Projektové hodiny – Geography CLIL

V rámci výukového programu CLIL v hodinách zeměpisu jsme s žáky vytvářeli projekty v anglickém jazyce související s učivem. V 8. ročníku byla témata: Central Europe, Germany, Switzerland, Lichtenstein, Austria, Poland, Slovakia, Hungary, cities, important people, historical monuments… Více zde.

Vesmírné dobrodružství pokračuje

Poslední říjnové pondělí se sešli malí a velcí objevitelé z 1.A a 8.A, aby tak společně podnikli další vesmírné dobrodružství.  Tentokrát bylo na programu slibované pouštění vesmírných lodí. Každý malý objevitel obdržel od svého velkého kamaráda vesmírnou kartu, k níž se vázalo několik úkolů: seznámení se s planetami sluneční soustavy, počítání pomocí kartiček do pěti a v neposlední… číst dále…

Naši žáci v Britském centru

Co nabízí Britské centrum? To se dozvěděly skupiny žáků 8.A a 9.B v průběhu exkurzí, které pro ně po dva čtvrtky připravila Knihovna města Ostravy. Všichni se seznámili s knižním fondem centra a s možností vypůjčení knih, které jsou v obchodech mnohdy nedostupné. Prohlédli si vybrané tituly knih pro děti, teenagery i adolescenty. Na osmáky… číst dále…

PÉBÉČKO v 8.A

Na Pébéčku, jakožto participativním rozpočtu určeném dětem, jsme začali pracovat už v prvních školních dnech. Nejdříve jsme absolvovali fázi přípravnou, jež zahrnovala průzkum školy za účelem mapování prostoru. Po průzkumu proběhla diskuze, z níž vzešlo několik návrhů: zrcadla na všechna WC, zahradní posezení, vzdušný hokej, fotbálek, studovna, knihovna s knížkami.Žáci měli za úkol své návrhy podrobně rozpracovat do… číst dále…

Velcí a malí kamarádi na vesmírné misi

Pondělní zářijový den byl ve znamení setkání velkých a malých kamarádů, třídy 8. A a 1. A, kteří spolu podnikli vesmírnou misi.  Velcí kamarádi vzali své malé kamarády do nového vesmírného prostoru 2. stupně.  Ve třídě byl pro ně připraven úkol: „Oprav vesmírnou raketu a doleť ke hvězdám.“ Všichni prvňáčci se horlivě pustili do plnění… číst dále…

CLIL in Geography

Při použití metody CLIL (Content and Language Integrated Learning),  propojujeme výuku Anglického jazyka a Zeměpisu. Cílem takové hodiny je získat nové znalosti především v Zeměpisu, nabízené prostřednictvím angličtiny. Jako učitelé využíváme znalostí žáků z nejazykového předmětu k výuce slovní zásoby, gramatických a lexikálních jevů cizího jazyka. ZÁŘÍ V 6. ročníku se žáci učí anglicky názvosloví… číst dále…

UŽ JSME OSMÁCI!

První školní den byl letos poněkud jiný. Nejenže jsme o rok starší, ale také dnešním dnem započalo velké přátelství s našimi malými kamarády – prvňáčky. Jelikož nástup do školy je velkou životní událostí, snažili jsme se, aby jejich první den byl co nejhezčí.  V interaktivní třídě jsme si pro naše malé kamarády připravili překvapení v podobě společného hraní… číst dále…

Prázdniny za dveřmi

Na středu 30. 6. 2021 jsme se všichni těšili, neboť tímto dnem uzavíráme školní rok a chystáme se na zasloužené letní prázdniny. Rozdali jsme si vysvědčení, popovídali si o svých plánech v následujících dnech a rozloučili se, abychom se zde opět setkali v září. Sedmička končí, osmička nás čeká!

Školní výlet na Pustevny

Předposlední týden ve škole byl ve znamení třídních výletů, jinak tomu nebylo ani u 7.A. V pátek 25.6. 2021, v ranních hodinách, se všechny statečné sešly u školy, abychom tak zahájily náš výlet na Pustevny.  Tentokrát se jednalo o výlet ryze dívčí, neboť naše chlapecké osazenstvo ze třídy bylo indisponováno, popř.odveleno na sportovní turnaj.  Naším plánem bylo… číst dále…

SVĚTLO VE TMĚ

Jsme sice třída hudebníku, ale ani výtvarné umění nám není cizí.  Poslední červnové dny navštívila naše třída, za doprovodu paní učitelky Dany Kořenkové, prostředí galerie PLATO.  Zde je čekal velmi zajímavý program: žáci si zavázali oči a měli jen podle zvuku dojít k pískající osobě. V promítací místnosti zase zhlédli film inspirovaný budoucností a následně debatovali o… číst dále…

„Smysl v nesmyslu“ aneb tvoříme nonsensové básně

S teplými červnovými dny přichází na řadu i nová literární témata, s nimiž se žáci doposud nesetkali.  Tradiční postupy básnické tvorby spočívající v pevné syntaktické vazbě, pravidelném rýmu podporujícím rytmus básně či nutnosti interpunkčního znaménka nyní „hodili“ za hlavu, aby tak dali průchod své kreativitě a vytvořili nonsensové básně.  Smysl v nesmyslu, ač se na první pohled může zdát… číst dále…

Slavili jsme dětský den

Mezinárodní den dětí, který vždy připadá na prvního června, jsme neopomenuli řádně oslavit.   Kvůli omezení související s pandemickou situací neproběhla každoroční „Dětská pouť“ plná soutěží, ale i přesto jsme si daný den (vyučovací hodinu) dostatečně užili v kruhu třídním. Každý žák dostal sladkou odměnu v podobě osvěžujícího nanuku, lahodných oplatek, malých „pitíček“ a jiných roztodivných laskomin, jež se „ztratily“… číst dále…

Ponožkový den

Po celém světě si lidé 21.března oblékají každou ponožku jinou, aby tak symbolicky vyjádřili podporu lidem s Downovým syndromem. Spojením dvou rozdílných ponožek patami k sobě vznikne symbol připomínající chromozom X. Lidé s Downovým syndromem mají o jeden 21.chromozom navíc. Jako třída jsme se rozhodli, že se do tohoto světového projektu také zapojíme a vyjádříme tak symbolickou… číst dále…

Na „distančce“

Na distanční výuce jsme s přestávkami zhruba od poloviny října. Pro nás všechny to znamená, že se nestýkáme normálně ve škole a učíme se „na dálku.“ Učení na dálku vyžaduje, aby každý z nás k tomu přistupoval zodpovědně. Denně na nás čekají nové úkoly z různých předmětů a samozřejmě také on-line hodiny. Prvním předpokladem pro úspěšné zvládnutí studijního dne… číst dále…

STAVÍME V HODINĚ SVĚTA PRÁCE

Žáci 7. třídy měli v tomto školním roce možnost vyzkoušet si práci s elektronickou stavebnicí značky Boffin. Již zmíněná stavebnice obsahuje různé úlohy, např. detektor lži, rádio, vodní poplach, měřič tlaku, detektor pohybu, měřič odporu či zvukovou vlnu Každá taková stavebnice disponuje podrobnými návody, které umožňují všem žákům být úspěšnými. Se základními elektronickými součástkami se žáci… číst dále…

Duší umělcem

V loňském roce proběhla školní fotosoutěž s názvem Ostravo, moje milá. Z naší třídy se do této soutěže zapojilo mnoho žáků. Prostřednictvím fotoaparátu či mobilního telefonu dokázali originálně zachytit svůj pohled na město Ostravu. Objevily se nejrůznější fotografie představující naturalistickou stránku města související s tradicí ostravských hutí, všudypřítomných sídlišť, ale také její křehký obraz mnohdy zapomínané okolní… číst dále…