Iva Kramolisova

Školní psycholožka

Mgr. Iva Kramolišová
📧 iva.kramolisova@zskrestova.cz
📅 čtvrtek
🕑 7.30 – 15.30

Domlouvání konzultací je možné prostřednictvím emailové adresy. V případě, že se rodič či žák nemůže v domluveném termínu na konzultaci či individuální sezení dostavit, informuje o tom školní psycholožku prostřednictvím emailové adresy.

Školní psycholožka nabízí psychologické poradenství žákům a jejich zákonným zástupcům. Konzultace probíhají ve formě: jednorázová či dlouhodobá individuální práce s žákem, individuální práce s rodiči, rodinné sezení, krizová intervence. Školní psycholožka také pracuje se třídou jako s kolektivem žáků.

Žáci se mohou obrátit na školního psychologa, když:
🟦 mají potíže s učením
🟦 mají problém se spolužáky
🟦 je trápí něco osobního
🟦 se doma něco děje a oni to nemají komu říct

Rodiče se mohou obrátit na školního psychologa:
🟦 při výchovných, výukových či psychických potížích dítěte
🟦 mají podezření, že se ve škole jejich dítěti děje něco, co by se dít nemělo
🟦 se v rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které by mohly mít dopad na psychiku dítěte

Jak probíhá navázání spolupráce?
Ke školní psycholožce se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. K individuální systematické práci s dítětem je nutný Individuální písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Tento souhlas rodiče podepisují až v případě, že vznikne potřeba systematické práce s dítětem. Výjimku z tohoto pravidla tvoří tzv. krizové intervence, kdy je nezbytné okamžitě reagovat na akutní problém žáka, se kterým za psycholožkou přichází.

Školní psycholožka je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí. Pokud rodiče uznají za vhodné, mohou školu sami informovat. Škola získává pouze doporučení, jak s dítětem co nejefektivněji pracovat v rámci výchovně vzdělávacího procesu.