Informace a dokumenty

Školní družina sestává z 6 oddělení. Její provoz začíná v 6.00 a končí v 16.30 hodin.

Pro zajištění řádného chodu školní družiny se předpokládá úzká spolupráce mezi týmem pedagogů družiny a rodiči.

Činnost školní družiny vychází z pedagogiky volného času. Cílem je vytvořit místo pro aktivní odpočinek dětí po vyučování a zároveň přispět k cílenému ovlivňování jejich volného času. Základním prostředkem ve školní družině je hra, která přináší kladné emoce a navozuje nové zážitky. Školní družina dětem nabízí zájmové, vzdělávací, spontánní a také odpočinkové činnosti. Při docházce do družiny děti plní úkoly vyplývající z celoročního plánu školní družiny. Veškeré činnosti jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě, aby se zapojovaly do organizace činnosti a přitom pracovaly svým tempem. Plánování činností vychází z potřeb a zájmu dětí.

Výchovnými cíli družiny jsou citlivé vztahy k lidem, k přírodě. Učíme děti chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme jejich samostatnost, schopnost spolupracovat a respektovat druhého, působíme v oblasti prevence rizikového chování a při všech činnostech dbáme na bezpečnost dětí.


🟦 Kontakt

 • Vedoucí školní družiny: Bc. Kateřina Brychtová, 596 713 146, 725 110 330, katerina.brychtova@zskrestova.cz
 • Adresa: Krestova 1426/38A, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Telefon školní družina: 596 713 146, 725 110 330 (6.00-7.40 hod, 11.00-16.30 hod)      
 • Telefon sekretariát školy: 596 713 29

🟦 Oddělení školní družiny

 • 1. oddělení – 🦋Motýlci – 1. C, 2. C, 3. B, 4. B – Mgr. Denisa Plačková – budova školní družiny, ☎️ 725 110 330
 • 2. oddělení – 🐢Želvičky – 1. A , 2. A, 3. C, 4. B – Hana Holoubková – budova školní družiny, ☎️ 725 110 330
 • 3. oddělení – 🐭Myšky – 1. C, 2. C, 3. B – Zuzana Kašíková – budova školní družiny, ☎️ 725 110 330
 • 4. oddělení – 🦉Sovičky – 1. A , 2. A, 3. C, 4. B – Bc. Kateřina Brychtová – budova školní družiny, ☎️ 725 110 330
 • 5. oddělení – 🐙Chobotničky – 1. B, 2. B, 3. A, 4. A – Lucie Grondolská, DiS – budova školy, ☎️ 722 927 431
 • 6. oddělení – 🐸Žabičky – 1. B, 2. B, 3. A, 4. A – Markéta Ptáčníková – budova školy, ☎️ 722 927 431

🟦 Provoz školní družiny

 • Ranní provoz: 6.00 – 7.30
 • Odpolední provoz: 11.40 – 16.30

Ranní družina probíhá pouze v budově školní družiny (nad jídelnou). Své děti můžete přivést od 6.00 do 7.30 (po 7.30 již žáky nepřijímáme a musí počkat před budovou školy na otevření školy).

Odpolední družina: v odpolední družině budou žáci ve svých odděleních. V 15.30 budou žáci z 5. a 6. oddělení přecházet z budovy školy v doprovodu paní vychovatelky do budovy ŠD.

V době od 14.00 do 15.00  probíhají společné zájmové činnosti nebo pobyt na školní zahradě.  Prosíme, abyste v tento čas děti nevyzvedávali. Vstup do budovy ŠD je během této doby uzavřen.

Vyzvedávání žáků ze ŠD do 14.00 hod je možné kdykoliv a v čase od 15.00 do 16.30 rovněž kdykoliv.


 • Budova školní družiny je zajištěna elektronickým zámkem u vstupních dveří v době: 6.00 – 7.30 (ranní provoz ŠD), 15.00 – 16.30 (odpolední provoz ŠD).
 • Pro vstup do budovy použijte zvonek (vpravo od dveří)
 • Rovněž žádáme rodiče, aby v časech, kdy je školní družina zajištěna elektronickým zámkem, vstupovali do budovy jednotlivě, tzn. každý jednotlivě zazvoní a ohlásí jméno dítěte, pro které přichází. Nevpouštějte prosím do budovy neznámé osoby a důsledně kontrolujte dovření vstupních dveří po vašem příchodu a odchodu z budovy školní družiny.

V případě, že je budova školní družiny v čase od 14.00 do 15.00 uzamčena, jsme s dětmi na školní zahradě. Vstup na školní zahradu se nachází za vrátnicí školy.


🟦 Odchod dítěte ze školní družiny

V době od 14.00 do 15.00 probíhá výchovná činnost v budově ŠD nebo pobyt na školní zahradě. Žádáme zákonné zástupce, aby vyzvedávání žáků ze ŠD nenarušovalo výchovnou činnost. Vstup do budovy ŠD je během této doby uzavřen.

Vyzvedávání žáků ze ŠD do 14 hod je možné kdykoliv a v čase od 15.00 do 16.30 rovněž kdykoliv.

Žáci odchází ze školní družiny:

 1. Na základě časových údajů uvedených v zápisním lístku.
 2. Na základě formuláře (Žádost o uvolnění dítěte ze ŠD) – dostupnost u vychovatelky školní družiny nebo v dokumentech níže.
 3. Pokud není uvedeno jinak (viz bod 1 a bod 2), odchází žák pouze v doprovodu zákonného zástupce a dalších osob uvedených v zápisním lístku či v žádosti o uvolnění dítěte ze školní družiny.

Žáky nelze uvolnit ze školní družiny na základě telefonické žádosti, což je uvedeno ve Vnitřním řádu školní družiny.


🟦 Dokumenty