Projekt Krestovka – podpora celoroční činnosti spolku

Krestovka – podpora celoroční činnosti spolku je název projektu, který získal účelovou dotaci MMO a Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Dotace ve výši 60 000 Kč je určena na aktivity v oblasti volného času žáků naší školy, např. koncerty, vernisáže, výtvarné tvůrčí dílny, recitační, výtvarné a pěvecké soutěže aj. Projekt je celoroční, začíná v lednu a končí v prosinci 2022 a jeho cílem je naučit děti smysluplně využívat svůj volný čas a rozvíjet své schopnosti a dovednosti v oblasti hudební, výtvarné, literární aj. Zapojením dětí do zájmových aktivit chceme přispět ke zdravému rozvoji jejich osobností a čelit ohrožení negativními vlivy pouličních part. 
logo  

Text: Y. Lišková