Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž, která je určena žákům základních a středních škol. Jejím cílem je umožnit talentovaným dětem porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu. 

Olympiáda v českém jazyce je jednotná pro celé území České republiky, pořádá se každým rokem a je soutěží postupovou (skládá se z několika soutěžních kol, školního, okresního, krajského a ústředního). 

Na naší škole proběhlo školní kolo ve čtvrtek 1. prosince a jeho vítězkami se staly Veronika Večeřová a Marina Ostřanská, obě z 9. A, před Kristýnou Nevoralovou z 8. A a Millou Tranovou z 9. A. První dvě dívky budou reprezentovat naši školu v obvodním kole soutěže. Vítězkám gratulujeme a všem dalším soutěžícím děkujeme za účast.

Text a realizace aktivity: Y. Lišková