Třetí paleontolgická výprava objevitelů

Dne 28. září na svatého Václava objevitelé učinili již třetí paleontologickou výpravu na odvaly černouhelných dolů u Louky nad Olší.

Po příjezdu se seznámili s historií vzniku karbonských tropických lesů, jejich florou a faunou. Při průchodu dnes již zaniklou obcí Louky pozorovali zplanělé rostliny z bývalých zahrádek a před kostelem svaté Barbory potkali bývalé obyvatele – manžele, kteří měli v tomto kostele svatbu před 53 lety.

Na samotné lokalitě nalezli objevitelé mnoho fosilních zbytků plavuní, přesliček a kapradin. Na zpáteční cestě objevitelé narazili na bobří hráz, okousané osiky a břízy, kterými se živí zdejší bobří populace.

Objevitelé prozkoumali netradiční místo našeho regionu a domů se vraceli plni dojmů a nových znalostí o fosiliích této oblasti. Na jejich objevy se můžete podívat fotogalerii tohoto článku.

Klub objevitelů podporuje projekt Triangl III., který Statutární město Ostrava podpořilo částkou 500 tisíc Kč v rámci dotačního řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy pro rok 2022. 

Text, foto a realizace aktivity: V. Rymiecová, P. Rymiec.