Klima školy

Na konci školního roku 2022/23 měli rodiče a žáci příležitost vyjádřit se k různým oblastem života školy. Výsledky dotazníkového šetření najdete zde: