Učíme se v přírodě při ZŠ Krestova Ostrava-Hrabůvka

Předmětem projektu je úprava školního pozemku ZŠ Krestova v Ostravě-Hrabůvce a doplnění o přírodní prvky, které by žákům poskytovaly prostor, ve kterém by mohli vnímat přírodu všemi smysly, kde by získali znalosti na základě vlastní prožité zkušenosti a pozorování.

Bude se jednat především o vybudování expozici dřeva a dřevěného dendrofonu, motýlí louky, expozici stop lesní zvěře, expozici léčivých a aromatických bylin. Pro přemístění výuky z prostor třídy do venkovního prostředí považujeme za nutnost vybudování výukové a klidově zóny – přístřešek z přírodního materiálu, lavice, stoly, tabule a ohniště. Součástí projektu je také výsadba pěti listnatých stromů.

Po úpravách bude zahrada poskytovat žákům i pedagogům zázemí pro praktickou i teoretickou výuku v oblasti EVVO. Pro pedagogy bude provedeno certifikované školení.