Škola osobního života

Nejen v hodinách výchovy ke zdraví vedeme naše žáky k formování odpovědného chování a rozhodování v otázkách partnerství a rodičovství a k uplatňování odpovědného sexuálního chování v souvislosti s ochranou zdraví, etikou a morálkou, k pochopení základů lidské reprodukce. Preventivní program pro žáky devátého ročníku Škola osobního života se věnuje tématu plánovaného rodičovství, odpovědnému výběru… číst dále…

Chráněno: Schůzka

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Okresní kolo Zeměpisné olympiády

Děkujeme za reprezentaci naší školy v okresním kole Zeměpisné olympiády Marku Strakošovi, Kristýně Šafránové, Ondřeji Adamcovi, Veronice Večeřové, Mille Tranové, Štěpánu Tichavskému a Tereze Radové. Umístění našich žáků v konkurenci žáků základních škol a víceletých gymnázií okresu Ostrava najdete zde. Organizace akce: Š. Zezulková, H. Veličková

Dějepisná olympiáda: Labyrintem barokního světa

Školní kolo Dějepisné olympiády v období distanční výuky? Proč ne! Také vědomostní soutěž může probíhat na dálku přes Google Classroom. 25. listopadu odpovídali žáci 8. a 9. ročníku na otázky, které se týkaly nejen umění baroka v období 1556–1781, ale také techniky, vědy, vládců a konfliktů v tomto období. V náročném labyrintu barokního světa se… číst dále…

Vánoce. Svátky lidské pospolitosti a vzájemnosti

Babičkám a dědečkům v ostravských domovech pro seniory zpříjemní adventní čas přáníčka našich žáků, která tvořili v období výuky na dálku. Do každého vánočního přání vložili žáci prvních až devátých tříd kousek své lásky, empatie a vřelosti.

Školní rok 2019-2020

Než nám začátkem března 2020 zavřeli školu, stihli jsme si užít společný čas na pár akcích. V září jsme navštívili Běh naděje a byli jme si pro nové vědomosti v OZO,  v listopadu jsme si pak užili Den pro mou třídu a Vánoční jarmark. V prosinci k nám přišel na návštěvu Mikuláš, vyhráli 2. místo ve… číst dále…

Písmomalířství

Písmomalířství neb kaligrafie. Při tvorbě se žáci inspirovali dílem Renaty Gebauerové a dalších autorů. Renata Gebauerová:„Jak už jsem zmínila mnohokrát, k a l i g r a f i e znamená krásné písmo. Pro mne je kaligrafie písmo psané ručně perem, brkem nebo štětcem, přičemž psané slovo nebo text vytváří určitou formu uměleckého díla. Slovo psané je to,… číst dále…

Druhá vzpomínka – Červen 2019

V loňském školním roce jsme se v červnu už pomalu loučili se školou. Už 2 měsíce dopředu jsme si objednali trampolíny v Ostravě-Kunčičkách. Samozřejmě i s trenéry, kteří nám ukázali základní triky. No a pak už jsme jen skákali a házeli jeden přemet za druhým nebo se někam propadali.

Vzpomínky – Májové veselí před rokem

V letošním školním roce se neuskutečnilo v květnu Májové veselí, tak si připomeneme, jak jsme se bavili na této akci dobře před rokem. Dokonce jsme vyhráli 1. cenu za „historický model“.

Naše bronzové basketbalistky

Ve středu 19. února se v tělocvičně Základní školy Srbská v Ostravě-Výškovicích konalo obvodní kolo v basketbalu dívek. V silné konkurenci se tým našich žákyň z 8. a 9. ročníku umístil na skvělém 3. místě. Gratulujeme.

Naši stříbrní florbalisté

Dne 11. 12. 2019 proběhlo na ZŠ Dvorského obvodní kolo ve florbalu chlapců 8. a 9. tříd. V obrovské konkurenci škol se naši reprezentanti umístili na 2. místě. Gratulujeme.