CLIL in Geography: Beautiful Asia

V posledním projektu v zeměpisu se žáci 7. ročníku vypravili na cestu po asijských státech. Ve svých projektech se ve skupinách věnovali tématům jako jsou historická místa, exotická příroda, moderní metropole a tradiční kultura. Země jako Japonsko, Thajsko, Čína, Indie, Singapur, Vietnam a Indonésie se staly hlavními taháky.

Jedním z významných aspektů byla prezentace v angličtině podpořená fotografiemi. Žáci nejenže zkoumali a připravovali obsah, ale také pracovali na svých jazykových dovednostech, aby mohli své poznatky přednést ostatním v cizím jazyce.

Tímto způsobem se rozvíjí schopnost komunikace, psaní a posiluje se sebevědomí studentů používat angličtinu. Žáky chválíme za kreativitu, připravenost a verbální zlepšení. 

Keywords: location, population, currency, language, religion, points of interest, national parks, agricultural, sports

Výuku metodou CLIL uskutečňujeme díky projektu Škola pro život IV, který podpořilo Statutární město Ostrava v rámci dotačního řízení Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy částkou 315 tisíc Kč. 

Text a foto: L. Vařáková. Vedení aktivity: L. Vařáková, Š. Zezulková.