Projekty a granty

Krestovský triangl V. – rozvoj technické, přírodovědné a funkční gramotnosti na ZŠ

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 800 tisíc korun projekt naší základní školy Triangl V. přihlášený do dotačního řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti rozvoje talentu, technických a přírodních věd a funkční gramotnosti na území statutárního města Ostravy pro rok 2024.  Projekt je pokračováním projektu Triangl IV.

Projekt Krestovka – aktivně pro žáky i komunitu Ostrava-Jih

Také v roce 2024 se nám podařilo získat účelovou dotaci statutárního města Ostravy a Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, a to ve výši 55 tisíc korun. Dotace je určena na projekt s názvem Krestovka – aktivně pro žáky i komunitu Ostrava-Jih a jeho předkladatelem je Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Krestova. Projekt v sobě zahrnuje celou řadu aktivit v oblasti… číst dále…

Ozdravný pobyt a lyžařský výcvik

Naše škola se podílí na projektu dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, který zaštiťuje Magistrát města Ostravy. Obdrželi jsme dotaci 772 500 Kč na ozdravný pobyt a lyžařský výcvik pro období od 2. do 15. ledna 2024.

Náš projekt Moře na JIHU pro všechny uspěl!

Děkujeme všem, kdo dali svůj hlas našemu projektu Moře na JIHU pro všechny.  Výsledky hlasování najdete zde. Můžete se také podívat na reportáž Televize Polar zde.

Ovoce, zelenina a mléko do škol

Naše škola se účastní školního projektu Evropské unie s finanční podporou EU. Projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva zemědělství. Více informací najdete 🍎 zde.

Dotace pro výuku anglického jazyka metodou CLIL – Škola pro život IV

Z rozpočtu statutárního města Ostravy jsme získali dotaci 315 tisíc Kč na realizaci projektu Škola pro život IV., který je v souladu s Programem na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro rok 2023/2024. V rámci tohoto projektu můžeme podpořit denní výuku anglického jazyka v mateřské škole a výuku metodou CLIL ve výtvarné výchově a ve světě práce na 1. stupni základní školy, nově v informatice,… číst dále…

Pébéčko na Krestovce

V září na naší škole startuje 3. ročník projektu Pébéčko se svým participativním rozpočtováním. Samotného rozpočtování se budou účastnit žáci, kteří se navrhováním vlastních projektů a následným hlasováním podílí na zlepšování klimatu školy. Rovněž jako v loňském roce probíhá Pébéčko v několika fázích a počítá s navrhováním projektů do výše 30 tisíc korun. Uvedené finance jsou poskytnuty Městským… číst dále…

Erasmus+: rok 2023

Naše žádost o akreditaci Erasmus+ pro rok 2021-2027 byla úspěšná. S projektem akreditace č. 2021-1-CZ01-KA120-SCH-000042267 jsme obdrželi možnost každý rok vysílat naše pedagogy a žáky na zahraniční mobility zaměřené především na využití nejmodernějších ICT technologií a moderních metod pro výuku anglického jazyka a dalších nejazykových předmětů vyučovaných v anglickém jazyce. Finance jsou určené také na… číst dále…

Pomáháme s učením 2023

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 40 000 Kč doučování žáků na kalendářní rok 2023. 

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Krestovský triangl IV. – rozvíjení přírodovědné, technické a čtenářské gramotnosti MŠ

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 300 000 Kč projekt naší mateřské školy Triangl III. přihlášený do dotačního řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti rozvoje talentu, technických a přírodních věd a funkční gramotnosti na území statutárního města Ostravy pro rok 2023. Projekt je pokračováním projektu Triangl III. Projektem chceme vzbudit touhu po poznávání a… číst dále…

Posilujeme imunitu předmětů ohrožených pandemií II

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 130 000 Kč některé předměty v obou MŠ a ZŠ na kalendářní rok 2023.  Celoroční a jednorázové aktivity v mateřské a základní škole: Projekt naší ZŠ a MŠ, školy s rozšířenou výukou anglického jazyka, výtvarné a hudební výchovy obsahuje celkem šest podprojektů na posílení vzdělávacího obsahu předmětů upozaděných pandemií. 1️⃣ Co… číst dále…

Projekt Šablony IV. pro ZŠ, MŠ a ŠD

Tematickým cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Krestovský triangl IV. – rozvoj technické, přírodovědné a funkční gramotnosti na ZŠ

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 500 000 Kč projekt naší základní školy Triangl IV. přihlášený do dotačního řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti rozvoje talentu, technických a přírodních věd a funkční gramotnosti na území statutárního města Ostravy pro rok 2023. Projekt je pokračováním projektu Triangl III. Projektem chceme vzbudit touhu po poznávání a… číst dále…

Prevence digitální propasti 2023

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Na prevenci digitální propasti jsme získali 24 000 Kč.

Kniha přítel člověka II

Statutární město Ostrava podpořilo vzdělávací aktivity knihoven částkou 100 000 Kč na kalendářní rok 2023.  Na naší škole byly zavedeny od školního roku 2019/20 třídní knihovničky, ve školním roce 2021/22 jsme vybudovali školní knihovnu a v roce 2022/23 vytváříme v rámci projektu Kniha přítel člověka II. čtenářský koutek v hale školy.  Nábytek pro knihovnu byl zakoupen… číst dále…

Kariérový poradce

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 40 000,- Kč projekt školy přihlášený do dotačního řízení  pro kariérového poradce na území statutárního města Ostravy pro rok 2023.