Mgr. Lenka Vařáková

E-mail

Telefon

+420596713298

Konzultační hodiny


Poslední články autora:

CLIL in Geography

Při použití metody CLIL (Content and Language Integrated Learning),  propojujeme výuku Anglického jazyka a Zeměpisu. Cílem takové hodiny je získat nové znalosti především v Zeměpisu, nabízené prostřednictvím angličtiny. Jako učitelé využíváme znalostí žáků z nejazykového předmětu k výuce slovní zásoby, gramatických a lexikálních jevů cizího jazyka. ZÁŘÍ V 6. ročníku se žáci učí anglicky názvosloví… číst dále…

S novou paní učitelkou nová pravidla

Tak jsme zase po dlouhé době spolu ve škole a moc se všichni těšíme na nový školní rok. Pod vedením naší paní třídní učitelky jsme si vytvořili pravidla třídy, která se budeme snažit dodržovat, abychom byli nejlepší. Podívejte se, k čemu jsme se zavázali. Přejte nám, ať se nám daří.