CLIL in Geography: Czech Regions

Projekt Czech Regions, vytvořený žáky 8. ročníku v hodinách zeměpisu, je ztělesněním jejich kreativity a učení se. S pečlivým vyhledáváním zajímavých informací, doplněných o tematické obrázky, přenesli své poznatky na tvrdý papír a zúročili je v grafické podobě.  

V závěru prezentovali svou práci v angličtině před celou třídou, což nejen posiluje jejich jazykové schopnosti, ale také sdílí poznatky o českých regionech s ostatními. Chválíme žáky za jejich úsilí a zlepšení v anglickém projevu. 

Keywords: regions, county seat, highlands, lowlands, gorge, protected landscape areas, national parks, rivers, dams, industry, agricultural, production.

Výuku metodou CLIL uskutečňujeme díky projektu Škola pro život IV, který podpořilo Statutární město Ostrava v rámci dotačního řízení Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy částkou 315 tisíc Kč.  

Text a foto: L. VařákováVedení aktivity: L. Vařáková, Š. Zezulková.