Klub objevitelů v chemické laboratoři

V sobotu 26. listopadu objevitelé pracovali v chemické laboratoři. V teoretickém úvodu se naučili rozeznávat pojmy atom, molekula, sloučenina a seznámili se s důležitými plyny zemské atmosféry.  V následné praktické části připravili pomocí jednoduchých chemikálií kyslík a oxid uhličitý. Seznámili se také s pojmy zásada a kyselina a jak tyto chemické sloučeniny rozpoznáme pomocí různých indikátorů.

Klub objevitelů podporuje projekt Triangl III., který Statutární město Ostrava podpořilo částkou 500 tisíc Kč v rámci dotačního řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy pro rok 2022. 

Text, foto a realizace aktivity: P. Rymiec.V. Rymiecová.