Primární prevence na 2. stupni

Mezi významné protektivní faktory rizikových projevů chování patří sociální dovednosti v mezilidských vztazích, empatie, pozitivní vztah k sobě, odolnost vůči zátěži, zvnitřnění základních etických hodnot, zdravý životní styl. Tyto ochranné faktory u našich žáků cíleně rozvíjíme.

Od listopadu do ledna absolvovali žáci 6. až 8. ročníku dvě devadesátiminutové lekce programu primární prevence Etický kompas. Beseda AIDS-vztahy-sex byla určena pro žáky 9. ročníku.

Jasný a strukturovaný program splňuje kritéria efektivní primární prevence: práce v malé skupině, bezpečné prostředí, prožitkové aktivity, výtvarné a pohybové techniky, modelování situací, hodnotová reflexe, přesah do reálného života, zpětná vazba.