Informace a dokumenty

Školní družina sestává ze 4 oddělení. Její provoz začíná v 6:00 a končí v 16:30 hodin.

Pro zajištění řádného chodu školní družiny se předpokládá úzká spolupráce mezi týmem pedagogů družiny a rodiči.

Činnost školní družiny vychází z pedagogiky volného času. Cílem je vytvořit místo pro aktivní odpočinek dětí po vyučování a zároveň přispět k cílenému ovlivňování jejich volného času. Základním prostředkem ve školní družině je hra, která přináší kladné emoce a navozuje nové zážitky. Školní družina dětem nabízí zájmové, vzdělávací, spontánní a také odpočinkové činnosti. Při docházce do družiny děti plní úkoly vyplývající z celoročního plánu školní družiny. Veškeré činnosti jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě, aby se zapojovaly do organizace činnosti a přitom pracovaly svým tempem. Plánování činností vychází z potřeb a zájmu dětí.

Výchovnými cíli družiny jsou citlivé vztahy k lidem, k přírodě. Učíme děti chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme jejich samostatnost, schopnost spolupracovat a respektovat druhého, působíme v oblasti prevence rizikového chování a při všech činnostech dbáme na bezpečnost dětí.


ikona telefon Kontakt

 • Vedoucí školní družiny Mgr. Jitka Kovářová: 596 713 146, 725 110 330, jitka.kovarova@zskrestova.cz
 • Adresa: Krestova 1426/38A, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Telefon školní družina: 596 713 146, 725 110 330 (6:00-7:40 hod., 11:00-16:30 hod.)      
 • Telefon sekretariát školy: 596 713 298

ikona lidé Oddělení školní družiny


ikona hodiny Provoz školní družiny

 • Ranní provoz: 6:00 – 7:30
 • Odpolední provoz: 11:40 – 16:30

Ranní provoz školní družiny začíná v 6:00. Z organizačních a bezpečnostních důvodů není možný vstup dětí do budovy školní družiny dříve než v 6:00.

Provoz a docházka dětí do ranní družiny je do 7:30, po tomto čase probíhá příprava a řízený odchod dětí do školy pod vedením paní vychovatelky.


 • Budova školní družiny je zajištěna elektronickým zámkem u vstupních dveří v době: 6:00 – 7:30 (ranní provoz ŠD), 15:00 – 16:30 (odpolední provoz ŠD).
 • Pro vstup do budovy použijte zvonek (vpravo od dveří)
 • Rovněž žádáme rodiče, aby v časech, kdy je školní družina zajištěna elektronickým zámkem, vstupovali do budovy jednotlivě, tzn. každý jednotlivě zazvoní a ohlásí jméno dítěte, pro které přichází. Nevpouštějte prosím do budovy neznámé osoby a důsledně kontrolujte dovření vstupních dveří po vašem příchodu a odchodu z budovy školní družiny.

V případě, že je budova školní družiny v čase od 14:00 – 15:00 uzamčena, jsme s dětmi na školní zahradě. Vstup na školní zahradu se nachází za vrátnicí školy.


ikona info Odchod dítěte ze školní družiny

Žáci odchází ze školní družiny:

 1. Na základě časových údajů uvedených v zápisním lístku.
 2. Na základě formuláře (Žádost o uvolnění dítěte ze ŠD) – dostupnost u vychovatelky školní družiny nebo v dokumentech níže.
 3. Pokud není uvedeno jinak (viz bod 1 a bod 2), odchází žák pouze v doprovodu zákonného zástupce a dalších osob uvedených v zápisním lístku či v žádosti o uvolnění dítěte ze školní družiny.

Žáky nelze uvolnit ze školní družiny na základě telefonické žádosti, což je uvedeno ve Vnitřním řádu školní družiny.


ikona dokument Dokumenty