Kontakt

Škola

Název: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace

Adresa: Krestova 1387/36A, 700 30  Ostrava-Hrabůvka

Telefon: 596 713 298, 724 077 221

E-mailzskrestova@zskrestova.cz

ID datové schránky: 2s7vcv4

Kontaktní údaje

Mgr. Věra Rymiecová, ředitelka školy: vera.rymiecova@zskrestova.cz

Mgr. Lucie Fialová, zástupce statutárního orgánu: 596 713 298, 702 263 229, lucie.fialova@zskrestova.cz

Mgr. Lenka Vařáková, zástupce ředitelky školy: 596 713 298, lenka.varakova@zskrestova.cz

Ing. Jana Bartošová, ekonomický úsek: 596 714 030, jana.bartosova@zskrestova.cz

Bc. Markéta Szabadosová, hospodářka: 596 713 298, marketa.szabadosova@zskrestova.cz, fakturace@zskrestova.cz

Markéta Ptáčníková, referentka: 596 713 298, marketa.ptacnikova@zskrestova.cz

Identifikační údaje

IČO: 70631743

DIČ: CZ70631743

IZO: 102 508 801

Školní družina

Adresa: Krestova 1426/38A, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Telefon: 596 713 146, 725 110 330 (6:00-7:40 hod, 11:00-16:30 hod)    

Bc. Kateřina Brychtová, vedoucí školní družiny: 596 713 146, 725 110 330, katerina.brychtova@zskrestova.cz

Školní jídelna

Adresa: Krestova 1426/38A, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Telefon: 596 719 044, 602 221 417

Hana Minářová, vedoucí školní jídelny: 596 719 044, 602 221 417, hana.minarova@zskrestova.cz

Mateřská škola

Adresa: I. Herrmanna 1550/23, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Telefon: 596 716 419, 602 221 409

E-mail: ms.hermana@seznam.cz

Mgr. Sabina Malinová, zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání: 596 716 419, sabina.cemova@zskrestova.cz

Mateřská škola

Adresa: Mjr. Nováka 1401/30, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Telefon: 596 719 028, 722 960 756

E-mail: tereza.ondrejova@zskrestova.cz

Bc. Tereza Ondřejová, zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání: 596 719 028, tereza.ondrejova@zskrestova.cz

Zřizovatel školy

Město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Adresa: Horní 791/3 , 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Telefon: 599 430 486

GDPR – kontaktní údaje

Kontaktní údaje správce

adresa: Krestova 1387/36A, Ostrava-Hrabůvka, 700 30; email: zskrestova@zskrestova.cz; telefon: 596 713 298, 724 077 221

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je jmenován

Ing. Petr Štětka
Moore Advisory CZ s. r. o., Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, zastoupená Ing. Radovanem Haukem, jednatelem, IČ: 09692142, telefon: +420 734 647 701, email: petr.stetka@moore-czech.cz