Projekty a granty

Krestovský triangl III. – rozvíjení přírodovědné, technické a čtenářské gramotnosti MŠ

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 300 000 Kč projekt naší mateřské školy Triangl III. přihlášený do dotačního řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti rozvoje talentu, technických a přírodních věd a funkční gramotnosti na území statutárního města Ostravy pro rok 2022. Projekt je pokračováním projektu Triangl II. Projektem chceme vzbudit touhu po poznávání a… číst dále…

Erasmus+

Naše žádost o akreditaci Erasmus+ pro rok 2021-2027 byla úspěšná. Obdrželi jsme tímto možnost každý rok vysílat naše pedagogy a žáky na další vzdělávání v zahraničních kurzech zaměřených především na využití nejmodernějších ICT technologií a moderních metod pro výuku anglického jazyka. Finance jsou určené také na zahraniční stáže v základních a mateřských školách Finska, Islandu, Irska, Španělska,… číst dále…

Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Učíme se v přírodě při ZŠ Krestova Ostrava-Hrabůvka

Předmětem projektu je úprava školního pozemku ZŠ Krestova v Ostravě-Hrabůvce a doplnění o přírodní prvky, které by žákům poskytovaly prostor, ve kterém by mohli vnímat přírodu všemi smysly, kde by získali znalosti na základě vlastní prožité zkušenosti a pozorování. Bude se jednat především o vybudování expozici dřeva a dřevěného dendrofonu, motýlí louky, expozici stop lesní… číst dále…

Projekt Krestovka – podpora celoroční činnosti spolku

Krestovka – podpora celoroční činnosti spolku je název projektu, který získal účelovou dotaci MMO a Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Dotace ve výši 60 000 Kč je určena na aktivity v oblasti volného času žáků naší školy, např. koncerty, vernisáže, výtvarné tvůrčí dílny, recitační, výtvarné a pěvecké soutěže aj. Projekt je celoroční, začíná v lednu a končí v prosinci 2022 a jeho… číst dále…

Naše Relax zóna pro všechny uspěla!

Děkujeme všem, kdo dali svůj hlas našemu projektu Relax zóna na Krestovce pro všechny. Výsledky hlasování najdete zde.

Ozdravný pobyt pro děti

Naše škola se podílí na projektu dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, který zaštiťuje Magistrát města Ostravy. Obdrželi jsme dotaci 492 000 Kč na ozdravný pobyt pro období od 1. 11. do 30. 4. 2022.

Pébéčko na Krestovce. Známe vítěze!

Deset skvělých projektů. Nápaditá a intenzivní kampaň. Hlasovalo 216 dětí. Každý hlasující mohl využít 4 hlasy. Návrh třídy 8. A Fotbálek a vzdušný hokej získal 98 hlasů a je tedy projektem vítězným. 🎥 Vítězný projekt natáčela také televize Polar – zde.

Projekt Šablony III. pro MŠ a ZŠ

Tematickým cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Škola pro život II. – dotace pro výuku anglického jazyka metodou CLIL

Z rozpočtu statutárního města Ostravy se nám podařilo získat dotaci 250 000 Kč na realizaci projektu Škola pro život II., který je v souladu s Programem na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro rok 2021/2022. V rámci tohoto projektu můžeme podpořit denní výuku anglického jazyka v mateřské škole a výuku metodou CLIL ve výtvarné výchově a ve světě práce na 1. stupni základní školy, nově v informatice… číst dále…

Pébéčko na Krestovce

Již v září startuje na naší škole projekt Pébéčko představující participativní rozpočtování. Do rozpočtování jsou přímo zapojeni žáci, kteří prostřednictvím navrhování projektů a následného hlasování mají možnost podílet se na zlepšování klimatu školy. Pébéčko probíhá v několika fázích a počítá s navrhováním projektů do výše 30 tisíc korun poskytnutých Městským obvodem Ostrava–Jih. Více informací naleznete na webových… číst dále…

Krestovský triangl II.

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 400 000,- Kč projekt naší školy Krestovský triangl II. přihlášený do dotačního řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti rozvoje talentu, technických a přírodních věd a čtenářské gramotnosti na území statutárního města Ostravy pro rok 2021. Projekt je pokračováním dvou projektů školy (technického talentu Krestovský triangl a Systematická podpora nadání) s aktivitami od MŠ po ZŠ s návaznou složitostí.

ZŠ Krestova tvoří, zpívá, kreslí, reprezentuje

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 70 000,- Kč projekt školy přihlášený do dotačního řízení na volnočasové aktivity na území statutárního města Ostravy pro rok 2021. Projekt sestává z pěti podprojektů: 1. Co Čech, to muzikant, 2. Kreslíme a tvoříme srdcem, 3. Celoroční Klub předškoláčků, 4. Školní parlament, 5. Jsme jeden velký tým, to je oč tu běží.

Volnočasové aktivity MŠ

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 70 000,- Kč projekt školy přihlášený do dotačního řízení na volnočasové aktivity na území statutárního města Ostravy pro rok 2021.

Firma BRIMO nám darovala party stan 3×3

Firma BRIMO nám darovala party stan 3×3. Děkujeme za podporu. Party stan bude ideálním přístřeškem na našich tradičních akcích v prostředí školní zahrady (Den Země, Májové veselí, Dětská pouť, Malí a velcí kamarádi).

Projekt Chceme žít aktivně

I v letošním školním roce se nám podařilo získat účelovou dotaci MMO a Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, tentokrát ve výši 60 000 Kč. Dotace je určena na projekt s názvem Chceme žít aktivně a jeho předkladatelem je Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Krestova. Projekt v sobě zahrnuje aktivity v oblasti volného času žáků naší školy a… číst dále…