Projekty a granty

Kariérový poradce

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 40 000,- Kč projekt školy přihlášený do dotačního řízení pro kariérového poradce na území statutárního města Ostravy pro rok 2020 a 1. čtvrtletí roku 2021.

ZŠ Krestova tvoří, zpívá, kreslí, reprezentuje

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 80 000,- Kč projekt školy přihlášený do dotačního řízení na volnočasové aktivity na území statutárního města Ostravy pro rok 2020 a 1. čtvrtletí roku 2021

Volnočasové aktivity MŠ

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 70 000,- Kč projekt školy přihlášený do dotačního řízení na volnočasové aktivity na území statutárního města Ostravy pro rok 2020 a první čtvrtletí 2021. Cíle projektu VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MŠ IGNÁTA HERRMANNA MŠ I.Hermanna je součástí ZŠ Krestova, jedná se o čtyřtřídní mateřskou školu se 2 speciálními třídami pro děti s očními… číst dále…

Ozdravný pobyt pro děti

Naše škola se podílí na projektu DOTACE Z FONDU PRO DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ, který zaštiťuje Magistrát města Ostravy. V rámci tohoto projektu se čtyři třídy 1. stupně zúčastní v termínu od 23. 3. do 5. 4. 2020 ozdravného pobytu v Beskydech

Projekt Šablony II pro MŠ, ŠD a ZŠ

Tematickým cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.