Angličtina a CLIL na 2. stupni

CLIL in Geography: Czech Regions

Projekt Czech Regions, vytvořený žáky 8. ročníku v hodinách zeměpisu, je ztělesněním jejich kreativity a učení se. S pečlivým vyhledáváním zajímavých informací, doplněných o tematické obrázky, přenesli své poznatky na tvrdý papír a zúročili je v grafické podobě.   V závěru prezentovali svou práci v angličtině před celou třídou, což nejen posiluje jejich jazykové schopnosti,… číst dále…

CLIL in Geography: Beautiful Asia

V posledním projektu v zeměpisu se žáci 7. ročníku vypravili na cestu po asijských státech. Ve svých projektech se ve skupinách věnovali tématům jako jsou historická místa, exotická příroda, moderní metropole a tradiční kultura. Země jako Japonsko, Thajsko, Čína, Indie, Singapur, Vietnam a Indonésie se staly hlavními taháky. Jedním z významných aspektů byla prezentace v… číst dále…

St. Patrick’s Day

Každý rok 17. března oslavujeme St. Patrick’s Day jako připomínku irské kultury a tradic. Děti nižších ročníků se zapojily do soutěží o nejpěkněji tematicky vyzdobenou třídu, což vytvořilo skvělou atmosféru plnou kreativity a spolupráce. Někteří žáci se co nejvíce oblékli do zelené barvy. Učitelé vytvořili vzdělávací materiály v angličtině, které zahrnovaly příběhy o životě svatého… číst dále…

Healthy Lifestyle

Co znamená žít zdravě? Jíš zdravou stravu? Víš co znamená wellbeing?  Na tyto a jiné otázky si žáci 9. B odpověděli v projektech o zdravém životní stylu v rámci výuky metodou CLIL v předmětu výchova ke zdraví. Studenti v anglickém jazyku zpracovali rozsáhlá témata popisující např.: dopad užívání alkoholu, cigaret a drog na naše zdraví;… číst dále…

Uspěli jsme na Studentské vědecké konferenci

S nadcházejícím jarem se Wichterlovo gymnázium již tradičně stává prostorem pro přehlídku skvělých jazykových a prezentačních schopností žáků základních škol a Wichterlova gymnázia. Úkolem soutěžících je předvedení desetiminutové prezentace v anglickém jazyce s následnou pětiminutovou diskuzí, samozřejmě v angličtině. Téma je libovolné dle vlastního výběru soutěžícího. Více než 30 soutěžících v letošním ročníku Studentské vědecké konference nabídlo pestrou… číst dále…

Besedy Amerického centra Knihovny města Ostravy

8. února jsme pro žáky 4. a 8. ročníku uspořádali besedy Amerického centra Knihovny města Ostravy. Žáci 8. A během přednášky o USA odpovídali anglicky na otázky typu: Jaký je státní systém v USA? Co znamená počet hvězd a pruhů na vlajce? Kdy byla vyhlášena nezávislost v USA? Kdo byl první americký prezident? Jaká je měna v USA?… číst dále…

CLIL in Geography: European Countries

Téma Evropské státy zpracovali žáci třídy 8. B formou výukových plakátů. Při vyhledávání informací pro tvorbu posteru se žáci stávají aktivními účastníky svého vzdělávání a získávají dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí moderního informačního prostředí. Podstatnou částí je samotná prezentace výukového plakátu v angličtině. Tato praxe přináší přirozené využití jazyka v reálných situacích, což je klíčový… číst dále…

Conversational contest – Let’s speak

I letos jsme uspořádali konverzační soutěž v anglickém jazyku. Cílem soutěže je rozvíjet zájem žáků o studium angličtiny, zvýšit úroveň komunikativních dovedností, odstranit trému a posilovat jejich motivaci ke studiu angličtiny. Soutěž zhodnotí schopnost žáků použít cizí jazyk k navázání nových kontaktů s rodilými mluvčími a využít cizí jazyk jako prostředek k získání informací. Určená… číst dále…

CLIL in Geography: Political Geography

Nový rok žáci 9. ročníku započali přípravou prezentací v angličtině souvisejících s politickým zeměpisem. Předmětem byla témata jako např. Státy a jejich uskupení, Rozdělení států podle suverenity, státního zřízení, způsobu vlády nebo ekonomické vyspělosti, Mezinárodní organizace, Obyvatelstvo a Náboženství. Žáci opět pracovali ve skupinách a používali materiály jak z google učebny poskytnuté vyučujícími, ale také z internetu. Kreativitou nešetřili…. číst dále…

CLIL in Geography: European countries

Žáci třídy  8. A v prosinci vypracovali prezentace na téma evropské země, např. The United Kingdom, Norway, Germany, Iceland, France, Spain, Switzerland. Studenti zúročili získané informace v hodinách zeměpisu jak v češtině, tak v angličtině. V počítačové  učebně vyhledávali zajímavé, aktuální  informace v angličtině na internetu, které jsou typické pro danou zemi. Tím se naplňuje cíl výukové metody CLIL… číst dále…

CLIL in Geography: American continent

V rámci výuky CLIL v zeměpisu žáci 7. ročníku připravili prezentace v angličtině na téma Americký kontinent. Jejich práce slouží jako výstup získaných vědomostí z probraného učiva pomocí digitální kompetence. Tentokrát měli za úkol vytvořit prezentaci v elektronické podobě prostřednictvím Google učebny. Za podpory vyučujících, žáci ve skupinách vyhledávali zajímavé, faktické informace a obrázky, které vkládali do prezentace. Žáci… číst dále…

Výměnný pobyt Erasmus+

Výměnný pobyt Erasmus+ je skvělou příležitostí pro žáky, kteří chtějí získat nové zkušenosti a poznat nové kultury. 6. listopadu jsme na naší škole poprvé přivítali studenty ze Španělska a vybraní žáci ze 7., 8. a 9. ročníku s nimi strávili celý týden nabitý pestrým programem. V pondělí jsme jim ukázali naši školu, historické centrum Ostravy… číst dále…

Přátelské utkání ve stolním tenise – Česko a Španělsko

Ve středu 8. listopadu byla naše školní tělocvična místem, kde proti sobě nastoupily dva týmy stolních tenistů a tenistek z Česka a Španělska. Přátelské utkání bylo jedním z bodů pestrého programu výměnného pobytu žáků Erasmus+ Czech – Spain 2023. Domácí tým Česko reprezentovali: Vojtěch Š., Daniel H., Ben, Vojtěch K., Tomáš, Daniel M., Lukáš, Richard,… číst dále…

AHOL´S Amazing „Tech“ Race – World of Science

V pátek 20. října se na střední škole AHOL uskutečnila jazyková a vědomostní soutěž pro žáky 6. – 9. tříd s názvem AHOL´S Amazing „Tech“ Race. Naši školu reprezentoval tým složený z žáků 7. až 9. ročníku. Soutěž prověřila nejen jazykové znalosti žáků, ale také jejich další dovednosti, jako je čtenářská a finanční gramotnost, logický úsudek, rychlé rozhodování… číst dále…

Globetrotter 2023: cesta za poznáním USA

Ve čtvrtek 19. října se zúčastnilo pět žákyň z 9. ročníku soutěže v anglickém jazyce Globetrotter 2023, kterou pořádá Wichterlovo gymnázium. Samotný název soutěže Globetrotter (v českém překladu znamená světoběžník) vystihuje její základní princip – objevovat, poznávat a chápat různé kultury a země. Tématem letošního ročníku byly Spojené státy americké. Soutěžící plnili úkoly z oblasti kultury, zeměpisu,… číst dále…

European Day of Languages

Ve dnech 26. a 27. září na naší škole probíhaly soutěže v cizích jazycích při příležitosti Evropského dne jazyků. Žáci si mohli ověřit své znalosti ve všech jazykových dovednostech, jako je psaní, čtení, poslech i mluvení. Většina aktivit byla sestavena v metodě CLIL propojením angličtiny se zeměpisem, matematikou, prvoukou a výtvarnou výchovou. Na interaktivní tabuli žáci vypracovali kvíz… číst dále…