Mgr. Lenka Vařáková

E-mail

Telefon

+420596713298

Konzultační hodiny


Poslední články autora:

Expedice „Čurbez“

V březnu naše třída absolvovala 14 denní ozdravný pobyt v Moravskoslezských Beskydech v hotelu Bezruč. Zpočátku bylo počasí mrazivé a děti se s radostí klouzaly na lopatách na sněhu. Druhý týden byl krásně slunečný, proto jsme mohli podnikat delší výlety. V dopoledních hodinách se děti vzdělávaly. Po příjezdu jsme hledali ukrytého maskota – Šneka, který nás provázel po celý pobyt…. číst dále…

Mladí přírodovědci

Na březnovém ozdravném pobytu v Beskydech si děti z 5.B zahrály na mladé přírodovědce. Od pana učitele Zemánka z přírodopisu měly za úkol zapsat do záznamového archu živočichy a rostlinky, které jsme společně našli v přírodě. Bylo předjaří, a tak se celá příroda teprve pozvolna probouzela ze zimy. Přesto jsme uviděli např. daňka, sýkoru koňadru, káňe lesní, různé brouky,… číst dále…

Velikonoční tvoření

Blíží se jaro, které je neodmyslitelně spojené s křesťanským svátkem – Velikonoce.Žáci z 5.B se rozhodli, že jej přivítají zapojením se do soutěže o nejoriginálnější Velikonoční ozdobu čidekoraci. Tuto krajskou, výtvarnou a technickou soutěž vyhlásilo Středisko volného času, Ostravaz projektu „Vzdělání Ostravě sluší“. Žáci většinou použili materiály, které našli ve volné přírodě např.dřevo, kůru, šišky, seno, sušené květiny,… číst dále…

Ladovská zima

I když jsme letos ještě nezažili pravou Ladovskou zimu, věnovali jsme se jí v hodinách českého jazyka v při tvorbě projektů. Povídali jsme si o starých zvycích a tradicích spojených s českou zimou. Děti se seznámily s dílem ilustrátora a spisovatele Josefa Lady. Pojmenovali jsme jeho osobitý a nezaměnitelný styl kresby krajiny v okolí rodiště – Hrusic…. číst dále…

Projektové hodiny – Geography CLIL

V rámci výukového programu CLIL v hodinách zeměpisu jsme s žáky vytvářeli projekty v anglickém jazyce související s učivem. V 6. ročníku byla témata jako: Universe, Planets, Parallels and Meridians (Vesmír, Planety, Rovnoběžky a Poledníky). Více zde.

Projektové hodiny – Geography CLIL

V rámci výukového programu CLIL v hodinách zeměpisu jsme s žáky vytvářeli projekty v anglickém jazyce související s učivem. V 6. ročníku byla témata jako: Universe, Planets, Parallels and Meridians (Vesmír, Planety, Rovnoběžky a Poledníky). Více zde.

Projektové hodiny – Geography CLIL

V rámci výukového programu CLIL v hodinách zeměpisu jsme s žáky vytvářeli projekty v anglickém jazyce související s učivem. V 7. ročníku byla hlavním tématem: America and its position, Landscape, Water, National Parks, Discovery, colonization and population, Industry, Agriculture (Amerika a její poloha, Povrch, Vodstvo, Národní parky, Objevení, kolonizace a obyvatelstvo, Těžba a průmysl, Zemědělství). Více zde.

Projektové hodiny – Geography CLIL

V rámci výukového programu CLIL v hodinách zeměpisu jsme s žáky vytvářeli projekty v anglickém jazyce související s učivem. V 7. ročníku byla hlavním tématem: America and its position, Landscape, Water, National Parks, Discovery, colonization and population, Industry, Agriculture (Amerika a její poloha, Povrch, Vodstvo, Národní parky, Objevení, kolonizace a obyvatelstvo, Těžba a průmysl, Zemědělství). Více zde.

Projektové hodiny – Geography CLIL

V rámci výukového programu CLIL v hodinách zeměpisu jsme s žáky vytvářeli projekty v anglickém jazyce související s učivem. V 8. ročníku byla témata: Central Europe, Germany, Switzerland, Lichtenstein, Austria, Poland, Slovakia, Hungary, cities, important people, historical monuments… Více zde.

Projektové hodiny – Geography CLIL

V rámci výukového programu CLIL v hodinách zeměpisu jsme s žáky vytvářeli projekty v anglickém jazyce související s učivem. V 8. ročníku byla témata: Central Europe, Germany, Switzerland, Lichtenstein, Austria, Poland, Slovakia, Hungary, cities, important people, historical monuments… Více zde.

HALLOWEEN v 5.B

Název Halloween vznikl zkrácením původních názvů – All Hallows‘ Eve pro slavnost v předvečer Svátku Všech svatých. Halloween se slaví 31. října. Tento svátek má kořeny v prastaré tradici dávných Keltů, kteří se loučili s létem a slavili příchod nového roku přesně tento den. V noci probíhaly bujaré oslavy, všude hořely obrovské ohně, lidé si na sebe navlékali masky a převleky, aby se chránili proti… číst dále…

CLIL in Geography

Při použití metody CLIL (Content and Language Integrated Learning),  propojujeme výuku Anglického jazyka a Zeměpisu. Cílem takové hodiny je získat nové znalosti především v Zeměpisu, nabízené prostřednictvím angličtiny. Jako učitelé využíváme znalostí žáků z nejazykového předmětu k výuce slovní zásoby, gramatických a lexikálních jevů cizího jazyka. ZÁŘÍ V 6. ročníku se žáci učí anglicky názvosloví… číst dále…

S novou paní učitelkou nová pravidla

Tak jsme zase po dlouhé době spolu ve škole a moc se všichni těšíme na nový školní rok. Pod vedením naší paní třídní učitelky jsme si vytvořili pravidla třídy, která se budeme snažit dodržovat, abychom byli nejlepší. Podívejte se, k čemu jsme se zavázali. Přejte nám, ať se nám daří.