Školní kolo recitační soutěže

Listopadové hodiny českého jazyka bývají na naší škole tradičně zasvěceny recitaci. Ve všech třídách na 2. stupni se žáci mezi sebou utkali v třídních kolech recitační soutěže a ti nejlepší pak postoupili do celoškolního kola.

To letošní se uskutečnilo v pondělí 5. prosince od 14.15 hod. Konkurence byla veliká a vyhrát nad spolužáky nebylo vůbec jednoduché. Nejúspěšnější čtyři žáci budou v únoru reprezentovat naši školu v obvodním kole. Ocenění ale náleží všem, kteří se soutěže zúčastnili.

Odměny pro vítěze byly zakoupeny z prostředků účelové dotace Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih logo

Text: Y. Lišková. Foto: P. Michálková. Realizace aktivity: Y. Lišková, M. Sekelová, L. Hečková.