Američtí diplomaté na naší škole

Jaký je život amerických diplomatů v České republice? To se žáci 9. ročníku dozvěděli na besedě se zástupci Velvyslanectví USA v České republice, která se konala 23. 11. 2021 v rámci programu Speakers´ Bureau, organizovaného Americkým centrem v Praze. Při besedě měl hlavní slovo zejména voják armády USA, který kromě své armádní kariéry představil také svou motivaci pro působení v diplomatických službách. Vybraní žáci měli dokonce možnost změřit s ním síly v přetlačování rukou -„páce“. Do besedy vstupovali se svými zkušenostmi a postřehy i kolegové vojáka.

Žáci se na besedu připravovali v rámci miniprojektu zaměřeného na Den díkůvzdání. Jeho závěrečné prezentace si návštěva také prohlédla. Kromě informací o tomto pro obyvatele USA nejvýznamnějším svátku měly děti možnost ptát se hostů na vše, co je z pracovního i rodinného života diplomatů zajímalo. Od rodilých mluvčích se jim dostalo uznání za velmi dobrou úroveň angličtiny – vždyť se s nimi bez potíží domluvili!

Věříme, že tato návštěva diplomatů na naší škole nebyla poslední, a těšíme se na besedy s dalšími ročníky.

Text: M. Matějíček Rozsypalová. Foto: L. Fialová