World Geography Projects – videa

V rámci výukového programu CLIL v hodinách zeměpisu tvořili žáci v týmech výukové plakáty v anglickém jazyce, které následně prezentovali, samozřejmě anglicky. Podívejte se na videa z prezentací na YouTube kanálu naší školy.

🌎Témata výukových plakátů tříd 6.A, 6.B: Universe, Planets, Parallels and Meridians (Vesmír, Planety, Rovnoběžky a Poledníky).

🌎Témata výukových plakátů tříd 7.A, 7.B,: America and its position, Landscape, Water, National Parks, Discovery, colonization and population, Industry, Agriculture (Amerika a její poloha, Povrch, Vodstvo, Národní parky, Objevení, kolonizace a obyvatelstvo, Těžba a průmysl, Zemědělství).

🌎Témata výukových plakátů tříd 8.A, 8.B : Central Europe, Germany, Switzerland, Lichtenstein, Austria, Poland, Slovakia, Hungary, cities, important people, historical monuments…

Možnost realizovat výuku metodou CLIL máme díky projektu Škola pro život II. z Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro rok 2021/2022. Částkou 250 tisíc Kč můžeme podpořit denní výuku anglického jazyka v mateřské škole a výuku metodou CLIL ve výtvarné výchově a ve světě práce na 1. stupni základní školy, v informatice a zeměpisu na 2. stupni základní školy. 

Vedení aktivity: L. Vařáková, Š. Zezulková. Natáčení a zpracování videa: Č. Rymiec.