Logo ZŠ Krestova strom

Co nabízíme

Od školního roku 2019-2020 tvoří nové vedení školy:

ředitelka školy Mgr. Věra Rymiecová a zástupkyně statutárního orgánu Mgr. Lucie Fialová.

Budoucím žákům naší školy nabízíme

 • všeobecné komplexní vzdělávání ve všech předmětech s možností rozšíření výuky v určitých předmětech
 • individuální přístup
 • podporu talentu
 • výuku anglického jazyka pro všechny děti od první třídy

logo školy Hello Jsme partnerskou školou jazykové školy Hello.

logo Cambridge Assessment Žákům umožníme Cambridge zkoušky KET, PET, FCE s certifikátem, které mohou skládat dle své dosažené jazykové úrovně individuálně po dobu studia na naší škole

V září 2020 otevíráme třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka a třídu s všestranným zaměřením

Třída s rozšířenou výukou anglického jazyka

 • rozšířená výuka anglického jazyka hravě od 1. třídy
 • výuková metoda CLIL v předmětu svět práce (vyrábění a tvoření) a výtvarná výchova
 • kvalifikovaní pedagogové s dlouholetými zahraničními zkušenostmi
 • individuální přístup
 • podpora talentu
 • badatelské aktivity

Hlavním přínosem metody CLIL je propojení výuky anglického jazyka a vyučovaného předmětu (světa práce a výtvarná výchova), kdy žáci používají jazyk bezprostředně v přirozených situacích. Žák už umí používat všechny věty typu přelož papír, otoč výkres, vystřihni kolečko ve svém mateřském jazyce a nyní se naučí tyto věty přirozenou cestou v anglickém jazyce. Anglický jazyk není v těchto předmětech známkován.

Garantem tohoto vzdělávání budou kvalifikovaní pedagogové s dlouholetými zahraničními zkušenostmi, Mgr. Věra Rymiecová a Mgr. Lucie Fialová.

Díky kvalitní metodice a časové dotaci nebude nutné žáky doučovat anglický jazyk doma.

Podrobněji se můžete seznámit s metodami a formami výuky, používanými učebnicemi a plánovanými jazykovými laboratořemi na stránce Anglický jazyk zde.

Na druhém stupni budeme pokračovat s rozšířenou výukou anglického jazyka a metodu CLIL zavedeme v předmětu zeměpis a informatika.

Třída s všestranným zaměřením

 • všestranné komplexní vzdělávání ve všech předmětech
 • anglický jazyk hravě od 1. třídy
 • badatelské aktivity
 • individuální přístup
 • podpora talentu

Na druhém stupni budou žáci obou tříd pokračovat v anglickém jazyce a dále jim nabízíme ruský jazyk a německý jazyk.

Učební plán 1. stupně od školního roku 2020-2021

První třídu s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy už ve školním roce 2020-2021 neotevíráme. Naší dlouholeté tradici rozvíjení hudebního a výtvarného talentu se budeme věnovat v rámci výuky, kroužků a volnočasových aktivit.

Na naší škole působí tři kvalitní pěvecké sbory, které nás úspěšně reprezentují na hudebních soutěžích, festivalech a koncertech v republice. Nabízíme také soustředění sborů, Vánoční a Jarní koncerty, hru na zobcovou flétnu. Výborná je naše spolupráce se ZUŠ Ostrava–Vítkovice. Její učitelé hry na různé hudební nástroje dochází vyučovat v odpoledních hodinách přímo k nám na školu. Děti také mají možnost být členem jedné ze čtyř dětských cimbálových muzik (Kordulka, Fidlíci, Šmidlíci, Skřípci).

Výtvarnému oboru věnujeme pozornost nejenom ve výuce, ale také v rámci volnočasových aktivit. Žáci se seznámí s mnoha výtvarnými technikami: malba, kresba, grafika, keramika, dekupáž, kresba na sklo, frotáž, muchláž. Pořádáme Vánoční jarmarky, výstavy, vernisáže, výtvarné soutěže a tvůrčí dílny pro rodiče a děti. Usilujeme o krásnou výzdobu školy, která v našich žácích rozvíjí estetické hodnoty.

Poskytujeme rozmanitou nabídku kroužků

Funny English, tenis, florbal, jógu, míčové hry, turistický kroužek, pěvecké sbory, hru na flétnu, keramiku, badatelský kroužek, fyzikální kroužek, matematický kroužek, cvičení z českého jazyka, v rámci ZUŠ Ostrava-Vítkovice hru na různé hudební nástroje (housle, flétna, klavír, keyboard, kytara, …)

Vybavení školy

Ve škole máme nadstandardně vybavené učebny fyziky, chemie, přírodopisu a matematiky, velkou a moderní tělocvičnu s odpruženou podlahou.

Připravujeme

 • moderní jazykové laboratoře pro 1. a 2. stupeň
 • dvě nové PC učebny, které budou využívat nejnovější ICT technologie
 • badatelskou učebnu pro 1. stupeň

Zapojujeme se do mnoha projektů od městských až po evropské

Jsme zapojeni do městských projektů na systematickou podporu rozvoje technického a přírodovědného talentu a čtenářské gramotnosti, do projektu Šablony II, IROP, Přírodní zahrada, Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol, Erasmus plus.

Podrobnější informace o projektech najdete zde.

Tyto projekty nám poskytují finance pro bezplatné vedení doučování, klubů, vzdělávání pedagogů, dětí a žáků. Pokrývají z části také finance na zabezpečení nových učeben a jejich materiálního vybavení pro moderní výuku.

Naše jídelna

 • poskytujeme zdravou stravu, jež přispívá ke správnému vývoji dětí a jejich větší soustředěnosti, která vede k co nejkvalitnějšímu vzdělávání
 • většinu dnů nabízíme výběr ze dvou jídel
 • jedno jídlo bývá Vitalis – vaříme zdravě
 • dále si děti mohou vybrat čerstvě nakrájenou zeleninu z našeho nového salátového baru dle své chuti. Jedná se o různé druhy zelených salátů, rucolu, cherry rajčata, okurky, ředkvičky, kedlubny, papriky, kukuřici apod.

Součástí školy je také Mateřská škola Ignáta Herrmanna 23

Mateřská škola je celodenní čtyřtřídní zařízení se dvěma běžnými a dvěma speciálními třídami pro děti s poruchou vizuálně percepčních dovedností.

Budoucím předškolákům nabízíme

 • denní výuku anglického jazyka s interaktivní metodou Jolly Phonics pro děti od 4 do 7 let. Pomocí výuky anglické fonetiky se dítě hravě a účinně naučí správné výslovnosti a pochopí základy anglického jazyka.
 • zapojení metody CLIL do výtvarných, hudebních a dramatických aktivit během výuky
 • celkem poskytujeme dětem 5 hodin anglického jazyka za týden
 • kroužky: anglický jazyk s metodou Jolly Phonics, tvůrčí dílny, keramika, hra na flétnu, jóga
 • prostorné třídy, nová sociální zařízení, velkou zahradu, interaktivní tabule

V prosinci 2019 bylo dokončeno zateplení budovy mateřské školy, krásný barevný plášť přímo zve k návštěvě.

Upravená zahrada s novými herními prvky, stolečky a lavičkami se stala od června 2020 rájem pro děti. Více zde.