, povídání, porozumění a blízkosti. V prvních dnech školního roku se prvňáčci se svými velkými kamarády podívali do hudebny a na školní zahradu a také pozvali své velké kamarády do své třídy. Společně strávený čas byl plný her, legrace, nových zážitků… číst dále…

Pébéčko na Krestovce

Již v září startuje na naší škole projekt Pébéčko představující participativní rozpočtování. Do rozpočtování jsou přímo zapojeni žáci, kteří prostřednictvím navrhování projektů a následného hlasování mají možnost podílet se na zlepšování klimatu školy. Pébéčko probíhá v několika fázích a počítá s navrhováním projektů do výše 30 tisíc korun poskytnutých Městským obvodem Ostrava–Jih. Více informací naleznete na webových… číst dále…

Prvňáčci, vítejte!

Dne 1. 9. 2021 proběhlo slavnostní přivítání prvňáčků, na které jsme se všichni netrpělivě těšili. Kapitán naší vesmírné lodi, paní ředitelka Věra Rymiecová, uvítala nové prvňáčky, kteří se již těší na objevování světa kolem nás. Průvodci jim byli a po celý školní rok zůstanou žáci 8.A, 9.A a 9.B. Každý prvňáček již nyní získal velkého… číst dále…

Velká celoroční soutěž ve sběru starého papíru

V tomto školním roce budeme sběr starého papíru realizovat ve čtyřech sběrových dnech: 10. listopadu, 26. ledna, 20. dubna a 22. června. V těchto dnech je na vrátnici od 6.30 do 11. 00 hodin služba, která papír zváží a zapíše k dané třídě. Soutěží třídní kolektivy.

Chytrá svačina

Prodej svačinek je zpět! Od pondělí 6. září si mohou žáci koupit svačinu během velké přestávky (9:40-10:00) v mobilním bufetu ve vestibulu školy. V nabídce projektu Chytrá svačina jsou různé druhy salátů, jogurtový nebo tvarohový pohárek, obložené housky, bagety, žitný chléb a další. Více o projektu Chytrá svačina najdete na Facebooku zde. 

Zpátky do školy

Vítáme zpět všechny žáky a přejeme úspěšné zvládnutí nového školního roku. Organizace prvních dnů školního roku 2021/22 pro žáky 2. – 9. ročníku: 1. září výuka od 8.00 do 9.40, 2. – 6. září výuka na 1. stupni od 8.00 do 11. 40, na 2. stupni od 8.00 do 12.35. Od 7. září výuka dle… číst dále…

Krásné a osvěžující letní prázdniny

Naši milí žáci a milí rodiče, mějte hezké, prosluněné a usměvavé letní dny, plné dobrodružství, poznávání a nových zážitků. Těšíme se na Vás v září.

Milí deváťáci, děkujeme

Loučení, slzy, smích, objetí, ocenění, poděkování, očekávání, obavy, sny, plány, naděje,… Bylo to devět společných let. Za potlesku celé školy vyprovodili malí prvňáčci své velké kamarády do nové etapy jejich života. „Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou. Někteří zůstanou jen chvíli a navždy změní náš život.“ Milí deváťáci, děkujeme. Bylo pro nás… číst dále…