Pozvánka na Vánoční koncert

Žáci naší školy si Vás dovolují pozvat na svůj Vánoční koncertkterý se uskuteční v kulturním domě K-TRIO v Ostravě-Hrabůvce dne 9. prosince 2022 v 16:00 hod.

Děti vystoupí pod vedením Mgr. Zuzany Jírů Šimůnkové a PaedDr. Yvony Liškové a za klavírního doprovodu Mgr. Lenky Černíkové Vjaclovské.

Těšíme se na Vaši účast.

Akce je financována z účelové dotace Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. logo

Text: Y. Lišková. Pozvánka: D. Kořenková a M. Juřicová