smartphone

Aktuální informace

Logo ZŠ Krestova strom Přerušení provozu školní družiny ve dnech 17. až 19. listopadu

Provoz školní družiny bude ve dnech 17. až 19. listopadu přerušen.

Středa 17. 11. 2021 – státní svátek

Čtvrtek 18. 11. a pátek 19. 11. 2021 – ředitelské volno

Logo ZŠ Krestova strom Vyzvedávání dětí po obědě ze školní družiny

Školní družina chodí do školní jídelny dle stanoveného časového harmonogramu (nikoliv ihned po skončení vyučování). Proto prosíme zákonné zástupce, aby vyzvedávali děti po obědě v těchto časech:

Výuka do 11.40                 děti jsou po obědě od 12.45

Výuka do 12.35                 děti jsou po obědě od 13.30

Vyzvedávání dětí v dřívějších časech je možné pouze po předchozí domluvě s paní vychovatelkou.

Logo ZŠ Krestova strom Změna vyzvedávání žáků ze školní družiny

V době od 14.00 do 15.00 probíhá výchovná činnost v budově ŠD nebo pobyt na školní zahradě. Žádáme zákonné zástupce, aby vyzvedávání žáků ze ŠD nenarušovalo výchovnou činnost. Vstup do budovy ŠD je během této doby uzavřen.

Vyzvedávání žáků ze ŠD do 14 hod je možné kdykoliv a v čase od 15.00 do 16.30 rovněž kdykoliv.

Logo ZŠ Krestova strom Provoz školní družiny 1. – 3. září 2021

📅 Středa 1. září od 6.00 do 8.00 hod a od 9.40 do 16.30 hod. Po ukončení vyučování přivádí žáky do školní družiny třídní učitel. Žáci, kteří budou odcházet z družiny samostatně, musí mít vyplněnou žádost o uvolnění dítěte ze školní družiny ( viz záložka Informace a dokumenty ).

📅 Čtvrtek 2. září a pátek 3. září od 6.00 do 8.00 hod a od 11.40 do 16.30 hod.

Logo ZŠ Krestova strom Dodatečný zápis do školní družiny pro 1. – 3. ročník

Žáci 1. – 3. ročníku mohou být přihlášeni k zájmovému vzdělávání ve dnech 1. září a 2. září 2021 v kanceláři školní družiny (1. patro budovy školní družiny a školní jídelny).
1. září 2021  v čase 10.00 – 13.00
2. září 2021  v čase 15.00 – 16.00

Logo ZŠ Krestova strom Dodatečný zápis do školní družiny pro 4. a 5. ročník

Zápis bude probíhat dne 3. září 2021 v kanceláři školní družiny (1. patro budovy školní družiny a školní jídelny) v čase 15.00 – 16.00.

Úplata za zájmové vzdělávání na školní rok 2021/2022 činí 250 Kč/měsíc.