Průša pro školy – 3D tiskárna

Naše škola se úspěšně zapojila do projektu Průša pro školy, v němž český výrobce 3D tiskáren Jan Průša nabízí zapojeným školám za řádně vypracovaný projekt 3D tiskárnu zdarma.

Protože jsme 3D tiskárnu získali, mohli jsme v letošním školním roce začít s 3D tiskem pomůcek, s nimiž žáci pracují v hodinách matematiky, přírodopisu, chemie a světa práce.

S tiskem budeme i nadále pokračovat, a proto se s těmito pomůckami budou žáci ve výuce setkávat čím dál častěji.

Tím to ale nekončí. Již letos si žáci v hodinách světa práce či aplikované informatiky sami navrhnou a posléze vytisknou svůj vlastní výrobek.

Další 3D tiskárna a náplně pro 3D tisk byly zakoupeny z projektu Dvakrát měř a jednou řež.

Text: M. Zemánek. Foto: M. Zemánek, M. Dluhošová. Autoři projektu a realizace 3D tisku: M. Zemánek, M. Juřicová