Klub objevitelů. Rozvoj talentu

Nové číslo Bulletinu objevitele: Začínáme pozorovat vesmír I.

Jste zvědaví, co je obsahem výročního 10. čísla Bulletinu objevitele? Vesmír! Úžasný vesmír! Pozorování vesmíru. Dozvíte se, co k pozorování vesmíru potřebujete, kdy je vhodné s pozorováním začít, která vesmírná tělesa můžete na obloze pozorovat. Příjemné a inspirativní čtení průvodce pozorovatele vesmíru Vám přejí autoři bulletinu Věra a Pavel Rymiecovi.

Botanicko-ornitologická vycházka z Polanky do Jistebníku

Sobotní ráno 25. 2. 2023 přivítalo objevitele silným mrazivým větrem a zataženou oblohou. Přesto se objevitelé statečně vydali na botanicko-ornitologickou vycházku z Polanky do Jistebníku. Během cesty se děti naučily rozpoznávat významné keře a stromy v období klidu. Seznámily se s hospodářským, léčebným, ekologickým i zapomenutým významem těchto rostlin. Po krátké svačince u meandrů řeky Odry s kvetoucími sněženkami… číst dále…

Klub objevitelů: Po stopách Tatry

Sobotní ráno 21. ledna 2023 přivítalo objevitele velkou sněhovou nadílkou. Ani tato sněhová kalamita nezabránila objevitelům na cestě do technického muzea v Kopřivnici, kde na ně čekal interaktivní program a prohlídka. Objevitelé se seznámili s dějinami a technickými zajímavostmi podniku Tatra, který po dlouhá desetiletí ovlivňoval technický pokrok ve střední Evropě. Téměř dvouhodinová prohlídka byla zpestřena i… číst dále…

Klub objevitelů v chemické laboratoři

V sobotu 26. listopadu objevitelé pracovali v chemické laboratoři. V teoretickém úvodu se naučili rozeznávat pojmy atom, molekula, sloučenina a seznámili se s důležitými plyny zemské atmosféry.  V následné praktické části připravili pomocí jednoduchých chemikálií kyslík a oxid uhličitý. Seznámili se také s pojmy zásada a kyselina a jak tyto chemické sloučeniny rozpoznáme pomocí různých indikátorů. Klub objevitelů podporuje projekt Triangl III.,… číst dále…

Nové číslo Bulletinu objevitele: Polanský les, botanická perla Ostravy

Lokalita Polanský les byla vyhlášena přírodní rezervací v roce 1970 a zaujímá rozlohu 59,17 hektarů. Najdeme ji u severního okraje chráněné krajinné oblasti Poodří. Přírodní rezervace se rozkládá na levém břehu řeky Odry a severovýchodním směrem od Polanky nad Odrou. Přírodní rezervaci Polanský les tvoří původní lužní les s karpatskými prvky v údolní nivě řeky Odry…… číst dále…

Klub objevitelů na návštěvě Hranického krasu

V sobotu 15. října objevitelé navštívili Zbrašovské aragonitové jeskyně a Hranickou propast v Teplicích nad Bečvou. Při návštěvě jeskyně se seznámili se vznikem jedinečné hydrotermální jeskyně. Nahlédli do míst, kde se nacházejí plynová jezera oxidu uhličitého a přesvědčili se na pokusu s plamenem, jak mohou být tato místa pro člověka nebezpečná. Na výzdobě obdivovali jedinečné útvary aragonitu a sintrové povlaky připomínající koblihy. Po prohlídce jeskyně zamířili objevitelé na… číst dále…

Třetí paleontolgická výprava objevitelů

Dne 28. září na svatého Václava objevitelé učinili již třetí paleontologickou výpravu na odvaly černouhelných dolů u Louky nad Olší. Po příjezdu se seznámili s historií vzniku karbonských tropických lesů, jejich florou a faunou. Při průchodu dnes již zaniklou obcí Louky pozorovali zplanělé rostliny z bývalých zahrádek a před kostelem svaté Barbory potkali bývalé obyvatele – manžele, kteří… číst dále…

Objevitelé přicházejí 2022-2023

Badatelské aktivity: pěstování kaktusů a exotických rostlin, chemické a fyzikální pokusy, roboti Lego Boost, elektronické stavebnice Boffin,… Výpravy za poznáním: Planetárium Ostrava, Geologický pavilon profesora Pošepného na Vysoké škole báňské, botanická výprava za jarními rostlinami v Polaneckém lese, hledání zkamenělin, návštěva lomu, pozorování vesmíru astronomickým dalekohledem,… Setkávání 1krát měsíčně v sobotu dopoledne. Bezplatné členství. Rodiče… číst dále…

Objevitelé a geologické dopoledne

Středeční ráno 8. 6. 2022 splnilo očekávání lidové pranostiky Medardovi kápě a od rána „lilo jako z konve“. Naštěstí se lekce Klubu objevitelů odehrávala pod střechou Geologického pavilónu prof. Pošepného v areálu VŠB v Ostravě-Porubě. Mladí objevitelé byli uvítáni Ing. Martinou Poláškovou, která je postupně zasvěcovala do sbírek této unikátní instituce. Seznámili se základními geologickými procesy, jednotlivými druhy fosilních paliv a naučili… číst dále…

Klub objevitelů: Astro dopoledne

V sobotu 21. 5. 2022 se na naší škole konalo v rámci Klubu objevitelů badatelské Astro dopoledne. Objevitelé se seznámili se základní navigací na noční obloze a pomůckami, které při nich využíváme. Pokřtili jsme nový školní dalekohled, který byl zakoupen z dotačního programu Talentmanagement z Magistrátu Ostrava. Jedná se o 20 cm Schmidt Cassegrein firmy Celestron. Spolu s dalekohledem byla… číst dále…

Nové číslo Bulletinu objevitele: Prvohory na Ostravsku

„Počáteční období prvohor doprovází veliké množství mnohobuněčných rostlinných i živočišných druhů. Tato Kambrická exploze, jak toto období nazýváme, byla uskutečněna díky mikroskopickým organismům – planktonu, který sloužil jako potrava pro další živočišné druhy. Velkým skokem ve vývoji bylo vytvoření pevné tělesné schránky, kterou měli trilobiti…“ Chcete-li vědět o tématu více, přečtěte si nové číslo Bulletinu objevitele:… číst dále…

Klub objevitelů: Botanická výprava

V sobotu dne 26. března se za slunečného jarního dopoledne uskutečnila botanická výprava Klubu objevitelů do Polanského lesa – významné ostravské rezervace. Společně s rodiči a dětmi jsme se nejprve prošli kolem řeky Odry a seznámili se s historií a významem ochrany této oblasti. V rezervaci jsme podle připraveného klíče společně určovali jednotlivé rostliny lužního lesa. Postupně byly… číst dále…

Objevitelé a velké téma Energie

V sobotu 12. 2. se sešel ve fyzikální učebně Klub objevitelů. Na objevitele čekalo velké téma „Energie“. V úvodní prezentaci se žáci seznámili s teorií Velkého třesku a základní strukturou atomu. Vysvětlili jsme si chování  a vlastnosti elektronu a vznik fotonu. Ukázali jsme si také, jak se energie šíří prostorem pomocí vlnění a jak tyto jevy doprovází silová pole. Při pokusech jsme  vyrobili elektřinu třením, magnetickou… číst dále…

Nové číslo Bulletinu objevitele: Od velkého třesku po prvohory

„Na počátku, a to se zatím domníváme, byl stav zvaný singularita. Hmota (energie) celého vesmíru měla nekonečně vysokou hustotu a energii. Neplatily zde žádné fyzikální zákony, jak je chápeme nyní. Potom neznámá síla spustila expanzi. Za jednu pikosekundu ( 0,000000000001 s) měl vesmír rozměry naší sluneční soustavy. Rozpínal se nadsvětelnou rychlostí a …“ Chcete-li vědět,… číst dále…

Klub objevitelů: Expedice do druhohor

V sobotu 23 října se za krásného slunného počasí uskutečnila objevitelská výprava do Štramberka, tentokrát zaměřena na geologické období druhohor a pravěké osídlení Štramberského útesu. Cestu jsme započali výstupem po úpatí Bílé hory, kde jsme si v čerstvém oraništi ukázali bašský rohovec. Tuto místní přírodní surovinu využíval před 30 000 lety neandrtálec, který obýval blízkou jeskyni Šipku, k výrobě nástrojů…. číst dále…

Nové číslo Bulletinu objevitele: Roboti

Robotika a umělá inteligence se stávají nedílnou součástí běžného života: roboti pomáhají v nemocnicích pacientům, zachraňují lidi při živelních katastrofách, montují auta v továrnách, sekají trávníky, vysávají podlahy. Co je to vlastně robot? Jaký je vývoj robotů od dřevěné holubice k umělé inteligenci? Zajímá vás, jakou roli v historii robotiky má naše země? Přečtěte si… číst dále…