Co nabízíme

Budoucím žákům naší školy nabízíme

🟦 všeobecné komplexní vzdělávání ve všech předmětech s možností rozšíření výuky v určitých předmětech
🟦 individuální přístup
🟦 podporu talentu
🟦 výuku anglického jazyka pro všechny děti od první třídy

Jsme partnerskou školou jazykové školy Hello.logo školy Hello

Žákům umožníme Cambridge zkoušky KET, PET, FCE s certifikátem, které mohou skládat dle své dosažené jazykové úrovně individuálně po dobu studia na naší škole logo Cambridge Assessment

Naše škola se dne 7. 1. 2022 oficiálně stala Fakultní školou Ostravské univerzity.

Naše škola a mateřské školy spolupracují s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity. V rámci této spolupráce zajišťujeme hospitace a praxe studentů nejenom z České republiky, ale také ze zahraničí. 

V září 2024 otevíráme třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka a třídu s všestranným zaměřením

Třída s rozšířenou výukou anglického jazyka

🟦 rozšířená výuka anglického jazyka hravě od 1. třídy
🟦 4 hodiny AJ v 1. a 2. třídě, 6 hodin AJ od 3. třídy, na 2. stupni 8 hodin AJ
🟦 v malých skupinách, možnost získání certifikátů Cambridge English YLE
🟦 výuková metoda CLIL v předmětu svět práce (vyrábění a tvoření) a výtvarná výchova na 1. stupni, v informatice a zeměpisu na 2. stupni
🟦 kvalifikovaní pedagogové s dlouholetými zahraničními zkušenostmi
🟦 individuální přístup
🟦 podpora talentu

Hlavním přínosem metody CLIL je propojení výuky anglického jazyka a vyučovaného předmětu (světa práce a výtvarná výchova), kdy žáci používají jazyk bezprostředně v přirozených situacích. Žák už umí používat všechny věty typu přelož papír, otoč výkres, vystřihni kolečko ve svém mateřském jazyce a nyní se naučí tyto věty přirozenou cestou v anglickém jazyce. Anglický jazyk není v těchto předmětech známkován.

Garantem tohoto vzdělávání budou kvalifikovaní pedagogové s dlouholetými zahraničními zkušenostmi, Mgr. Věra Rymiecová a Mgr. Lucie Fialová.

Díky kvalitní metodice a časové dotaci nebude nutné žáky doučovat anglický jazyk doma.

Podrobněji se můžete seznámit s metodami a formami výuky, používanými učebnicemi a plánovanými jazykovými laboratořemi na stránce Anglický jazyk zde.

Na druhém stupni budeme pokračovat s rozšířenou výukou anglického jazyka a metodu CLIL zavedeme v předmětu zeměpis a informatika.

Třída s všestranným zaměřením

🟦 všestranné komplexní vzdělávání ve všech předmětech
🟦 anglický jazyk hravě od 1. třídy
🟦 zajímavé výtvarné aktivity a tvoření
🟦 individuální přístup
🟦 podpora talentu

Na druhém stupni budou žáci obou tříd pokračovat v anglickém jazyce a dále jim nabízíme ruský jazyk a německý jazyk.

Učební plán 1. stupně

Poskytujeme rozmanitou nabídku kroužků

Funny English, Multimediální klub, tenisový kroužek, florbal, jógu, míčové hry, stolní tenis, pěvecké sbory, hru na flétnu, keramiku, Klub objevitelů, matematický kroužek, kroužek španělštiny, v rámci ZUŠ Ostrava-Vítkovice hru na různé hudební nástroje (housle, flétna, klavír, keyboard, kytara,…)

Na naší škole působí dva kvalitní pěvecké sbory Koťata a Čtyřlístek, které nás úspěšně reprezentují na hudebních soutěžích, festivalech a koncertech v republice. Nabízíme také soustředění sborů, Vánoční a Jarní koncerty, hru na zobcovou flétnu. Výborná je naše spolupráce se ZUŠ Ostrava–Vítkovice. Její učitelé dochází vyučovat v odpoledních hodinách hru na hudební nástroje přímo k nám na školu. Děti mají možnost také být členem jedné ze čtyř dětských cimbálových muzik (Kordulka, Fidlíci, Šmidlíci, Skřípci).

Výtvarnému oboru věnujeme pozornost nejenom ve výuce, ale také v rámci volnočasových aktivit. Žáci se seznámí s mnoha výtvarnými technikami: malba, kresba, grafika, keramika, dekupáž, kresba na sklo, frotáž, muchláž, malba na hedvábí a plátno. Pořádáme vánoční jarmark, výstavy, vernisáže, výtvarné soutěže a tvůrčí dílny pro rodiče a děti. Usilujeme o krásnou výzdobu školy, která v našich žácích rozvíjí estetické hodnoty.

Vybavení školy

Ve škole máme nadstandardně vybavené učebny fyziky, chemie, přírodopisu a matematiky, velkou a moderní tělocvičnu s odpruženou podlahou. 31. května 2022 jsme slavnostně otevřeli Mezigenerační hřiště. 10. května 2023 jsme slavnostně otevřeli další zrekonstruovanou část naší školní zahrady – Relax zónu na Krestovce.

Připravujeme: moderní jazykové laboratoře pro 1. a 2. stupeň, dvě nové PC učebny, které budou využívat nejnovější ICT technologie.

Zapojujeme se do mnoha projektů od městských až po evropské

Jsme zapojeni do městských projektů na systematickou podporu rozvoje technického a přírodovědného talentu a čtenářské gramotnosti, do projektu Šablony II, IROP, Přírodní zahrada, Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol, Výuka metodou CLIL a Erasmus plus.

Podrobnější informace o projektech najdete zde.

Tyto projekty nám poskytují finance pro bezplatné vedení doučování, klubů, vzdělávání pedagogů, dětí a žáků. Pokrývají z části také finance na zabezpečení nových učeben a jejich materiálního vybavení pro moderní výuku.

Naše jídelna

🟦 poskytujeme zdravou stravu, jež přispívá ke správnému vývoji dětí a jejich větší soustředěnosti, která vede k co nejkvalitnějšímu vzdělávání
🟦 většinu dnů nabízíme výběr ze dvou jídel
🟦 jedno jídlo bývá Vitalis – vaříme zdravě
🟦 děti si mohou vybrat čerstvě nakrájenou zeleninu ze salátového baru dle své chuti. Jedná se o různé druhy zelených salátů, rucolu, cherry rajčata, okurky, ředkvičky, kedlubny, papriky, kukuřici apod.

Součástí školy je také Mateřská škola Ignáta Herrmanna 23

Mateřská škola je celodenní čtyřtřídní zařízení se dvěma běžnými a dvěma speciálními třídami pro děti s poruchou vizuálně percepčních dovedností. Všestranný přístup k výuce zahrnuje moderní metody a zároveň zachovává tradiční hodnoty. Naší největší snahou je, aby každé dítě získalo ten nejlepší start do života.

Dětem z celé naší mateřské školy nabízíme nejen pestrý program pro dobrou náladu a pohodu, ale i další aktivity:

🟦 Denní výuku anglického jazyka s interaktivní metodou Jolly Phonics pro děti od 4 do 7 let. Pomocí výuky anglické fonetiky se dítě hravě a účinně naučí správné výslovnosti a pochopí základy anglického jazyka.
🟦 Zapojení metody CLIL do výtvarných, hudebních a dramatických aktivit během výuky.
🟦 Celkem poskytujeme dětem 5 hodin anglického jazyka za týden.
🟦 Výukové programy ve Světě techniky Ostrava.
🟦 Divadla, karnevaly, soutěže s rodiči.
🟦 Zapojení v projektu Malá technická univerzita.
🟦 Rozvíjení přírodovědného talentu – Malý přírodovědec.
🟦 Kroužky: anglický jazyk s metodou Jolly Phonics, tvůrčí dílny, keramika, hra na flétnu, jóga, Klub přírodovědců, plavání (Sport Mexiko), Hrajeme si na školu (odpolední program pro děti s povinnou předškolní docházkou)

V prosinci 2019 bylo dokončeno zateplení budovy mateřské školy. Prostorné třídy s interaktivní tabulí a nová sociální zařízení poskytují dětem příjemné a estetické prostředí.

Také zahrada mateřské školy prošla velkou rekonstrukcí. Je zde mnoho nových herních prvků a dominantou je velký prolézací hrad.

Děti vedeme také k enviromentálním a badatelským aktivitám, ke kterým byly na zahradu pořízeny vyvýšené záhony. Děti tak pěstují různé druhy bylinek a zeleniny, starají se o ně a pozorují jejich růst.

Součástí školy je také Mateřská škola Mjr. Nováka

Mateřská škola je celodenní zařízení se třemi běžnými a třemi speciálními třídami pro děti vyžadující logopedickou péči. Všestranný přístup k výuce zahrnuje moderní metody a zároveň zachovává tradiční hodnoty. Naší největší snahou je, aby každé dítě získalo ten nejlepší start do života.

Dětem z celé naší mateřské školy nabízíme nejen pestrý program pro dobrou náladu a pohodu, ale i další aktivity:

🟦 Zapojení metody CLIL do výtvarných, hudebních a dramatických aktivit během výuky.
🟦 Hravé činnosti po krátkém odpočinku.
🟦 Hrajeme si na školu: příprava na školu, grafomotorické cviky, metoda dobrého startu.
🟦 Výtvarné činnosti.
🟦 Tvůrčí dílny pro rodiče a děti.
🟦 Korekce vad výslovnosti, logopedická cvičení, spolupracujeme se Speciálním-pedagogickým centrem (Kpt. Vajdy 1a, Ostrava-Zábřeh).
🟦 Výukové programy ve Světě techniky Ostrava.
🟦 Divadla, karnevaly, soutěže s rodiči.
🟦 Zapojení v projektu Malá technická univerzita.
🟦 Rozvíjení přírodovědného talentu – Malý přírodovědec.
🟦 Prostorné třídy, velkou zahradu s herními prvky a dopravním hřištěm.