U nás v Matematickém klubu

V Matematickém klubu se každý čtvrtek schází zvídavé děti z druhého až čtvrtého ročníku, které baví matematika, rády objevují a jsou hlavičky otevřené.

Společně rozvíjíme naši prostorovou představivost, logické a kombinatorické myšlení. Diskutujeme, věcně argumentujeme, zlepšujeme náš popisný jazyk, učíme se klást efektivní uzavřené otázky. Počítáme, přemýšlíme, všímáme si souvislostí, hledáme zákonitosti, rytmus, vzájemně se inspirujeme, sdílíme své řešitelské strategie.

Často využíváme didaktické pomůcky, stavebnice, logické a prostorové hry. Baví nás soustavy obrázkových rovnic, dřívkování, římská čísla, cyklotrasy, stavby z krychliček, zkoumání sítí krychle, rébusy a hlavolamy.

Učíme se trpělivosti, překonáváme překážky, a pak ten super pocit – zvládli jsme to!

Text, foto a vedení lekcí: I. Čechová