Listopadové dny v naší školní družině

Listopadové dny v naší družině jsme prožili rozvíjením slovní zásoby, a to spoustou aktivit. Luštili jsme rébusy, doplňovačky i hádanky, a ti nejšikovnější z nás se naučili spoustu jazykolamů. A že to není jen tak. No sami si zkuste říct „Strč prst skrz krk.“ desetkrát za sebou.

Posledních pár pěkných dnů jsme využili ke společným hrám na naší školní zahradě. V ty méně pěkné a už chladné dny jsme vyráběli barevné lampióny, kterými jsme si ozdobili parapety, a rozzářili tak naše třídy. Dále jsme hráli společenské hry a stavěli ze spousty stavebnic (LEGO®, SEVA,…).

Navštívilo nás také divadélko Smíšek, které si pro nás připravilo veselou pohádku z kuchyňského prostředí Princ na čočce. Všem se představení moc líbilo.

V závěru měsíce nadešel adventní čas, a tudíž se naše činnosti začaly pozvolna ubírat k tradicím a zvykům v předvánočním čase.

Text: K. Brychtová. Foto a realizace aktivit: kolektiv vychovatelek ŠD.