Kroužky

Školní rok 2023/24

V sobotu 11.  května se za široké účasti objevitelů a jejich rodičů uskutečnila návštěva Simulačního centra lékařské fakulty Ostravské univerzity.  Objevitelé měli možnost si vyzkoušet ultrazvukový simulátor, seznámit se s vybavením vozidla záchranné služby, v laparoskopické učebně manipulovali s cvičnými laparoskopy. Navštívili pokoj intenzivní péče, porodnicko- gynekologické, oční a fyzioterapeutické oddělení. V závěru lekce nacvičovali záchranu života: důležitá telefonní čísla, základní poskytnutí údajů záchranným složkám během volání o pomoc, obnovu dýchání a zástavu krvácení.

Matematický kroužek navštěvují děti od druhé do páté třídy. Renáta Foltýnová, která se dětem v kroužku věnuje, říká: „Pokud bych měla tento kroužek popsat jedním slovem, řekla bych jednoznačně „spolupráce“. Ta je pro tyto hodiny naprosto typická. Je krásné sledovat, jak se starší děti učí s mladšími a zcela spontánně si vzájemně pomáhají, když si s něčím neví rady.“ Samozřejmostí je využívání nejrůznějších školních pomůcek, vymýšlení matematických her i soupeření mezi mladšími a staršími. 

Nový kroužek Křížem Krážem nabídl od začátku roku spoustu témat – 10 největších ostrovů světa, vlajky evropských států, tvorba divadelního představení, zajímavé vynálezy a co vynalezli Češi. Co však zaujalo děti nejvíce, byla hodina Kde se berou peníze? a také téma Životní hodnoty. Některé hodiny jsme také strávili nad luštěním a broušením mozkových závitů, kdy jsme si vysvětlovali, co je to sudoku, křížovka, osmisměrka a jak je řešit. Více zde.

V březnu jsme měli v Multimediálním klubu náročnou, ale velmi produktivní lekci. Jedna ze žákyň se skvěle postarala o střih videa z předešlého setkání.

Věříme, že opakování je klíčem k úspěchu, a proto jsme před natáčením probrali základy zacházení s natáčecím vybavením, aby žáci mohli brzy natáčet samostatně. Během lekce jsme si rozdělili role a v praxi vyzkoušeli, jak probíhá natáčení prohlídky domu makléřem při prodeji. V našem případě šlo o prodej školy.

V sobotu 9. března členové Multimediálního klubu experimentovali s filmovými rolemi. Někteří pracovali na scénáři, jiní na úpravách scén, další se postavili za kameru, nechyběl režisér. Umělá inteligence výrazně urychlila proces nápadů na tvorbu scén a příběhu, výstupy AI propojili členové klubu s vlastní kreativitou. Střih a postprodukce budou náplní dalšího klubového setkání.

V sobotu 24. února se uskutečnilo setkání Klubu objevitelů na téma Japonsko – země vycházejícího slunce. Objevitelé se na lekci seznámili se vznikem a historií Japonska, na svačinku ochutnali rýžové koláčky mochi a zapili je japonským zeleným čajem sencha. V praktické části si vyzkoušeli několik obranných chvatů z bojových umění a naučili se skládat origami jeřába – japonské posvátné zvíře.

V sobotu 27. ledna se objevitelé vydali za tajemstvím úspěchu medového dortu Marlenka. Po krátké cestě vlakem a procházce v zimním počasí se objevitelé nejprve zahřáli v podnikové kavárně. Krátce před polednem objevitelé zasedli do prezentační místnosti, kde si vyslechli krátkou přednášku s prezentací o výrobě medového dortu a dalších medových výrobků. 

Přednáška objevitele seznámila s historií firmy  Marlenka a technologickými postupy, které stojí za úspěchem této potravinářské firmy…

V sobotu 20. ledna jsme se sešli s účastníky Multimediálního klubu a vyzkoušeli jsme si úpravu videa pomocí zeleného plátna. Ukázali jsme si, jak funguje kamera a jak ji nastavit. Následně jsme pomocí mikroportů a plátna natočili teleshoppingovou reklamu, kterou jsme pak společně upravili a nastříhali. 

V kroužku angličtiny Funny English čeká malé angličtináře každý týden nespočet zábavných aktivit, které nejen rozvíjejí jejich jazykové dovednosti, ale také jim přinášejí radost z učení. Písničky, karetní a deskové hry, hádanky, křížovky a pohybové hry posilují schopnost dětí komunikovat anglicky. Ve Funny English mají své místo i moderní technologie, interaktivní kvízy a hry v Kahootu a Wordwallu děti moc baví. Funny English není pouze kroužek, je to společenství, kde se děti učí s radostí a nadšením.

Jak vzniknou povedené a zábavné zimní animace? Potřebujete zasněženou školní zahradu, LEGO figurky, fotografie, iPady, aplikaci StopMotion, a hlavně velkou dávku trpělivosti a kreativity. Tohle všechno členové Multimediálního klubu v neděli 26. listopadu využili a vytvořili originální pohyblivé obrázky. Svou neutuchající tvořivost ještě stihli v teple počítačové učebny vložit do vánočních přání a plakátů ve webové aplikaci Canva.

V sobotu 2. prosince se uskutečnila objevitelská expedice do Olomouce. Objevitelé navštívili kaktusové, tropické a subtropické skleníky Flory Olomouc. Ve Vlastivědném muzeu se prostřednictvím interaktivních expozicí dozvěděli mnoho zajímavých informací o živé a neživé přírodě.

Na konci října jsme slavili nejen Halloween. V kroužku španělštiny si přiblížili, jak se Den mrtvých slaví v Mexiku. Milovníci španělského jazyka si povídali o symbolech a historii tohoto pro Mexičany nejdůležitějšího svátku. Dokonce společně vytvořili ofrendu – oltář věnovaný památce zemřelého, a ochutnali pan de muerto – sladký chléb mrtvých.

V sobotu 14. října se objevitelé v nádherném podzimním počasí vydali na odvaly posledního činného černouhelného dolu ČSM do zaniklé obce Louky nad Olší.

Při úvodním posezení se objevitelé seznámili se vznikem života na Zemi a geologickým obdobím prvohor. V důlní hlušině našli nádherné zkameněliny prvohorních plavuní, přesliček a kapradin. Objevy z prvohor a nádherné počasí učinily z této soboty pro všechny zúčastněné neopakovatelný zážitek. 

Školní rok 2022/23

V průběhu školního roku se setkávali žáci 1. a 2. stupně v tělocvičně na kroužku stolního tenisu. Trénovali jsme základní údery – podání a jeho příjem, forhend, bekhend a pink. Důraz jsme kladli během tréninku i na správné držení pálky a manipulaci pálky s míčkem. Kroužek jsme osvěžovali atraktivní hrou kolotoč. Motivací pro stolní tenisty jsou přátelské turnaje mezi školami a reprezentace v krajských soutěžích.

V pátek 2. června jsme se znovu společně s rodiči sešli v naší tělocvičně, abychom symbolicky zakončili náš florbalový kroužek a ukázali rodičům, co jsme se již naučili. 

Pět týmů složených z žáků a rodičů si změřilo své síly. Žáci si zahráli také proti rodičům, kteří jim nedali nic zadarmo a bojovali o každý míček jako lvi. 

Sportovní akci jsme společně zakončili u táboráku na školní zahradě.

Jednou za týden se druháčci scházejí v kroužku Hravá angličtina. Děti se v kroužku nenásilnou formou při hrách seznamují s novými slovíčky. Oblíbenou aktivitou jsou různé karetní hry, například pexeso, Já mám, kdo má?, rodinné kvarteto, bingo. Velký úspěch má u dětí zpívání anglických písniček a sledování nebo poslouchání anglických pohádek. Zvládnutí slovní zásoby usnadňují také pohybové hry a pestrá nabídka her na interaktivní tabuli.

Angličtina je prostě zábava😊

Sobotní ráno 21. ledna 2023 přivítalo objevitele velkou sněhovou nadílkou. Ani tato sněhová kalamita nezabránila objevitelům na cestě do technického muzea v Kopřivnici, kde na ně čekal interaktivní program a prohlídka. Objevitelé se seznámili s dějinami a technickými zajímavostmi podniku Tatra, který po dlouhá desetiletí ovlivňoval technický pokrok ve střední Evropě. Téměř dvouhodinová prohlídka byla zpestřena i několika zábavnými kvízy, hrami a interaktivními činnostmi.

Cestou na nádraží stihli objevitelé navštívit  také expozici světových atletů, Dany a Emila Zátopkových v Lašském muzeu. Zkusili si v praxi doběhnout pro jednu ze zlatých medailí na běžícím pásu a pak se vydali plni nových znalostí a dojmů motoráčkem a zasněženou krajinou zpátky do Ostravy.

V Matematickém klubu se každý čtvrtek schází zvídavé děti z druhého až čtvrtého ročníku, které baví matematika, rády objevují a jsou hlavičky otevřené.

Společně rozvíjíme naši prostorovou představivost, logické a kombinatorické myšlení. Diskutujeme, věcně argumentujeme, zlepšujeme náš popisný jazyk, učíme se klást efektivní uzavřené otázky. Počítáme, přemýšlíme, všímáme si souvislostí, hledáme zákonitosti, rytmus, vzájemně se inspirujeme, sdílíme své řešitelské strategie. Často využíváme didaktické pomůcky, stavebnice, logické a prostorové hry. Baví nás soustavy obrázkových rovnic, dřívkování, římská čísla, cyklotrasy, stavby z krychliček, zkoumání sítí krychle, rébusy a hlavolamy. Učíme se trpělivosti, překonáváme překážky, a pak ten super pocit – zvládli jsme to!

Dne 27. listopadu jsme se společně opět setkali s účastníky Multimediálního klubu. Po absolvování obecné teorie z prvního setkání jsme neváhali a vrhli se na tvorbu reportáže, kterou jsme spojili s větší animací. Žáci měli k dispozici videokameru, mikrofon a stativ, aby si vyzkoušeli, jak se točí pokročilé reportáže. Reportáž jsme spojili s animací, kterou si žáci vytvořili z figurek a natočili pomocí tabletu aplikací Stop Motion. Celé dvě hodiny jsme trávili natáčením animací a reportáží a výsledky byly zcela kreativní a zábavné.

V sobotu 26. listopadu objevitelé pracovali v chemické laboratoři. V teoretickém úvodu se naučili rozeznávat pojmy atom, molekula, sloučenina a seznámili se s důležitými plyny zemské atmosféry.  V následné praktické části připravili pomocí jednoduchých chemikálií kyslík a oxid uhličitý. Seznámili se také s pojmy zásada a kyselina a jak tyto chemické sloučeniny rozpoznáme pomocí různých indikátorů.

Dne 21. října se uskutečnilo první setkání Multimediálního klubu. Po vzájemném seznámení a představení základní obecné teorie si žáci vyzkoušeli vytvořit základní animaci pomocí figurek, tabletu a aplikace Stop Motion Studio. Jednalo se o prvotní pokus, aby se příště mohla vytvořit větší animace, kde se bude dbát na více faktorů. Všechny animace žáků byly velice zábavné a kreativní. 

Dne 28. září na svatého Václava objevitelé učinili již třetí paleontologickou výpravu na odvaly černouhelných dolů u Louky nad Olší. Seznámili se s historií vzniku karbonských tropických lesů, jejich florou a faunou. Na samotné lokalitě nalezli objevitelé mnoho fosilních zbytků plavuní, přesliček a kapradin. Na zpáteční cestě objevitelé narazili na bobří hráz, okousané osiky a břízy, kterými se živí zdejší bobří populace.