Dopravní školička

Děti z naší družiny navštívily v září knihovnu v kulturním domě K-Trio, kde nás uvítala paní knihovnice s panem nadporučíkem Policie ČR. V rámci Evropského týdne mobility pro nás připravili program Dopravní školička zaměřený na bezpečnost chodce, cyklisty a ostatních účastníků silničního provozu.

Děti si společně s panem nadporučíkem zopakovaly dopravní značky, zásady správného pohybu po komunikacích a také se dozvěděly, jakými pokyny řídí policista provoz v případě nefunkční světelné signalizace. Všem také vysvětlil nutnost používat bezpečnostní helmu a další ochranné prvky jako jsou chrániče a reflexní označení, připomněl důležitost používání bezpečnostních pásů a autosedaček.

Následně si děti zahrály dopravní hry a závěrem na děti čekalo ještě jedno překvapení – policejní
auto, které si mohly prohlédnout i uvnitř.

Bylo to zábavné a také poučné odpoledne, které si děti užily.

Text: K. Brychtová. Foto a realizace aktivit: kolektiv vychovatelek ŠD.